04.02.2021

Изх. № 05-06-4/4.2.2021 г.

 

ДО

Проф. д-р Костадин Ангелов,
Министър на здравеопазването

Доц. д-р Ангел Кунчев,
Главен държавен здравен инспектор

 

КОПИЕ:

 

Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на Република България

Г-жа Марияна Николова,
Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и Министър на туризма

Г-н Лъчезар Борисов,
Министър на икономиката

Г-н Кирил Ананиев,
Министър на финансите

Г-н Боил Банов,
Министър на културата

 

ОТНОСНО: Възобновяване дейността на конгресния и изложбен бизнес в условията на епидемична обстановка

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото изразяваме категоричната си подкрепа за становището на Българско конгресно бюро (член на БСК) относно необходимостта от възобновяване на дейността на конгресните центрове в условията на епидемична обстановка.

Както неколкократно сме имали възможност да коментираме проблема, смятаме, че дейността на конгресните центрове по същество не се различава от епидемична гледна точка с дейността на културните институции – кина, театри, музеи и др. под. В тази връзка, буди недоумение фактът, че с Ваша заповед № РД-01-52/26.01.2020 г. дейността на тези институции беше разрешена при спазване на определени ограничения, а конгресните центрове продължават да стоят затворени.

В конгресния и изложбен бизнес са заети стотици компании с многохиляден персонал, за които липсата на заетост от временна може да се превърне в постоянна, ако рестрикциите продължат още дълго във времето. За конгресния и изложбен бизнес от особено значение е възможността за адекватно планиране. Ето защо, е наложително в максимално кратък срок ангажираните с този род дейности да получат яснота кога отново ще могат да работят, макар и при съответните ограничения по отношение на спазване на дистанция и хигиена.

В допълнение, обръщаме внимание, че в друга Ваша заповед - № РД-01-51/26.01.2020 г., в т. 8 в от изискването за носене на маска за лице изрично са освободени „участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници“. Тази формулировка предполага, че въпросните конгресно-конферентни мероприятия са разрешени, което пък влиза в колизия с т. 6 от заповед РД-01-677/ 25.11.2020, забраняваща тяхната дейност.

Надяваме се да проявите разбиране и максимално бързо да отговорите на очакванията на фирмите, заети с конгресно-изложбена дейност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно възобновяване дейността на конгресния и изложбен бизнес
Добави мнение