АЗБУЧНА ПОДРЕДБА НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ ПО НКПД-2011    

Приложение 5 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г.

АЗБУЧЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.

 

Код           Наименоване професия и длъжност

3154 7001 Авиодиспечер

3522 3025 Авиодиспечер, аеронавигационни съобщения

3154 3002 Авиодиспечер, въздушно обслужване

2144 6048 Авиоинженер

2112 6001 Авиометеоролог

3155 3001 Авиомеханик

3155 3002 Авиомоторист

3155 3003 Авиотехник

5412 3008 Автоконтрольор

7231 3008 Автомеханик

7231 2001 Автомонтьор

7213 1001 Автотенекеджия

3331 3002 Агент, експедиция на товари

3339 3008 Агент, литературен

3339 3009 Агент, музикални представления

3334 3001 Агент, недвижими имоти

3321 3001 Агент, осигуряване

3339 3024 Агент, патенти

2434 6003 Агент, продажби ИКТ

3323 3002 Агент, снабдяване

3339 3010 Агент, спорт

3355 3001 Агент, справки в полиция

3339 3011 Агент, театрален

3334 3003 Агент, управление на собственост

3331 3003 Агент, чистотата на товарите

3323 3001 Агент-купувач

7211 2022 Агломератчик, металургия

2132 6002 Агроном

2132 6003 Агроном, агроекология

2132 6004 Агроном, агрохимия и почвознание

2132 6005 Агроном, лозарство, градинарство и овощарство

2132 6006 Агроном, полевъдство

2132 6007 Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията

2132 6008 Агроном, растителна защита

2132 6009 Агроном, селекция и семепроизводство

2132 6010 Агроном, технически култури

2132 6011 Агроном, тропическо земеделие

2132 6012 Агроном, цветопроизводство

2611 7011 Адвокат

3343 3001 Административен секретар

3341 3005 Административен специалист с контролни функции

3343 3003 Администратор по клинични изпитвания

2521 6002 Администратор, бази данни

2522 6003 Администратор, информационни системи

2522 6005 Администратор, компютърни системи

2511 6009 Администратор, САП, бизнес анализи

3514 3001 Администратор, уеб сайт

4224 3002 Администратор, хотел

2111 6001 Аеродинамик

2652 6001 Акомпаниатор

7312 2001 Акордьор

2659 0001 Акробат

2655 6001 Актьор

2655 6003 Актьор, мим

2655 6002 Актьор, стажант

2120 6001 Актюер

2222 5001 Акушерка

2222 5003 Акушерка, анестезиология и интензивни грижи

2222 5005 Акушерка, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

2222 5004 Акушерка, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

2222 5006 Акушерка, обществено здравеопазване

2222 5007 Акушерка, операционна и превързочна техника

2222 5002 Акушерка, специализант

2222 5008 Акушерка, със специалност в системата на здравеопазването

7316 2024 Амалгамчик, стъкло

9520 0001 Амбулантен търговец

2413 6002 Анализатор, банка

2421 6009 Анализатор, ефективност на търговската дейност

2133 6002 Анализатор, замърсяване на въздуха

2133 6009 Анализатор, качество на водата

7549 2001 Анализатор, лаборатория

2413 6005 Анализатор, облигации

2431 6001 Анализатор, проучване на пазари

2511 6006 Анализатор, САП

2521 6001 Аналитик, бази данни

2120 6002 Аналитик, изследване на операциите

2523 6001 Аналитик, компютърни мрежи

2523 6002 Аналитик, компютърни комуникации

2519 6006 Аналитик, компютърно осигуряване на качеството

2149 6001 Аналитик, комуникации (без компютърни)

2146 6001 Аналитик, металургични процеси

2149 6002 Аналитик, системи (без компютърни)

5113 3001 Аниматор

4227 0002 Анкетьор

4227 0001 Анкетьор, маркетингови изследвания

2632 6001 Антрополог

8121 2006 Апаратчик, електролиза

8121 2001 Апаратчик, петрургия

8121 2002 Апаратчик, производство на редки метали

8131 2045 Апаратчик, сярна киселина

8121 2003 Апаратчик, хидрометалургия

8131 2001 Апаратчик, химически процеси

8121 2004 Апаратчик, цветна металургия

8121 2005 Апаратчик, черна металургия

2611 7004 Апелативен прокурор

7318 1019 Апретурист, влакна/текстил

7535 1001 Апретурист, кожи

7536 1001 Апретурист, обувки

3432 3001 Аранжор, витрини/щандове

7549 2016 Аранжьор, цветя

3422 3001 Арбитър, спортен

7212 2002 Аргончик

7114 2001 Арматурист

7211 2023 Арматурист, леярски форми и сърца

7314 2012 Армировчик, порцеланови и керамични изделия

2659 0002 Артист, въжеиграч

2659 0003 Артист, силови изпълнения

2653 0009 Артист, стриптийз

2659 0004 Артист, трапец

2659 0005 Артист, ученик в цирка

2659 0006 Артист, цирков

4120 3007 Артистичен секретар

2652 8019 Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл

2652 8018 Артист-хорист

2632 6002 Археолог

4415 3002 Архивар

2621 6007 Архивист

4110 2003 Архивист (офис)

2636 9001 Архиепископ

2161 7002 Архитект

2161 7003 Архитект, интериор

2422 7081 Асистент

5329 3001 Асистент на лекар по дентална медицина

2411 6008 Асистент одитор

2310 7002 Асистент, висше училище

3343 3002 Асистент, кореспонденция

4416 2001 Асистент, човешки ресурси

5223 2002 Асистент-продавач

5161 8001 Астролог

2111 6002 Астроном

2111 6003 Астрофизик

7119 2006 Асфалтаджия

7211 2024 Асфалтьор на метални изделия

1112 7042 Аташе

1112 7071 Аташе в задгранично представителство

3339 3007 Аукционер, провеждане на търгове

5311 1002 Бавачка

7224 1001 Байцвач, метал

2131 6001 Бактериолог

2131 6004 Бактериолог, почви

2131 6005 Бактериолог, производствен

2131 6003 Бактериолог, риболов

2131 6002 Бактериолог, селско стопанство

7213 1008 Бакърджия

7412 2003 Балансьор, ротори

7311 2001 Балансьор, скали

7224 1002 Балансьор-коректор, абразиви

2653 3007 Балерина/балетист

2653 3005 Балетен репетитор

2653 3006 Балетмайстор

9321 0002 Балировач-пакетировач

5163 1001 Балсаматор-гримьор

7412 2004 Бандажьор, бобини, секции и ротори на електрически машини

4132 3002 Банков служител, въвеждане на данни

4211 3009 Банков служител, главен касиер

4211 3008 Банков служител, касиер

4211 5006 Банков служител, касов център

4211 5007 Банков служител, обслужване на клиенти

4211 3005 Банков служител, пазител ценности

5132 2001 Барман

8111 2001 Басейнчик, солодобив

7215 2001 Бемберист

9211 0001 Берач, памук

9211 0002 Берач, плодове и зеленчуци

6340 0003 Берач, произвеждащ за собствено потребление

7114 2002 Бетонджия

2622 5006 Библиограф

2622 6007 Библиограф-експерт

2622 5009 Библиограф-информатор

2622 5001 Библиотекар

2622 6002 Библиотекар-експерт

2622 5005 Библиотекар-специалист

7313 2002 Бижутер

2511 6002 Бизнес анализатор, информационни технологии

2421 6007 Бизнес консултант

2511 6005 Бизнес консултант, информационни технологии

3230 0002 Билкар

9214 0001 Билкоберач

6113 1001 Билкопроизводител

2641 6002 Биограф

3230 0003 Биоенерго терапевт

2131 6006 Биолог

2131 6055 Биолог, анатомия, хистология и цитология

2131 6044 Биолог, биофизика

2131 6043 Биолог, биохимия

2131 6045 Биолог, вирусология

2131 7029 Биолог, генетик

2131 6016 Биолог, ембриология

2131 6046 Биолог, клинична химия

2131 6047 Биолог, лабораторна имунология

2131 6048 Биолог, лечебни растения и билково дело

2131 6056 Биолог, медицинска биология

2131 6049 Биолог, медицинска зоология

2131 6050 Биолог, микробиология

2131 7028 Биолог, молекулярен

2131 6007 Биолог, морски

2131 6054 Биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство

2131 7032 Биолог, паразитология

2131 6008 Биолог, питейна вода

2131 6051 Биолог, радиационна хигиена

2131 6052 Биолог, радиобиология

2131 6053 Биолог, токсикология

2131 6041 Биолог, фармакология

2120 6004 Биометрик

2131 6036 Биофизик

2131 6037 Биохимик

7211 2025 Бисмутчик

8142 1001 Бласьор

7412 2005 Бобиньор, електрически машини

5321 1001 Болногледач

7542 2001 Бомбаджия (работник по взривяване)

7223 2016 Боргвергист

5111 3001 Борден съпроводител

2131 6009 Ботаник

2131 6010 Ботаник, еколог

2131 6011 Ботаник, микролог

2131 6012 Ботаник, почва

2131 6013 Ботаник, таксономист

2131 6014 Ботаник, хистолог

8350 2001 Боцман, палубен

7131 1003 Бояджия, декоратор на сгради

7131 1004 Бояджия, декоратор на стенни пана

7521 1001 Бояджия, изделия от дърво

7535 1002 Бояджия, кожи

7132 1004 Бояджия, корабен

7131 1005 Бояджия, корабни корпуси

7321 2012 Бояджия, печатни плаки за фотогравюри

7132 1002 Бояджия, превозни средства

7132 1003 Бояджия, промишлени изделия

7131 1001 Бояджия, сгради

7132 1001 Бояджия, стоманени конструкции

7131 1002 Бояджия, сценични декори

2635 6020 Брачен консултант

7533 1001 Бродировач

3311 3003 Брокер, акции

3334 3002 Брокер, недвижими имоти

3311 3004 Брокер, обмен на чужда валута

3324 3002 Брокер, спедиторски услуги

3324 3001 Брокер, стоки

3311 3001 Брокер, финанси

3311 3002 Брокер, ценни книжа

7322 2020 Бронзировач

9321 0003 Брояч, промишлено производство

5141 2002 Бръснар

4212 1006 Букмейкър

9311 0001 Бункерист

3119 3046 Вагонен инструктор

4321 2001 Вагоноописвач

9329 0029 Вадач, пещи

9510 0001 Ваксаджия

8131 3068 Вакуумимпрегнатор

8131 3069 Вакуумоператор

7313 2003 Валцовчик, скъпоценни метали

9312 0001 Варогасач

7131 1006 Варосвач, баданосвач

8331 2001 Ватман

3151 4014 Вахтен механик

3152 4010 Вахтен помощник-капитан

7318 1020 Вдевач

8312 1005 Везнар

9331 0001 Велосипедист

2250 7003 Ветеринар

2250 7004 Ветеринар, акушер-гинеколог

2250 7005 Ветеринар, ветеринарно-санитарен инспектор

2250 7006 Ветеринар, епидемиолог

2250 7007 Ветеринар, интернист

2250 7008 Ветеринар, паразитолог

2250 7009 Ветеринар, патолог

2250 7010 Ветеринар, фармаколог и токсиколог

2250 7011 Ветеринар, физиолог

2250 7012 Ветеринар, хирург

3240 3001 Ветеринарен ваксинатор

2250 7014 Ветеринарен лекар, лабораторен

3240 3002 Ветеринарен осеменител

3240 3003 Ветеринарен техник (фелдшер)

3521 3037 Видеомонтажист

4411 3008 Видеотекар

2636 9002 Викарий

1112 7059 Висш дипломатически служител

1114 9029 Висш служител на друго регистрирано вероизповедание

1111 9002 Вицепрезидент на Република България

1114 9018 Вицепрезидент, организация на работниците и служителите

1114 9014 Вицепрезидент, организация на работодатели

7549 2002 Влагоизмерител

2636 9003 Владика

4323 5005 Влаков диспечер

8344 2001 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство

8344 2002 Водач (оператор), платформа - промишлен транспорт

3152 4022 Водач на малък кораб в местно плаване

3152 4023 Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища

3152 4021 Водач на несамоходен кораб

8344 2003 Водач, електрокар

8343 2004 Водач, клетка за асансьор, кабина (мини)

5113 3002 Водач, ловен туризъм

8341 2002 Водач, машини за горско стопанство

8344 2004 Водач, мотокар

8321 2001 Водач, мотоциклет

5113 3003 Водач, парк за забавления

9332 0001 Водач, превозно средство с животинска тяга

8341 2001 Водач, селскостопански машини

8322 3001 Водач, специален автомобил

7541 2003 Водолаз

5329 1002 Водолечител

7126 2001 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

7126 2002 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

7126 2004 Водопроводчик, кораб

7126 2005 Водопроводчик, поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен

7126 2003 Водопроводчик, химическата промишленост

7211 2026 Водопроводчик-мазутчик, металургична пещ

0310 1001 Военнослужещ, войник

0110 6001 Военнослужещ, офицер

0210 3001 Военнослужещ, сержант

2652 7008 Вокален педагог

1112 7039 Временно управляващ посолство

3435 3008 Втори асистент, директор на продукция

3521 3026 Втори асистент, оператор

3435 3009 Втори асистент, режисьор

3435 3010 Втори асистент, режисьор по монтажа

3151 3002 Втори механик, кораб

3152 4008 Втори помощник-капитан

1112 7065 Втори секретар в задгранично представителство

2114 6001 Вулканолог

7321 2001 Въвеждащ, печатарска преса

6210 1015 Въглищар, производител на дървени въглища

7318 1021 Въжар

3431 3003 Въздушна фотография

2359 6008 Възпитател

2351 6002 Възпитател методик

8122 2001 Възстановител-металист

7321 2002 Вътрешен коректор

2411 6010 Вътрешен одитор

5161 8002 Гадател

8131 2080 Газголдерчик

7211 2027 Газовчик

7212 2003 Газорезчик

8111 2002 Газоспасител

8122 2002 Галванизатор

7211 2028 Галванотехник

7214 2001 Галванотехник, кораб

7211 2029 Галтовчик

3435 2021 Гардеробиер, театрални костюми

2633 6001 Генеалог

1120 7001 Генерален директор

1120 9039 Генерален директор на Българска телеграфна агенция

1112 7072 Генерален директор, администрация

1112 6080 Генерален комисар, МВР

1112 7040 Генерален консул

1114 9026 Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1431 3001 Генерален секретар, спортна организация

2131 7030 Генетик, животни

2131 6015 Генетик, растения

2632 6003 Географ

2632 6004 Географ, икономическа география

2632 6005 Географ, политическа география

2632 6006 Географ, физическа география

2165 6001 Геодезист

2114 6002 Геолог

2114 6006 Геолог, инженерна геология

2114 6007 Геолог, микропалеонтолог

2114 6008 Геолог, минен

2114 6003 Геолог, океанография

2114 6004 Геолог, палеонтолог

2114 6009 Геолог, петрологография и вулканология

2114 6005 Геолог, стратиграф

2114 6010 Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища

2114 6011 Геомагнетист

2114 6012 Геоморфолог

2114 6013 Геофизик

2114 6014 Геофизик, вулканолог

2114 6015 Геофизик, геомагнетист

2114 6016 Геофизик, геоморфолог

2114 6017 Геофизик, ледолог (гласиолог)

2114 6018 Геофизик, океанограф

2114 6019 Геофизик, приложна геофизика

2114 6020 Геофизик, хидролог

8111 2003 Геофизичен оператор

7321 2013 Гилюшьор

7123 2001 Гипсаджия

7123 2003 Гипсаджия, мазач

7123 2002 Гипсаджия, орнаменти

2144 7001 Главен авиоинженер

2621 7002 Главен архивист

2161 7001 Главен архитект

2422 7010 Главен архитект, община/район

2422 7011 Главен архитект, Столична община

2422 7080 Главен асистент

2310 7003 Главен асистент, висше училище

2622 7008 Главен библиограф

2622 7003 Главен библиотекар

2359 6010 Главен възпитател

2422 6016 Главен вътрешен одитор

2422 7028 Главен вътрешен одитор, Народно събрание/Президент/Министерски съвет

3434 2001 Главен готвач

3352 6002 Главен данъчен инспектор

1112 7043 Главен директор, главна дирекция в администрация

1112 7089 Главен директор, главна дирекция в Столична община

1114 9020 Главен директор, организация на работниците и служителите

2652 7009 Главен диригент

1112 7008 Главен държавен здравен инспектор

2422 6041 Главен експерт

2422 6042 Главен експерт, Народно събрание/Президент/Министерски съвет

1114 6006 Главен експерт, политическа партия

2422 7069 Главен експерт, Сметна палата

1321 7016 Главен енергетик

2631 7004 Главен икономист

2422 7058 Главен инженер

1322 7004 Главен инженер, добивна промишленост

2422 6008 Главен инженер, община/район

1321 7003 Главен инженер, преработваща промишленост

2422 7009 Главен инженер, Столична община

1323 6003 Главен инженер, строителство

2422 6043 Главен инспектор

2422 7002 Главен инспектор, администрация

4212 3001 Главен инспектор, игра в казино

5162 1002 Главен камериер/камериерка, хотел

4211 3010 Главен касиер, банка

1213 7002 Главен касиер, Българска народна банка

1112 5079 Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване

1223 7010 Главен конструктор

1311 6006 Главен лесничей

2422 7001 Главен методолог, НОИ

1321 7017 Главен механик

3151 3001 Главен механик, кораб

3351 3006 Главен митнически специалист

1114 9032 Главен мюфтия

1223 7005 Главен научен секретар

2422 6018 Главен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

1213 7038 Главен одитор, Българска народна банка

2422 7023 Главен одитор, Сметна палата

2654 7016 Главен оператор

3153 7001 Главен пилот

5411 5001 Главен пожарникар

2654 6013 Главен програмен селекционер

1111 7025 Главен прокурор

2422 6044 Главен публичен изпълнител

1112 6090 Главен ревизор по безопасността на транспорта

3119 3062 Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен

2642 7001 Главен редактор

2654 7009 Главен режисьор

1342 6018 Главен рехабилитатор

1112 7026 Главен секретар, администрация

1112 7002 Главен секретар, администрация на Народно събрание

1112 7001 Главен секретар, администрация на Президента

1431 7002 Главен секретар, Народен театър

1114 6015 Главен секретар, организация

1112 7027 Главен секретар, Сметна палата

1431 7003 Главен секретар, спортна организация

5131 2001 Главен сервитьор

3434 2002 Главен сладкар

3351 3007 Главен специалист

3321 3004 Главен специалист, застрахователна дейност

5111 3002 Главен стюард/стюардеса

2411 6002 Главен счетоводител

1213 7003 Главен счетоводител, Българска народна банка

2422 7013 Главен счетоводител, бюджетен

2422 7014 Главен счетоводител, държавен служител

2422 6012 Главен счетоводител, община/район

3522 3024 Главен телеграфист на кораб, радио

4110 3004 Главен технически сътрудник

1321 7015 Главен технолог, преработваща промишленост

1321 7013 Главен технолог, ядрен енергиен блок

1321 7014 Главен технолог, ядрена централа

2621 7003 Главен уредник, галерия за изкуства

2621 7001 Главен уредник, музей

2352 7008 Главен учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 7020 Главен учител на деца с нарушено зрение

2352 7012 Главен учител на деца с умствена изостаналост

2330 7012 Главен учител спортна подготовка

2342 7004 Главен учител, детска градина

2355 7006 Главен учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 7005 Главен учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7012 Главен учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7018 Главен учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2342 7008 Главен учител, музика в детска градина

2354 7006 Главен учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2341 7004 Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2330 7011 Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 7010 Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2341 7012 Главен учител, подготвителен клас

2320 7004 Главен учител, практическо обучение

2359 7024 Главен учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2352 7004 Главен учител, ресурсен

2359 7030 Главен учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2352 7016 Главен учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2359 7036 Главен учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7018 Главен учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7024 Главен учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2320 7008 Главен учител, теоретично обучение

2359 7042 Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2341 7008 Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2353 7006 Главен учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

1112 7045 Главен финансов директор, Българска народна банка

2422 7074 Главен финансов инспектор

3352 6003 Главен финансов ревизор

2652 7010 Главен хормайстор

2654 7015 Главен художествен ръководител, театрален

2651 7004 Главен художник

2619 7001 Главен юрисконсулт

2422 7032 Главен юрисконсулт, държавен служител

1213 7001 Главен юрист, Българска народна банка

1342 6016 Главна акушерка

1342 6012 Главна медицинска сестра

1120 7026 Главно надзорно лице

7318 1022 Гладач

9121 0001 Гладач, преса (ръчно)

9121 0002 Гладач, ютия

7512 2001 Глазировач

7316 2006 Глазировач, ел.порцеланови изделия

7316 2007 Глазировач, електронни елементи

7316 2008 Глазировач, керамични изделия

7316 2009 Глазировач, метални елементи

7316 2010 Глазировач, стъкло

7512 2002 Гланцировач

5164 1001 Гледач, дресирани животни

6123 1005 Гледач, копринени буби (бубар)

5164 1002 Гледач, лабораторни животни

6129 1004 Гледач, работен добитък

5164 1009 Гледач,служебни животни

7541 1001 Гмуркач

7541 2002 Гмуркач, изваждане на потънали съдове

1111 6015 Говорител на Министър-председателя

2656 6001 Говорител, новини

2656 6002 Говорител, радио

2656 6003 Говорител, телевизия

3359 3023 Горски инспектор

6210 1008 Горски пазач

6210 1003 Горски работник

6210 1018 Горски работник, дървесна дестилация (традиционна техника)

6210 1004 Горски работник, сезонен

5414 3011 Горски стражар

1412 3010 Гостилничар

2310 6008 Гост-преподавател, висше училище

5120 2001 Готвач

9411 0001 Готвач, заведение за бързо хранене

7316 2011 Гравьор

7313 2004 Гравьор, бижутерия

7222 3013 Гравьор, метал

2651 6001 Гравьор, офортист

7316 2001 Гравьор, стъкло

7321 2014 Гравьор-печатар

6113 1002 Градинар

6113 1003 Градинар, сезонен

2611 7018 Градски прокурор

7311 2002 Градуировач, точни инструменти

3351 3001 Граничен ветеринарен инспектор

5412 4010 Граничен контрольор

7215 2002 Гранульор

2166 3008 Графичен дизайнер

2643 6001 Графолог

7231 2002 Гресировач

5142 2001 Гримьор

5163 1002 Гробар

7132 1005 Грундировач

7521 1002 Грундировач-байцвач на дърво

7314 2001 Грънчар

5311 1003 Гувернантка

6113 1004 Гъбар

3355 3010 Дактилоскопист

3352 5004 Данъчен инспектор

3151 3008 Девиатор

7515 1001 Дегустатор и окачествител на храни и напитки

7544 6001 Дезинсектор

5329 1003 Дезинфектатор

7544 6002 Дезинфектор

9329 0033 Дезинфектор в железопътен транспорт

1345 9008 Декан

3432 3003 Декоратор, витрини

7316 2012 Декоратор, грънчарски/керамични изделия

3433 3001 Декоратор, изложби/музеи и галерии

3432 3004 Декоратор, интериор

7316 2013 Декоратор, ретушьор на керамични изделия

7316 2014 Декоратор, ретушьор на стъклени изделия

3432 3002 Декоратор, сценичен

4415 2003 Деловодител

2120 6005 Демограф

5242 1001 Демонстратор

8311 2001 Депомайстор

7544 6003 Дератизатор

8160 2050 Дестилатор

5311 1001 Детегледачка

8189 2024 Дефектоскопист

3112 3013 Дефектоскопист по железния път и съоръженията

7549 2011 Дефектоскопист, лаборатория

2652 8020 Джазов певец

7231 3009 Диагностик, моторно превозно средство

6129 1005 Дивечовъд

2265 3001 Диетолог

2144 6010 Дизайнер на автомобили

2144 6011 Дизайнер на самолети

2163 6004 Дизайнер, бижута

2163 6001 Дизайнер, моден

2166 3009 Дизайнер, печатни издания

2149 6003 Дизайнер, системи (без компютърни)

2512 6002 Дизайнер, софтуер

2163 6003 Дизайнер, сценични костюми

7323 2001 Диктовач-коригировач, Брайлова азбука

3311 3006 Дилър, банка

3311 3007 Дилър, борса

3324 3003 Дилър, стокови фючърси

3311 3005 Дилър, ценни книжа

7412 2006 Динамомеханик

3359 6001 Дипломатически куриер

1112 7067 Дипломатически служител - I степен

1112 7068 Дипломатически служител - II степен

1112 7069 Дипломатически служител - III степен

1112 7070 Дипломатически служител - IV степен

2411 6001 Дипломиран експерт счетоводител

1219 7001 Директор дирекция, административни дейности

1213 7008 Директор дирекция, администрация

1112 7003 Директор дирекция, администрация на Народно събрание

1213 7007 Директор дирекция, администрация на Президента

1213 6012 Директор дирекция, община

1213 7014 Директор дирекция, политики и стратегическо планиране

1213 7009 Директор дирекция, Сметна палата

1211 6008 Директор за връзки с инвеститорите

1439 6010 Директор на дирекция "Обработка на тиражите"

1213 7013 Директор на дирекция в Столична община

1112 6081 Директор на дирекция, полиция

1431 7004 Директор на културна организация/културен институт

1112 9018 Директор на Национална здравно-осигурителна каса

1431 6024 Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"

1213 7011 Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията

1342 9001 Директор НЕЛК

2654 7002 Директор продукция (кино)

2654 7003 Директор продукция (театър)

2654 6001 Директор продукция (телевизия)

1112 7028 Директор териториална дирекция, агенция

1112 7052 Директор териториално поделение

1120 7010 Директор, банка

1346 7001 Директор, банков клон

1349 7001 Директор, библиотека

1120 6007 Директор, вестник

1345 7006 Директор, департамент

1345 6004 Директор, детска градина

1341 5002 Директор, детска ясла

1349 7013 Директор, дирекция "Правна"

1324 5002 Директор, закупуване

1342 7002 Директор, здравно заведение

1223 7003 Директор, институт

1330 6001 Директор, информационни системи

1330 6002 Директор, информационни технологии

1431 3006 Директор, кино

1345 9005 Директор, колеж

1349 7002 Директор, музей/галерия

1111 7027 Директор, Национална следствена служба

1213 7010 Директор, областна администрация

1120 7044 Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване

1345 6001 Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета

2611 7010 Директор, Окръжна следствена служба

1114 7023 Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1120 6005 Директор, организация

1114 9021 Директор, организация на работниците и служителите

1120 6006 Директор, предприятие

1120 6008 Директор, радио

1112 7031 Директор, регионална митническа дирекция

1344 7001 Директор, социални услуги в общността

1344 7002 Директор, специализирана институция

1431 7005 Директор, театър

1120 6009 Директор, телевизия

1112 7048 Директор, териториално поделение, НОИ

1112 7035 Директор, териториално статистическо бюро

1345 6002 Директор, училище

1345 6003 Директор, център за професионално обучение

1212 6002 Директор, човешки ресурси

1342 7003 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение

2652 7011 Диригент

2656 3004 Дисководещ

3132 3001 Диспечер, водоразпределителна мрежа

4323 2008 Диспечер, газопреносна/газоразпределителна мрежа

3131 3003 Диспечер, електроразпределение

3131 3002 Диспечер, електроцентрала

3151 4011 Диспечер, корабоплаване

4323 2009 Диспечер, нефтопроводи

3154 5008 Диспечер, полети

3131 3004 Диспечер, топлопренос

4323 2007 Диспечер, транспортни средства

3322 3006 Дистрибутор

7115 2001 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий

8111 2004 Дозиметрист

7549 2012 Дозиметрист, лаборатория

7211 2030 Дозировач

7314 2002 Дозировчик, абразиви

9333 0001 Докер

2622 6010 Документалист

4321 3022 Домакин

5151 1005 Домакин (пазач), къмпинг

5151 1006 Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др.

5413 3001 Домакин, затворническо общежитие

5169 3001 Домакин, клуб

5153 0001 Домакин, сграда

4321 3023 Домакин, склад

5153 0002 Домакин-чистач, сграда

3412 3016 Домашен майстор

5322 1001 Домашен санитар

9111 0001 Домашен чистач

5152 1002 Домашна помощница

5153 0003 Домоуправител

8131 2084 Дообработчик, плочи за акумулатори

7113 2001 Дооформител, камъни и плочи

7224 1003 Дооформител, метал

7321 2015 Дооформител, печатни плаки за фотогравюри

2422 7082 Доцент

2310 7004 Доцент, висше училище

2641 6003 Драматург

5164 1003 Дресьор (водач), кучета

5164 1004 Дресьор, обяздвач на коне

2659 0007 Дресьор, цирк

7315 2011 Духач, стъкло

6210 1005 Дървар

7115 2002 Дърводелец

7115 2004 Дърводелец, дървени конструкции

7115 2007 Дърводелец, корабен

7115 2008 Дърводелец, лодкостроител

7522 1002 Дърводелец, мебелист

7115 2003 Дърводелец, мина

7115 2005 Дърводелец, мостови конструкции

7115 2006 Дърводелец, поддръжка

7115 2009 Дърводелец, строителен

7522 1001 Дърворезбар

2422 7022 Държавен вътрешен одитор

2422 7059 Държавен експерт

2422 7060 Държавен инспектор

2422 7027 Държавен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

2422 7061 Държавен публичен изпълнител

1112 7005 Държавен съветник, Народно събрание/Президентство

3411 7002 Държавен съдебен изпълнител

1112 7029 Държавен съкровищник, Министерство на финансите

2422 7073 Държавен финансов инспектор

3413 0001 Евангелист

2659 0008 Еквилибрист

2133 6001 Еколог

5113 3005 Екскурзовод

5113 6006 Екскурзовод, музей/художествена галерия

4412 3001 Експедитор, поща

7323 2002 Експедитор, работник по обработка на книжни блокове

4321 2002 Експедитор, стоки и товари

7233 2001 Експериментатор, модели-корабни и плавателни съдове

2422 6056 Експерт

2652 6007 Експерт концертна дейност

2144 6047 Експерт по корабоплаване

2112 6002 Експерт, авиометеорологично обслужване

2522 6008 Експерт, администриране на системи

2149 5037 Експерт, аеронавигационно информационно обслужване

2511 6003 Експерт, анализ и дизайн

2421 6002 Експерт, бизнес развитие

2413 6004 Експерт, връзки с инвеститорите

2432 6001 Експерт, връзки с обществеността

2431 6005 Експерт, външна търговия

2422 6006 Експерт, европейска интеграция

2412 6006 Експерт, застраховане

2635 6001 Експерт, здравно осигуряване

2263 6005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

2529 6003 Експерт, извличане на данни

2622 6011 Експерт, икономическа информация

2412 6004 Експерт, имуществено планиране

2412 6002 Експерт, инвеститорски контрол

2423 6001 Експерт, индустриални отношения

2421 6004 Експерт, инженеринг

2529 6002 Експерт, информационно осигуряване

2422 6050 Експерт, кабинета на министър

2421 6003 Експерт, капитално строителство

2144 6024 Експерт, климатични и механични системи

2153 6014 Експерт, комуникации

2133 6003 Експерт, консервация на околната среда

2421 6005 Експерт, логистика

2431 6002 Експерт, маркетинг

2422 6005 Експерт, международно сътрудничество

2152 6013 Експерт, метеорологично осигуряване

2152 6012 Експерт, навигация и метеорологична техника

2423 6002 Експерт, нормиране на труда

2424 6001 Експерт, обучение и квалификация

2423 6003 Експерт, организация на труда

2423 6004 Експерт, подбор на персонала

2431 6004 Експерт, политика на цените

1114 6007 Експерт, политическа партия

2166 6003 Експерт, предпечатна подготовка

2422 6004 Експерт, програми и проекти

2512 6001 Експерт, проектиране и програмиране

2513 6001 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи

2423 6005 Експерт, професионално/кариерно ориентиране

2431 6003 Експерт, реклама

2529 6001 Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии

2521 6003 Експерт, системен софтуер за бази данни

2152 6011 Експерт, системи въздушно обслужване

2519 6001 Експерт, системно осигуряване

2422 7071 Експерт, Сметна палата

2422 6003 Експерт, социално осигуряване

2421 6001 Експерт, стопанска дейност

2422 6084 Експерт, стопанско управление

2153 6013 Експерт, телекомуникации и мрежи за данни

2622 6012 Експерт, техническа информация

2519 6002 Експерт, технологично поддържане

2423 6006 Експерт, трудова заетост

2423 6007 Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране

2421 6006 Експерт, търговия

2149 6036 Експерт, управление на въздушното движение

2423 6008 Експерт, управление на човешките ресурси

2422 7077 Експерт, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка

2413 6003 Експерт, финансови и стопански анализи

2412 6005 Експерт, финансово планиране

2412 6001 Експерт, хеджиране

7514 2001 Екстрактьор

7215 2003 Екструдерист

8122 2003 Електровакуумист

7211 2031 Електродчик

8122 2004 Електроерозист

7212 2004 Електрозаварчик

8122 2005 Електролизьор, апаратчик на метални прахове

8122 2006 Електролитчик

7412 2007 Електромеханик

3151 3005 Електромеханик, кораб

7412 2008 Електромеханошлосер

7412 2009 Електромонтьор

7421 2001 Електромонтьор, електронна апаратура

7413 2001 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи

7422 2013 Електромонтьор, мачтови радиотелевизионни антени

7413 2003 Електромонтьор, подстанции

7413 2002 Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели

7413 2004 Електромонтьор, трафопостове и възлови станции

7421 2002 Електрончик

7211 1020 Електропещар

7411 2001 Електротехник, мина

7411 2002 Електротехник, неоново осветление

3151 3010 Електротехник, плаващо техническо средство

7411 2004 Електротехник, поддръжка на сгради

7411 2003 Електротехник, промишлено предприятие

7411 2005 Електротехник, строителен

7411 2006 Електротехник, сценичен и студиен

7321 2007 Електротипер

8122 2007 Електрофорезчик

7412 2010 Електрошлосер

7313 2005 Емайлировач, бижутерия

3413 0002 Енорийски работник

2636 9005 Енорийски свещеник

2131 6017 Ентомолог

2250 7013 Епизоотолог

2636 9004 Епископ

1114 9033 Епископ на Католическата църква в България

2263 6006 Ергоном

2269 5002 Ерготерапевт

2641 6004 Есеист

2652 8021 Естраден певец

9321 0004 Етикетировач (ръчно)

2643 6002 Етимолог

2632 6007 Етнолог

7321 2016 Ецер

4321 2003 Железопътен посредник

6121 1008 Животновъд

3421 3001 Жокей

2659 0009 Жонгльор

2642 6009 Журналист

9211 0003 Жътвар

7212 1001 Заварчик

7212 2005 Заварчик, затворени съдове

4415 3001 Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)

5163 1003 Завеждащ бюро, обредни услуги

2642 7006 Завеждащ кореспондентски пункт

4321 2004 Завеждащ морска регистрация

1223 3012 Завеждащ научна лаборатория

2611 7008 Завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура

2611 7007 Завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура

4419 3006 Завеждащ регистратура за класифицирана информация

4110 3010 Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали

4110 3009 Завеждащ регистратура за некласифицирана информация

2642 7003 Завеждащ редакция

3119 3001 Завеждащ учебна работилница

2621 6008 Завеждащ филиал, музей

4110 2001 Завеждащ, административна служба

3411 2007 Завеждащ, нотариална служба

4419 3008 Завеждащ, секретна картотека

4110 2002 Завеждащ, техническа служба

7318 1023 Завивач, влакна/текстил

8131 2002 Заготвител, активна маса (химически процеси)

9214 0002 Заготвител, билки

8141 2001 Заготовчик, изолационни платове

7315 2012 Закалител, стъкло

6210 1006 Залесител

7211 2032 Заливач, форми

8111 2005 Замервач,отчетник

1112 6091 Заместник – главен ревизор по безопасността на транспорта

1112 7051 Заместник главен директор, главна дирекция в администрация

2411 6003 Заместник главен счетоводител

1345 9007 Заместник директор, колеж

1120 7042 Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно

1120 7012 Заместник-генерален директор

1112 7030 Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната

1111 7026 Заместник-главен прокурор

2642 7002 Заместник-главен редактор

1345 7009 Заместник-декан

1213 7017 Заместник-директор на дирекция, администрация

1112 7050 Заместник-директор териториална дирекция

1120 7011 Заместник-директор, банка

1346 7002 Заместник-директор, банков клон

1349 7007 Заместник-директор, библиотека

1223 7004 Заместник-директор, институт

1431 7007 Заместник-директор, институт/организация за културни дейности

3121 5001 Заместник-директор, мина

1349 7008 Заместник-директор, музей/галерия

1111 7028 Заместник-директор, Национална следствена служба

1120 7013 Заместник-директор, организация

1120 7014 Заместник-директор, предприятие

1112 7032 Заместник-директор, регионална митническа дирекция

1431 7011 Заместник-директор, театър

1120 7017 Заместник-изпълнителен директор

1112 7024 Заместник-изпълнителен директор, агенция

1111 9017 Заместник-кмет, община

1111 9023 Заместник-кмет, район

1111 7013 Заместник-министър

1111 9011 Заместник-министър-председател

1324 5022 Заместник-началник, железопътна гара

1349 7005 Заместник-началник, затвор, режимна и надзорна охранителна дейност

1112 7034 Заместник-началник, митница

1112 6087 Заместник-началник, общинска служба по земеделие

1349 7006 Заместник-началник, поправителен дом, режимна и надзорна охранителна дейност

1112 7010 Заместник-областен управител

2611 7019 Заместник-окръжен прокурор

1111 9009 Заместник-омбудсман

1111 9006 Заместник-председател на комисия, Народно събрание

1111 9004 Заместник-председател на Народно събрание

1120 9028 Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз

1111 7040 Заместник-председател, апелативен съд

1223 7002 Заместник-председател, Българска академия на науките

1111 7039 Заместник-председател, Върховен административен съд

1111 7038 Заместник-председател, Върховен касационен съд

1111 7041 Заместник-председател, градски съд

1431 7010 Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт

1112 7020 Заместник-председател, държавна комисия

1120 9029 Заместник-председател, кооперативен съюз

1120 9030 Заместник-председател, кооперация

1112 7014 Заместник-председател, Национален статистически институт

1114 7036 Заместник-председател, обществена организация

1111 9020 Заместник-председател, общински съвет

1111 7042 Заместник-председател, окръжен съд

1114 9025 Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1114 9017 Заместник-председател, организация на работниците и служителите

1114 9013 Заместник-председател, организация на работодатели

1111 7043 Заместник-председател, районен съд

1431 7008 Заместник-председател, спортен клуб

1431 7009 Заместник-председател, спортна организация

1120 7016 Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество

1120 9037 Заместник-ректор, висше училище

1120 7015 Заместник-ръководител, кооперативно предприятие

1321 6006 Заместник-ръководител, обособено производство

1114 9017 Заместник-ръководител, организация на работниците и служителите

1120 7027 Заместник-управител

7214 2002 Занитвач

7212 2006 Запойчик

8152 2006 Зареждач

9329 0010 Зареждач, материали и полуфабрикати

9329 0009 Зареждач, промишлено производство (ръчно)

3321 3002 Застрахователен агент

3321 3003 Застрахователен брокер

7223 2017 Затиловчик

8131 2081 Захранвач

7211 1021 Зачиствач на люкове и врати

3521 5006 Звуков дизайнер

2149 6004 Звукоинженер

3521 3009 Звукооператор, смесител на звукове

3521 5004 Звукорежисьор

3521 3010 Звукотехник

5329 1009 Здравен асистент

3253 3001 Здравен медиатор

6111 1011 Зеленчукопроизводител

3142 3011 Земеделски демонстратор

9312 0002 Земекопач

2165 6002 Земемер

2165 6003 Земеустроител

7112 2001 Зидар

7112 2007 Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения

7112 2002 Зидар, комини

7112 2006 Зидар, облицовка на пещи

7112 2004 Зидар, пещи

7112 2005 Зидар, сгради (конструкции)

7112 2008 Зидаромазач

7313 2006 Златар

2132 6013 Зооинженер (зоотехник)

2131 6018 Зоолог

3214 5001 Зъботехник

7214 2003 Извивач, метални плаки

6210 1007 Извозвач, дървен материал

8131 2003 Изготвител, бои/лакове/багрила/ флюсове и лустра

8141 2002 Изготвител, болкит

7534 1001 Изготвител, даражни гарнитури

7421 2003 Изготвител, корабна електроника

7126 2006 Изготвител, корабни тръбни инсталации

7322 2013 Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран

7126 2007 Изготвител, монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки

7534 1002 Изготвител, тапицерска вложка

7215 2004 Изготвител, телени изделия

1349 6009 Издател

4419 2003 Издирвач на адреси

3323 3003 Изкупчик (търговия на дребно)

3323 3004 Изкупчик (търговия на едро)

2651 7005 Изкуствовед

7224 1004 Излъсквач, метал

7549 2003 Измервач, феритни и магнитни изделия

4321 2005 Измерител, горивни и строителни материали

7231 3014 Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества

7231 2007 Изпитател на бойни припаси и специални пиротехнически средства

8131 2082 Изпитател, акумулатори

7543 2001 Изпитател, дрехи

7321 2017 Изпитател, изпробвач на фотогравюри

7231 3010 Изпитател, моторни превозни средства

7543 2002 Изпитател, тъкани

7233 2002 Изпитател, хидравлично налягане

7531 2004 Изпълнител, модели

7533 1002 Изпълнител, ръчна бродерия

1120 7002 Изпълнителен директор

1112 7023 Изпълнителен директор, агенция

1114 9019 Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите

1114 7022 Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1120 6003 Изпълнителен директор/директор, лечебно заведение за болнична помощ

3359 6002 Изпълнителен секретар, консулска служба

3343 3009 Изпълнителен секретар, офис

2133 6007 Изследовател, екология

7211 2033 Изтегляч, метал

7211 2034 Изтърсвач, форми и отливки

8142 1002 Изцепвач, дунапрен

7549 2004 Изчислител, грешки и отчетник

5151 2001 Иконом

5152 1003 Иконом, домакинство

2631 6029 Икономист

2631 6005 Икономист, банково дело

2631 6006 Икономист, външна търговия

2631 6007 Икономист, данъчно облагане

2631 6008 Икономист, доходи и жизнен стандарт

2631 6009 Икономист, иконометрия

2631 6010 Икономист, индустриални отношения

2631 6011 Икономист, индустрия

2631 6028 Икономист, обществени поръчки

2631 6012 Икономист, организация и управление

2631 6013 Икономист, организация на производството

2631 6014 Икономист, организация на труда

2631 6026 Икономист, плановик

2631 6027 Икономист, себестойчик

2631 6015 Икономист, селско стопанство

2631 6016 Икономист, социални грижи и подпомагане

2631 6017 Икономист, социално застраховане

2631 6018 Икономист, социално осигуряване

2631 6019 Икономист, транспорт

2631 6020 Икономист, труд

2631 6021 Икономист, туризъм

2631 6022 Икономист, търговия

2631 6023 Икономист, управление на персонала

2631 6024 Икономист, финанси

2631 6025 Икономист, цени

2631 6002 Икономически анализатор

1213 7015 Икономически директор

2631 6001 Икономически съветник

2659 0010 Илюзионист

2166 3007 Илюстратор

2636 9006 Имам

2659 0011 Имитатор

8141 2003 Импрегнатор

2654 8006 Импресарио

2413 6007 Инвестиционен анализатор

2412 6003 Инвестиционен консултант

2149 6015 Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника

2149 6017 Инженер вибродиагностика

2149 6016 Инженер дефектоскопист

2151 6018 Инженер осигурителна техника

2144 6043 Инженер по авиационно материално техническо снабдяване

2144 6041 Инженер поддръжка

2151 6001 Инженер, автоматизация

2144 6014 Инженер, автоматизация на производството

2153 6012 Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен

2144 6020 Инженер, водни турбини

2142 6002 Инженер, водоснабдяване и канализация

2144 6015 Инженер, газови турбини

2144 6040 Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа

2151 6005 Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)

2151 6003 Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)

2149 6035 Инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)

2151 6004 Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)

2131 7031 Инженер, генетик

2144 6016 Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)

2149 6018 Инженер, дефектоскопист по съдове с повишена опасност

2144 6017 Инженер, дизелови двигатели

2143 6002 Инженер, екология

2151 6006 Инженер, електрически илюминации и ефекти

2151 6007 Инженер, електрически контактни мрежи

2151 6017 Инженер, електрически контрол

2151 6008 Инженер, електрически машини и апарати

2151 6009 Инженер, електрически подсистеми

2151 6019 Инженер, електробезопасност

2151 6010 Инженер, електромеханично оборудване

2152 6004 Инженер, електроник

2152 6005 Инженер, електроник (компютърен дизайн)

2152 6003 Инженер, електроник (полупроводникова техника)

2152 6006 Инженер, електронни инструменти и прибори

2152 6002 Инженер, електронно-технически архив

2151 6011 Инженер, електрообзавеждане

2151 6002 Инженер, енергетик

2151 6012 Инженер, енергиен диспечер

2144 6045 Инженер, железопътен транспорт

2142 6003 Инженер, железопътно строителство

2149 6010 Инженер, изследване на труда

2142 6004 Инженер, инвеститорски контрол

2144 6021 Инженер, индустриални машини и системи

2144 6022 Инженер, инструментална екипировка

2142 6005 Инженер, иригации

2144 6023 Инженер, климатични инсталации

2144 6042 Инженер, конструктор

2142 6006 Инженер, конструктор в строителството

2143 6001 Инженер, контрол по замърсяване на въздуха

2152 6007 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика

2144 6018 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура

2141 7006 Инженер, координатор по заваряване

2144 6025 Инженер, корабни двигатели

2144 6026 Инженер, корабни машини и механизми

2144 6027 Инженер, корабостроене и кораборемонт

2152 6008 Инженер, космическа техника и апаратура

2144 6012 Инженер, криогеник

2144 6028 Инженер, локомотивни двигатели

2146 6002 Инженер, маркшайдер

2149 6032 Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия

2149 6029 Инженер, медицинска радиологична физика

2149 6030 Инженер, медицинска санитарна физика

2146 6003 Инженер, металург

2146 6004 Инженер, металург (добив на цветни и редки метали)

2146 6005 Инженер, металург (добив на черни метали)

2146 6006 Инженер, металург (радиоактивни материали)

2146 6007 Инженер, металург (технология на леенето)

2144 6013 Инженер, механик

2144 6044 Инженер, механобезопасност и технически надзор

2146 6008 Инженер, минен

2146 6010 Инженер, минен (добив на въглища)

2146 6011 Инженер, минен (добив на метални руди)

2146 6012 Инженер, минен (технология на минното производство)

2146 6009 Инженер, минен диспечер

2146 6018 Инженер, минен проектант

2146 6013 Инженер, минна електромеханика

2144 6029 Инженер, минни машини

2146 6014 Инженер, минно строителство

2142 6007 Инженер, мостово строителство

2146 6015 Инженер, обогатяване и брикетиране на въглища

2146 6016 Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми

2145 6004 Инженер, обработка на светлочувствителни материали

2149 6034 Инженер, оптика

2151 6013 Инженер, осветителна техника

2144 6030 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

2149 6011 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други

2145 6005 Инженер, очистване на вода

2144 6031 Инженер, парни и водогрейни котли

2144 6032 Инженер, парни турбини

2149 6012 Инженер, патентен

2144 6050 Инженер, поддръжка асансьорна техника

2151 6014 Инженер, пренос на електроенергия

2143 6003 Инженер, пречестване на отпадъчни води

2142 6008 Инженер, пристанищно строителство

2142 6022 Инженер, проектант

2141 6002 Инженер, производствена ефективност

2141 6003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие

2141 6001 Инженер, производство

2142 6010 Инженер, пътно строителство

2153 6002 Инженер, радиотелеграфист

2151 6015 Инженер, разпределение на електроенергия

2146 6017 Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ

2151 6016 Инженер, релейна защита

2152 6014 Инженер, роботика

2144 6033 Инженер, руднична вентилация и аеродинамика

2153 6011 Инженер, ръководител екип/радио и телевизия

2144 6034 Инженер, самолетни двигатели

2152 6009 Инженер, самолетно оборудване

2152 6010 Инженер, самолетоводещи съоръжения

2144 6019 Инженер, самолетостроене

2149 6031 Инженер, санитарно инженерство

2142 6011 Инженер, санитарно строителство

2144 6035 Инженер, селскостопанско машиностроене

2149 6013 Инженер, системи (без компютърни)

2144 6036 Инженер, смазочни системи

2144 6037 Инженер, сондажни машини

2142 6012 Инженер, строителен

1323 6005 Инженер, строителен надзор

2142 6013 Инженер, строителни конструкции

2142 6014 Инженер, строителство във вода

2142 6015 Инженер, строителство на комини

2142 6016 Инженер, строителство на куполи и кули

2142 6009 Инженер, строителство на сгради и съоръжения

2153 6003 Инженер, телекомуникация

2153 6004 Инженер, телекомуникация (космичен )

2153 6005 Инженер, телекомуникация (радарни системи )

2153 6006 Инженер, телекомуникация (радио)

2153 6007 Инженер, телекомуникация (сигнални системи)

2153 6008 Инженер, телекомуникация (телевизия )

2153 6009 Инженер, телекомуникация (телеграф)

2153 6010 Инженер, телекомуникация (телефон)

2149 6009 Инженер, техническа безопасност

2142 6017 Инженер, технолог в строителството

2145 6006 Инженер, технология на боите и лаковете

2145 6007 Инженер, технология на горивата

2145 6008 Инженер, технология на изкуствените влакна

2145 6009 Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия

2145 6010 Инженер, технология на органичния синтез и полимерите

2145 6011 Инженер, технология на пластмасите

2145 6012 Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство

2144 6039 Инженер, топлоенергетика

2142 6019 Инженер, тунелно строителство

2152 6001 Инженер, хардуер

2144 6038 Инженер, хидравлични и пневматични машини

2142 6020 Инженер, хидроенергийно строителство

2142 6001 Инженер, хидролог

2142 6021 Инженер, хидромелиоративно строителство

2145 6001 Инженер, химик

2145 6002 Инженер, химик (нефт и природен газ)

2145 6003 Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ

2145 6013 Инженер, химически процеси

2145 6014 Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост

2149 6033 Инженер, ядрена енергетика

2149 6014 Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения

2149 6019 Инженер-технолог, дървообработване

2149 6028 Инженер-технолог, електротехнически изделия

2149 6020 Инженер-технолог, керамично производство

2149 6021 Инженер-технолог, кожарско и обувно производство

2141 6004 Инженер-технолог, опаковане на продукция

2149 6022 Инженер-технолог, полиграфическо производство

2142 6018 Инженер-технолог, производство на стоманобетонови конструкции

2149 6023 Инженер-технолог, стъклопроизводство

2149 6024 Инженер-технолог, текстилно производство

2149 6025 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

2149 6026 Инженер-технолог, циментово производство

2149 6027 Инженер-технолог, шивашко производство

2145 6015 Инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство

4211 3011 Инкасатор, банка

4214 2002 Инкасатор, дългови задължения

4214 2003 Инкасатор, наеми

4214 2004 Инкасатор, плащания

4214 1001 Инкасатор, събирач на данъци и такси

3343 3005 Инспектор

3119 3057 Инспектор ведомствен технически надзор

3151 4012 Инспектор картно бюро, корабоплаване

2652 6002 Инспектор на оркестър

2652 6003 Инспектор на хор

2422 6086 Инспектор по банков надзор

3117 3032 Инспектор по безопасността в минодобива

3257 3004 Инспектор по обществено здраве

3257 3005 Инспектор по обществено здраве, специализант

3257 3006 Инспектор по обществено здраве, със специалност в системата на здравеопазването

3119 3059 Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт

3359 3014 Инспектор подготовка на кадри

3312 5002 Инспектор, банка

3257 3007 Инспектор, безопасност на продукти

3119 3047 Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт

3359 3020 Инспектор, ветеринарномедицински служби

3359 3013 Инспектор, гражданска защита

2422 6057 Инспектор, гражданско въздухоплаване

3113 3017 Инспектор, електробезопасност

4323 3010 Инспектор, железопътна транспортна служба

3257 3002 Инспектор, здраве и безопасност при работа

4212 3002 Инспектор, игра в казино

3315 3001 Инспектор, иск

3113 3018 Инспектор, качество (електрически продукти)

3114 3009 Инспектор, качество (електронни продукти)

3115 3063 Инспектор, качество (механична техника)

7543 2003 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

7543 3004 Инспектор, качество на производствените процеси

3119 3048 Инспектор, контрол на общоопасни средства

3257 3001 Инспектор, медицинска екология

3351 3002 Инспектор, митнически документи

2422 6053 Инспектор, областно звено

3359 3015 Инспектор, общественото хранене

3315 3002 Инспектор, осигурителен иск

3351 3003 Инспектор, паспортна проверка

3353 3003 Инспектор, пенсионен

3353 3002 Инспектор, пенсионен архив

3355 3002 Инспектор, полиция

2635 6018 Инспектор, пробация

3112 3017 Инспектор, противопожарна охрана

3112 3016 Инспектор, противопожарна охрана на сграда

3119 3049 Инспектор, разследване на пожари

3353 3004 Инспектор, социално осигуряване

3353 3005 Инспектор, социално-осигурителни рискове

3359 3017 Инспектор, тегло и мярка

3123 3002 Инспектор, технически надзор

3115 3064 Инспектор, технически стандарти

4323 3011 Инспектор, транспортна служба

3257 3003 Инспектор, трудова медицина

3353 3001 Инспектор, трудови злополуки

3359 3016 Инспектор, търговия

3359 3018 Инспектор, услуги

3359 3019 Инспектор, цени

3423 3001 Инструктор, безмоторно летене

2265 3002 Инструктор, диетично хранене

3423 3005 Инструктор, езда

5165 5001 Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство

3423 3002 Инструктор, парашутизъм

3422 3007 Инструктор, плуване

3119 3050 Инструктор, превозни бригади

3423 3003 Инструктор, управление на платноход

2652 8022 Инструменталист, солист

7222 3006 Инструменталчик

3432 3005 Интериорен дизайнер

4229 2003 Информатор

4229 2001 Информатор, приемна

4222 3005 Информатор, пътническо обслужване

4229 2002 Информатор/културна организация/културен институт

2633 6002 Историк

2131 6019 Ихтиолог

7413 2005 Кабелен муфаджия

7215 2005 Каландрист

7211 2035 Калибровчик, валци

7215 2006 Калибровчик, телове и проводници

4311 2001 Калкулант

5329 1004 Калолечител

7113 2002 Каменар

7113 2003 Каменар, каменна зидария

7113 2008 Каменоделец

7113 2007 Каменоделец на паметници

7113 2009 Каменоделец, облицовки

7113 2004 Каменодълбач

7113 2005 Каменоредач (оформител)

7113 2006 Каменотрошач

5162 1001 Камериер/камериерка

5162 1003 Камериер/камериерка, хотел

7126 2008 Каналджия

4321 2006 Кантарджия

8312 2007 Кантонер, железопътна линия

2636 9007 Капелан

3152 4006 Капитан на влекач

3152 4001 Капитан, кораб

3152 4002 Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)

3152 4003 Капитан, плаващо техническо средство

3152 4004 Капитан, пристанище

3152 4005 Капитан, яхта

2423 6009 Кариерен консултант

2651 8007 Карикатурист

2165 6005 Картограф

7323 2003 Картонажист, овлажняване на книжни материали

7323 2004 Картооформител

4411 3001 Картотекар

9332 0002 Каруцар

5230 1001 Касиер

4211 1013 Касиер, гише в съобщенията

4311 2002 Касиер, домакин

4211 1014 Касиер, обменно гише

4311 2003 Касиер, счетоводство

4212 1003 Касиер-приемчик, тотализатор

3435 3003 Каскадьор

7511 2022 Категоризатор, животни

7211 2036 Катодчик

7541 2004 Кесонен работник

3255 5001 Кинезитерапевт

3521 3019 Кинематограф

5164 2010 Кинолог

3521 3011 Киномеханик

8131 2044 Кислородчик

7322 2001 Клавиатурист, релефноноборна машина

2112 6003 Климатолог

5153 0005 Клисар

2659 0012 Клоун

7222 2012 Ключар

1111 9018 Кмет, кметство

1111 9016 Кмет, община

1111 9022 Кмет, район

1111 3024 Кметски наместник, община

7323 2005 Книговезец

7323 2006 Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)

4415 2004 Книговодител

7221 1001 Ковач

7313 2007 Ковач, златна бижутерия

7221 1003 Ковач, инструменти

7213 1009 Ковач, котли/казани

7213 1010 Ковач, мед

7221 1002 Ковач, подковаване на животни

9329 0011 Ковач, щайги и други опаковки (ръчно)

7535 1003 Кожар

7535 1004 Кожар, манипулант

7535 1005 Кожар, стригач

7535 1006 Кожар-полировач на кожи

7531 2010 Кожухар

5142 2002 Козметик

7211 2037 Коксосортировач

9332 0003 Колар

7511 2023 Колач, животни

2642 6010 Колонист

7316 2015 Колорист, стъкло и керамика

3152 4024 Командир на моторен катер

5412 3013 Командир, екип

5412 3014 Командир, отделение

5412 3015 Командос

2642 6011 Коментатор

2659 0013 Комик, цирк

7133 1001 Коминочистач

4213 2001 Комисионер, заложна къща

3324 3005 Комисионер, кораби/пратки

3324 3006 Комисионер, пътувания

3324 3007 Комисионер, стоки

5162 0005 Компаньонка

9329 0001 Комплектовач

7522 2010 Комплектовач, мебелен обков

2652 8023 Композитор

3512 3005 Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер

2166 8001 Компютърен аниматор

3511 3002 Компютърен оператор

3512 3004 Компютърен техник, анализи на компютърни системи

3512 3003 Компютърен техник, бази данни

7211 2038 Конверторчик

5112 1001 Кондуктор

2651 7006 Консерватор/реставратор

2144 6046 Конструктор на плавателни съдове

2651 6002 Конструктор, кукли

3119 3002 Конструктор, професионално обучение

1112 7041 Консул

3322 3005 Консултант (промотьор), продажби

5142 2007 Консултант по отслабване

2421 6008 Консултант по управление

2522 6006 Консултант, администриране на системи

2635 6019 Консултант, деца и младежи

2265 3003 Консултант, диетично хранене

2641 7009 Консултант, драматургичен

3359 3012 Консултант, държавна администрация

2133 6004 Консултант, екология

2265 3004 Консултант, здравословно хранене

2513 6005 Консултант, интернет програмиране

2529 6004 Консултант, компютърни престъпления

3512 3006 Консултант, поддръжка на информационни технологии

3512 3007 Консултант, поддръжка на софтуер

3119 3060 Консултант, превоз на опасни товари

2434 6004 Консултант, продажби ИКТ

4221 3001 Консултант, пътнически транспорт

2511 6007 Консултант, САП

2529 6005 Консултант, сигурност на данни

3514 3005 Консултант, управление на уеб сайт

2413 6006 Консултант, ценни книжа

5112 3002 Контрольор по редовността на пътниците

4323 3012 Контрольор, автомобилен транспорт

4323 3013 Контрольор, влакове

3119 3051 Контрольор, железен път и съоръжения

4321 2007 Контрольор, запаси

4212 3007 Контрольор, казино

7543 3010 Контрольор, качество

7543 2009 Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)

3115 4062 Контрольор, корабоплаване

3353 3010 Контрольор, пенсии

4412 3002 Контрольор, поща

4412 3003 Контрольор, пощенска служба

4412 3004 Контрольор, пощенски склад

4323 3014 Контрольор, самолети

4323 3015 Контрольор, служба за въздушни превози и услуги

4323 5016 Контрольор, товаро-разтоварна дейност

7536 1002 Конфекционер, обувки (ръчно)

2656 3005 Конферансие

2652 7012 Концертмайстор

3343 3006 Координатор

2421 6020 Координатор програмна дейност, радио и телевизия

2421 6013 Координатор производство

3154 5005 Координатор, въздушно обслужване

1343 3003 Координатор, грижи за възрастни хора в общността

3122 3006 Координатор, преработваща промишленост

3154 5006 Координатор, управление на въздушното движение

3514 3006 Координатор, управление на уеб сайт

7321 2018 Копировач

7532 2001 Копировач, жакардови модели

7321 2019 Копист

7316 2016 Копист, стъкло и керамика

8132 2001 Копист, филмови материали

6123 1006 Копринар

3331 3004 Корабен агент

3331 3005 Корабен брокер

7212 2007 Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове

3151 3006 Корабен електроник

3151 3007 Корабен електротехник

7124 2001 Корабен изолировач

7115 2011 Корабен кофражист

8182 2001 Корабен моторист (машинист)

8182 2002 Корабен огняр

8182 2003 Корабен помпиер

7422 2014 Корабен радиомонтьор

7214 2015 Корабен ремонтчик

7315 2013 Корабен формовчик, стъклопластови конструкции

3152 4020 Корабоводител

4413 6005 Коректор

2652 8024 Корепетитор

2642 6012 Кореспондент

7321 2020 Коригировач, фотогравюри

8350 2003 Кормчия, корабен

8350 2002 Кормчия, спасителна лодка

7322 2002 Корнировач

1211 6009 Корпоративен секретар

7214 2004 Корпусник, корабостроене и кораборемонт

7233 2003 Котлочистач

7233 2004 Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения

7211 2039 Кофаджия

7114 2003 Кофражист

7114 2004 Кофражист, бетонни отливки

7317 1002 Кошничар

8343 2001 Кранист

8343 2002 Кранист (подвижен)

3312 5001 Кредитен специалист, банка

8111 2006 Крепач (поставяч), подпори

2632 6008 Криминолог

3522 3023 Криптограф

2641 7010 Критик

7522 2011 Крояч, дървени модели

7532 2003 Крояч, кожа

7536 1003 Крояч, обувни изделия

7532 2004 Крояч, платна

7315 2014 Крояч, резач на плоско стъкло

7532 2002 Крояч, текстил

4212 3008 Крупие

2659 0016 Кукловод

9621 0001 Куриер

9621 0002 Куриер, служба/офис

2636 9008 Кюре

7549 2005 Лаборант

3212 3001 Лаборант, анатомия

3212 3002 Лаборант, бактериология

3212 3003 Лаборант, клетки

3212 3004 Лаборант, кръвни банки

3211 3002 Лаборант, медицински радиографни съоръжения

8132 2002 Лаборант, обработващ светлочувствителни материали

3212 3005 Лаборант, патология

3212 3006 Лаборант, препаратор

3212 3007 Лаборант, тъкан

3212 3008 Лаборант, фармакология

3212 3009 Лаборант, физиология

3212 3010 Лаборант, хематология

3212 3011 Лаборант, хистология

7132 1006 Лакировач, метал

7536 1004 Лакировач, обувни изделия

7132 1007 Лакировач, превозни средства

7132 1008 Лакировач, промишлени изделия

2162 7001 Ландшафтен архитект

2114 6021 Ледолог (гласиолог)

2211 7001 Лекар

2261 7001 Лекар по дентална медицина

2261 7010 Лекар по дентална медицина, дентална клинична алергология

2261 7011 Лекар по дентална медицина, дентална образна диагностика

2261 7002 Лекар по дентална медицина, детска дентална медицина

2261 7007 Лекар по дентална медицина, обща дентална медицина

2261 7008 Лекар по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия

2261 7006 Лекар по дентална медицина, орална хирургия

2261 7003 Лекар по дентална медицина, ортодонтия

2261 7005 Лекар по дентална медицина, пародонтология и заболявания на оралната лигавица

2261 7004 Лекар по дентална медицина, протетична дентална медицина

2261 7009 Лекар по дентална медицина, социална медицина и обществено дентално здраве

2261 7012 Лекар по дентална медицина, специализант

2230 7002 Лекар по дентална медицина, хомеопат

2212 7066 Лекар, авиационна медицина

2212 7003 Лекар, акушерство и гинекология

2212 7005 Лекар, анатомия, хистология и цитология

2212 7069 Лекар, ангиология

2212 7006 Лекар, анестезиология и интензивно лечение

2212 7007 Лекар, биохимия

2212 7008 Лекар, вирусология

2212 7077 Лекар, военна токсикология

2212 7078 Лекар, военномедицинско планиране

2211 7004 Лекар, вътрешни болести

2212 7009 Лекар, гастроентерология

2212 7011 Лекар, гериатрична медицина

2212 7056 Лекар, гръдна хирургия

2212 7080 Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

2212 7037 Лекар, детска гастроентерология

2212 7028 Лекар, детска ендокринология и болести на обмяната

2212 7030 Лекар, детска кардиология

2212 7033 Лекар, детска клинична хематология и онкология

2212 7031 Лекар, детска неврология

2212 7032 Лекар, детска нефрология и хемодиализа

2212 7034 Лекар, детска пневмология и фтизиатрия

2212 7035 Лекар, детска психиатрия

2212 7036 Лекар, детска ревматология

2212 7057 Лекар, детска хирургия

2263 7004 Лекар, експерт по експертиза на временна неработоспособност

2263 7003 Лекар, експерт по експертиза на работоспособността

2212 7013 Лекар, ендокринология и болести на обмяната

2212 7014 Лекар, епидемиология на инфекциозните болести

2212 7016 Лекар, инфекциозни болести

2212 7017 Лекар, кардиология

2212 7059 Лекар, кардиохирургия

2212 7004 Лекар, клинична алергология

2212 7015 Лекар, клинична имунология

2212 7018 Лекар, клинична лаборатория

2212 7070 Лекар, клинична токсикология

2212 7051 Лекар, клинична фармакология и терапия

2212 7053 Лекар, клинична хематология

2212 7012 Лекар, кожни и венерически болести

2263 7001 Лекар, комунална хигиена

2212 7060 Лекар, лицево-челюстна хирургия

2212 7067 Лекар, лъчелечение

2212 7046 Лекар, медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

2212 7075 Лекар, медицинска биология

2212 7010 Лекар, медицинска генетика

2212 7023 Лекар, медицинска онкология

2212 7026 Лекар, медицинска паразитология

2269 7001 Лекар, медицинско застраховане и консултации

2212 7019 Лекар, микробиология

1342 7011 Лекар, началник отделение/лаборатория

2212 7061 Лекар, неврохирургия

2212 7021 Лекар, неонатология

2212 7020 Лекар, нервни болести

2212 7022 Лекар, нефрология

2212 7042 Лекар, нуклеарна медицина

2212 7041 Лекар, образна диагностика

2212 7001 Лекар, обща и клинична патология

2211 7003 Лекар, обща медицина

2212 7071 Лекар, обща хигиена

2212 7062 Лекар, ортопедия и травматология

2212 7025 Лекар, очни болести

2212 7027 Лекар, патофизиология

2211 7005 Лекар, педиатрия

2212 7029 Лекар, педиатър – алерголог

2212 7063 Лекар, пластично-възстановителна и естетична хирургия

2212 7040 Лекар, пневмология и фтизиатрия

2212 7079 Лекар, превантивна военна медицина

2212 7038 Лекар, професионални болести

2212 7039 Лекар, психиатрия

2212 7072 Лекар, радиационна хигиена

2212 7043 Лекар, радиобиология

2212 7044 Лекар, ревматология

2263 7002 Лекар, служба по трудова медицина

2212 7081 Лекар, специализант

2211 7002 Лекар, специализант по обща медицина

2212 7045 Лекар, специалист по икономика на здравеопазването

2212 7047 Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт

2211 7006 Лекар, спешна медицина

2212 7048 Лекар, спортна медицина

2212 7050 Лекар, съдебна медицина

2212 7049 Лекар, съдебна психиатрия

2212 7064 Лекар, съдова хирургия

2212 7002 Лекар, токсикология

2212 7068 Лекар, трансфузионна хематология

2212 7065 Лекар, урология

2212 7024 Лекар, ушно-носно-гърлени болести

2212 7082 Лекар, фармакология

2212 7052 Лекар, физикална и рехабилитационна медицина

2212 7076 Лекар, физиология

2212 7073 Лекар, хигиена на детско-юношеската възраст

2212 7055 Лекар, хирургия

2230 7001 Лекар, хомеопат

2212 7074 Лекар, хранене и диететика

2212 7054 Лекар, член на НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК

2433 7002 Лекар-медицински представител

2643 6003 Лексикограф

9329 0012 Лепач

9510 0002 Лепач на афиши

8131 2042 Лепиловар

8131 2004 Лепилоприготвител

2132 6014 Лесничей

6210 1009 Лесозащитник

2132 6001 Лесоинженер

3153 7004 Летец-борден инженер

3153 7006 Летец-пилот, изпитател

3153 7007 Летец-пилот, инспектор

3153 7008 Летец-пилот, инструктор

3153 7009 Летец-пилот, командир/капитан на самолет

3153 7011 Летец-пилот, хеликоптер

3153 7010 Летец-пилот, хидроплан

3153 7014 Летец-борден оператор

3153 7002 Летец-борден радист

3153 7003 Летец-втори пилот

3153 7005 Летец-пилот

3153 7013 Летец-пилот, командир на хеликоптер

3153 7012 Летец-щурман

7211 1001 Леяр

7313 1001 Леяр, бижутерия

8131 2056 Леяр, детайли от олово за акумулатори

7321 1005 Леяр, отливки-електротипер

7321 1006 Леяр, отливки-стереотипер

2411 6014 Ликвидатор

2643 6004 Лингвист

2641 6005 Литературен сътрудник

4213 2002 Лихвар

5322 1002 Личен асистент

3423 3006 Личен треньор

5419 3006 Лична охрана

5414 1001 Ловен надзирател

6224 1001 Ловец

6224 1002 Ловец, диви животни

6340 0002 Ловец, произвеждащ за собствено потребление

2266 6001 Логопед

8350 2004 Лодкар

6112 1005 Лозар

3152 4011 Лоцман

5329 1005 Луголечител

7312 2002 Лютиер

2659 0014 Маг

4321 2008 Магазинер

8111 2007 Майстор миньор

7522 2012 Майстор, инкрустации

7531 3002 Майстор, калъпи за шапки

7522 2013 Майстор, медни покрития

7536 1005 Майстор, обувки

7222 3007 Майстор, оръжия

7514 2002 Майстор, плодови/зеленчукови сокове

7315 2015 Майстор, плоско стъкло

7522 2014 Майстор, полиране

7516 2001 Майстор, пресован тютюн

7512 2006 Майстор, производство на захарни изделия

7512 2007 Майстор, производство на мая

7512 2004 Майстор, производство на сладкарски изделия

7512 2005 Майстор, производство на тестени изделия

7512 2003 Майстор, производство на хлебни изделия

7516 2002 Майстор, пури

7313 2008 Майстор, сребърни изделия

7516 2003 Майстор, цигари

3434 2003 Майстор-готвач

7522 2015 Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)

7535 1007 Майстор-кожар

7512 2008 Майстор-сладкар

7322 2003 Макетист

8312 2008 Маневрист

5241 0001 Манекен

5142 2003 Маникюрист

9329 0013 Манипулант, промишлеността

8121 2007 Манипулатор, валцова машина

1221 6004 Маркетинг мениджър

6210 1010 Маркировач, лесофонд и дървен материал

9329 0014 Маркировач, метали

5230 1002 Маркировач, ресторант

3255 3002 Масажист

2120 6003 Математик

7315 2016 Материалчик (заготовчик), стъклопроизводството

7316 2017 Матировач, стъкло

7222 3008 Матричар

7222 3009 Матричар, катодни основи

7214 2005 Мачтовик

8350 2005 Машинен боцман

2144 6049 Машинен инженер

8189 2022 Машинен оператор

8111 2017 Машинен оператор транспортно-технологична машина (мина)

8172 2001 Машинен оператор, агрегат

8114 2001 Машинен оператор, азбесто-циментови изделия

8131 2029 Машинен оператор, амуниции

8172 2002 Машинен оператор, банциг

8154 2001 Машинен оператор, белене (избелване) на влакна, текстил и текстилни изделия

8160 2023 Машинен оператор, белене/чистене на зърно

7523 2008 Машинен оператор, белязане/маркиране на дървен материал

8189 2021 Машинен оператор, бетон помпа

8141 2004 Машинен оператор, биене на каучук

8160 2001 Машинен оператор, бланширане на риба/месо

8154 2002 Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия

8155 2001 Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи

8160 2070 Машинен оператор, бране на тютюневи листа

8152 2007 Машинен оператор, бродерия

8183 2001 Машинен оператор, бутилиране

8132 2014 Машинен оператор, вадене на копия от снимки

8122 2008 Машинен оператор, вакуумапаратчик

8181 1001 Машинен оператор, валцуване на листово стъкло

8160 2059 Машинен оператор, варене на спиртни напитки

8152 2008 Машинен оператор, вдяване (тъкачен стан)

8152 2009 Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)

8141 2005 Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.

8141 2006 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

8343 2005 Машинен оператор, въжена транспортна машина

8141 2007 Машинен оператор, възстановяване на автомобилни гуми

8122 2009 Машинен оператор, галванизиране на метал

8157 2001 Машинен оператор, гладене в пералня

8171 2017 Машинен оператор, гланциране на хартия

8131 2018 Машинен оператор, гореща камера

8121 2013 Машинен оператор, горещо пресоване на метал

7523 2009 Машинен оператор, гравиране на дървен материал

8114 2002 Машинен оператор, гравиране на каменни изделия

8181 1002 Машинен оператор, гравиране на стъкло

8159 2001 Машинен оператор, десениране на текстил

8160 2060 Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки

8171 2001 Машинен оператор, довеждане на дървото до кашаво състояние

8113 2002 Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор

8189 2001 Машинен оператор, дренажна система, канализация

8181 1003 Машинен оператор, духане на стъкло

8111 2013 Машинен оператор, дълбаене (мина)

7523 2010 Машинен оператор, дърводелство

8172 2004 Машинен оператор, дърводобив

8172 2005 Машинен оператор, дървообработване

8171 2002 Машинен оператор, дялане на дървен материал

8189 2020 Машинен оператор, екарисаж

8131 2005 Машинен оператор, експандерист

8189 2002 Машинен оператор, електрическа инсталация

8181 2022 Машинен оператор, емайлиране на порцеланови и керамични изделия

8183 2002 Машинен оператор, етикетиране

7523 2011 Машинен оператор, ецване на дървен материал

8142 1003 Машинен оператор, ецване на пластмаса

8181 1004 Машинен оператор, ецване на стъкло

8131 2034 Машинен оператор, заварчик на кондензатори

8121 2011 Машинен оператор, закаляване на метал

8181 1005 Машинен оператор, закаляване на стъкло

8160 2005 Машинен оператор, замразяване на месо/риба

8160 2035 Машинен оператор, замразяване на плодове/зеленчуци

8183 2003 Машинен оператор, запечатване

7323 2013 Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)

8114 2003 Машинен оператор, зареждач на абразиви

8160 2002 Машинен оператор, затваряне на консерви в метална кутия (херметически)

8189 2003 Машинен оператор, зонно пречистване и изготвяне на монокристали

7523 2012 Машинен оператор, извиване на дървен материал

8181 1006 Машинен оператор, извиване на стъкло

8181 2023 Машинен оператор, изглаждане на глина

7523 2013 Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал

8114 2004 Машинен оператор, изглаждане/оглаждане

8131 2006 Машинен оператор, изготвител и разфасовчик на туш

8114 2005 Машинен оператор, изготвител на свръзки (абразивни и диамантни изделия)

8131 2007 Машинен оператор, изготвител на фирниси, фиксативи и маслен пастел

8152 2010 Машинен оператор, изготвяне на кордони

8189 2004 Машинен оператор, изготвяне на селенови клетки

8114 2007 Машинен оператор, изделия от бетон

7523 2014 Машинен оператор, изделия от дърво

8114 2009 Машинен оператор, изделия от изкуствени камъни

8114 2006 Машинен оператор, изделия от камък

8143 2002 Машинен оператор, изделия от хартия

8143 2003 Машинен оператор, изделия, подвързани с картон

8122 2010 Машинен оператор, излъскване на метал

8160 2003 Машинен оператор, измиване на консерви (стерилни в метални кутии)

8189 2005 Машинен оператор, изолация

8189 2019 Машинен оператор, изпитателна станция

8151 2001 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди

8151 2002 Машинен оператор, изпридане на синтетични влакна

7323 2014 Машинен оператор, изработване в релеф (книги)

8143 2004 Машинен оператор, изработване в релеф (хартия)

8189 2015 Машинен оператор, изработване на печатни платки

8142 1004 Машинен оператор, изработване на пластмасови антени

8142 1005 Машинен оператор, изработване на плексигласови изделия

7322 2021 Машинен оператор, изработване на радиоскали

7322 2022 Машинен оператор, изработване на хомографски изделия

8121 2014 Машинен оператор, изтегляне на безшевни тръби

8121 2015 Машинен оператор, изтегляне на жица и тел

8121 2016 Машинен оператор, изтегляне на метал

8181 1007 Машинен оператор, изтегляне на стъкло

8154 2003 Машинен оператор, импрегниране на влакна, текстил и текстилни изделия

8112 2001 Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини

8112 2002 Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на руди

8189 2006 Машинен оператор, кабелна инсталация

8154 2004 Машинен оператор, кадриране на плат