ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА
НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (БСК)

https://www.bia-bg.com/

Общи разпоредби

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на официалната интернет-страница на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) - www.bia-bg.com (наричана по-долу за краткост „Сайта“ и/или „Интернет-страницата“).

Сайтът е собственост на сдружение „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес“, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1301, ул. „Алабин“ № 16-20, ЕИК 831391124, тел.: + 359 2 932 09 11, e-mail: office@bia-bg.com.

БСК поддържа този сайт, за да представя и популяризира пред обществеността и институциите информация за осъществяваните от нея дейности и инициативи. Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между посетителите/потребителите на Сайта и БСК.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет-страницата, посетителите/потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Моля да се запознаете внимателно с настоящите Общи условия и в случай, че не сте съгласни с тях, да не използвате Сайта.

Регистрация

Вие можете да разглеждате този сайт свободно, без да е необходима предварителна регистрация и предоставянето на каквито и да било лични данни.

БСК издава различни тематични бюлетини, подпомагащи дейността на бизнеса. Достъпът до тях е безплатен, но абонаментът изисква регистрация. Регистрацията се извършва чрез попълване на електронна регистрационна форма, достъпна в реално време (on-line) на страницата https://www.bia-bg.com/profile/add.

При вписване на невалиден е-адрес, системата автоматично отказва регистрация, поради невъзможност да се активира акаунта на съответния потребител.

БСК си запазва правото временно или трайно да преустановява по редакционни или технически причини предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез Сайта, като уведоми за това потребителя със съобщение на съответните интернет страници и/или в потребителския му профил.

Интелектуална собственост

При използването на Сайта, посетителите/потребителите имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси (в т.ч. дизайна на Сайта), които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на БСК.

Посетителите и потребителите имат право да използват ресурсите, достъпни чрез на Сайта единствено за лични, нетърговски цели.

Всеки може да възпроизвежда и цитира информация от Сайта, при условие че се упоменава източникът.

Копирането на съдържание и използването на материали от Сайта извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на БСК, е забранено.

Отговорност

БСК не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на интернет страници, ресурси или услуги, към които водят публикувани в Сайта на БСК електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги.

Потребителите са отговорни за законността на потребителското съдържание, което публикуват или правят достъпно чрез ползването на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

Бисквитки

Сайтът на БСК използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на хард диска на компютъра Ви. Те не съдържат никаква лична информация, но се използват за улесняване на посетителите на сайта. Ако желаете, може да изключите използването на бисквитки във вашия браузър. Трябва да имате предвид, обаче, че ако го направите, това може да затрудни използването на функционалностите на сайта.

БСК си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

БСК се стреми да поддържа актуални и релевантни информационни ресурси, в полза на дейността на своите членове. Ако имате някакви препоръки, ще се радваме да ги споделите с нас!