1. У нас бизнесът заплаща най-висок размер на добавка „задължение към обществото“ в ЕС (след Дания).
 2. Налице е висок дял на ВЕИ сектора в електропроизводството, който надхвърля изискването за достигане на 16% дял на ВЕИ до 2020 г.
 3. Наличие на кръстосано субсидиране на цената за домакинствата от страна на индустрията.
 4. Висока взаимна задлъжнялост между енергийните компании, ангажирани с изкупуване, пренос и разпределение.
 5. Висок размер на дефицита и задлъжнялостта на НЕК.
 6. Отсъствие на адекватна социална защита на енергийно бедните.
 7. Липса на достатъчно инвестиции в сектора.

Българската стопанска камара има последователно изразявани през годините позиции, свързани с ценообразуването в енергетиката и общото състояние на сектора. С цел решаване на основните проблеми в енергетиката БСК настоява за:

 1. Одит на ВЕИ сектора за установяване на нарушения при изграждането, финансирането на инвестицията, присъединяването към мрежата и изкупуването на ел. енергия.
 2. Преговори с ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3 за предоговаряне на условията по дългосрочните договори между тях и НЕК.
 3. Постепенно преустановяване на „кроссубсидирането“ на цените между индустрия и домакинства и въвеждане на адекватна социална защита на енергийно бедните.
 4. Въвеждане на мораториум за изграждане на нови мощности от ВЕИ с преференциални цени до 2020 г.
 5. Ускоряване на либерализацията на енергийния пазар и стабилизиране на енергийната борса.
 6. Преструктуриране на кредитите за изграждане на ВЕИ с участието на Българска банка за развитие.
 7. Пазарно определяне на въглища в Маришкия басейн.
 8. Ускоряване на нотификацията на Наредбата за смекчаване на влиянието на зелената енергия върху конкурентоспособността на енергоемките сектори.
 9. Разработване на нов модел за ценообразуване, изключващ разходопокривния подход и стимулиращ намаляването на разходите и подобряване на качеството на услугите.
 10. Осъвременяване на КТД с оглед отчитане на ефективността от дейността на енергийните дружества.
 11. Възлагане на управлението на държавните енергийни политики чрез публичен конкурс и осигуряване на адекватен срок за изпълнение на мениджърските програми
 12. Осигуряване на достатъчен  размер за дългосрочни инвестиции в регулиране на енергийни дружества, водещи до тяхната ефективност.
 13. Прекратяване на субсидирането на топлоенергията чрез преференциални цени, по които НЕК изкупува електроенергията от топлофикационните дружества.
Работодателските организации със сигнал до Главния прокурор относно пазара на ел.енергия

Работодателските организации със сигнал до Главния прокурор относно пазара на ел.енергия

+
Гледната точка на европейския бизнес за конкурентна енергетика и климат

Гледната точка на европейския бизнес за конкурентна енергетика и климат

+
В БСК се проведе дискусия с енергийни одитори и крайни потребители

В БСК се проведе дискусия с енергийни одитори и крайни потребители

+
Нови правила за създаването на безпрепятствен пазар на електроенергия в рамките на ЕС

Нови правила за създаването на безпрепятствен пазар на електроенергия в рамките на ЕС

+
Енергоинтензивната индустрия с позиция относно ползването на услуги по достъп и пренос при износ на електроенергия

Енергоинтензивната индустрия с позиция относно ползването на услуги по достъп и пренос при износ на електроенергия

+
БСК с предложения за стабилизиране на пазара на електрическа енергия

БСК с предложения за стабилизиране на пазара на електрическа енергия

+
Отворено писмо на БАМИ, БФИЕК, БКХП във връзка с цените на енергийната борса и продължаващите проблеми в енергетиката

Отворено писмо на БАМИ, БФИЕК, БКХП във връзка с цените на енергийната борса и продължаващите проблеми в енергетиката

+
Борисов обсъди актуални въпроси за енергетиката с работодатели и синдикати

Борисов обсъди актуални въпроси за енергетиката с работодатели и синдикати

+
Проведе се трета среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката

Проведе се трета среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката

+
АОБР отменя насрочения за 28 февруари т.г. национален протест срещу далаверите в енергетиката

АОБР отменя насрочения за 28 февруари т.г. национален протест срещу далаверите в енергетиката

+
АОБР договори реформи в сектор енергетика

АОБР договори реформи в сектор енергетика

+
АОБР сезира КЗК във връзка с цените на електроенергията

АОБР сезира КЗК във връзка с цените на електроенергията

+
АОБР няма да участва в срещата по проблемите на енергетиката, насрочена от МЕ за днес, 24 януари!

АОБР няма да участва в срещата по проблемите на енергетиката, насрочена от МЕ за днес, 24 януари!

+
Не прехвърляйте на бизнеса отговорността за състоянието на енергетиката! №2

Не прехвърляйте на бизнеса отговорността за състоянието на енергетиката! №2

+
БСК стартира нова услуга. Спестете от месечните си разходи чрез UTink!

БСК стартира нова услуга. Спестете от месечните си разходи чрез UTink!

+
Парламентът създаде ново държавно предприятие монополист

Парламентът създаде ново държавно предприятие монополист

+
ЕК одобри мерките за облекчаване на разходите на индустриални консуматори на зелена енергия

ЕК одобри мерките за облекчаване на разходите на индустриални консуматори на зелена енергия

+
НПРО призоваха институциите за възобновяване на диалога за реформи в енергетиката

НПРО призоваха институциите за възобновяване на диалога за реформи в енергетиката

+
НПРО рестартират общите си действия за реформи в енергетиката

НПРО рестартират общите си действия за реформи в енергетиката

+
Цената на тока е най-болната тема за металургията ни

Цената на тока е най-болната тема за металургията ни

+
Кой и защо размаха плашилото „национализация“?

Кой и защо размаха плашилото „национализация“?

+
Работодателите останаха разочаровани от срещата с КЕВР

Работодателите останаха разочаровани от срещата с КЕВР

+
Заради непазарни принципи, бизнесът иска държавата да предоговори споразуменията с американските ТЕЦ

Заради непазарни принципи, бизнесът иска държавата да предоговори споразуменията с американските ТЕЦ

+
Проведе се първото заседание на работната група за изработване на Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката

Проведе се първото заседание на работната група за изработване на Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката

+
Главният прокурор обеща резултат от разследването за злоупотреби в енергетиката до месец

Главният прокурор обеща резултат от разследването за злоупотреби в енергетиката до месец

+
Сашо Дончев: В България съществува енергийна мафия

Сашо Дончев: В България съществува енергийна мафия

+
ДЕКЛАРАЦИЯ на НПРО във връзка с изявления на Българската фотоволтаична асоциация

ДЕКЛАРАЦИЯ на НПРО във връзка с изявления на Българската фотоволтаична асоциация

+
НПРО внесоха в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката

НПРО внесоха в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката

+
УС на БСК утвърди позициите на камарата по проблемите на енергетиката, здравното осигуряване и данъчното законодателство

УС на БСК утвърди позициите на камарата по проблемите на енергетиката, здравното осигуряване и данъчното законодателство

+
ПОЗИЦИЯ на работодателските организации във връзка с проведените разговори с институциите

ПОЗИЦИЯ на работодателските организации във връзка с проведените разговори с институциите

+
Работодателите получиха принципна подкрепа от депутатите от БСП, ПФ и АБВ по проблемите на енергетиката

Работодателите получиха принципна подкрепа от депутатите от БСП, ПФ и АБВ по проблемите на енергетиката

+
Работодателите ще участват във вземането на решения за енергетиката

Работодателите ще участват във вземането на решения за енергетиката

+
Божидар Данев: Даваме на прокурор договорите в енергетиката

Божидар Данев: Даваме на прокурор договорите в енергетиката

+
Нов протест за реформи в енергетиката организират работодателите на 30 септември

Нов протест за реформи в енергетиката организират работодателите на 30 септември

+
БСК отговори на запитването на КЗК относно сигнал на производителите на енергия от ВЕИ

БСК отговори на запитването на КЗК относно сигнал на производителите на енергия от ВЕИ

+
Почти 2,5 млрд. лв. ще платят битовите клиенти и бизнеса в България за тока от ВЕИ, американските тецове, топлофикациите и заводските централи

Почти 2,5 млрд. лв. ще платят битовите клиенти и бизнеса в България за тока от ВЕИ, американските тецове, топлофикациите и заводските централи

+
Световната банка отново ще проверява българската енергетика

Световната банка отново ще проверява българската енергетика

+
Бизнесът отново на протест през есента срещу високите цени за промишлен ток

Бизнесът отново на протест през есента срещу високите цени за промишлен ток

+
БСК: Не прехвърляйте на бизнеса отговорността за състоянието на енергетиката!

БСК: Не прехвърляйте на бизнеса отговорността за състоянието на енергетиката!

+
Повече от 25 000 работници и мениджъри на протест срещу новите цени на тока

Повече от 25 000 работници и мениджъри на протест срещу новите цени на тока

+
Работодателите с втори мащабен протест срещу високите цени на електроенергията

Работодателите с втори мащабен протест срещу високите цени на електроенергията

+
Декларация относно повишаването на ценовата добавка „задължение към обществото“ от 01.08.2015 г.

Декларация относно повишаването на ценовата добавка „задължение към обществото“ от 01.08.2015 г.

+
БСК с позиция за държавната помощ за най-засегнатите от високите енергийни цени предприятия

БСК с позиция за държавната помощ за най-засегнатите от високите енергийни цени предприятия

+
Пътна карта за реформи в енергетиката ще бъде внесена в Народното събрание до 24 юли

Пътна карта за реформи в енергетиката ще бъде внесена в Народното събрание до 24 юли

+
Работодателите: Нашият съюзник е истината, а не митовете!

Работодателите: Нашият съюзник е истината, а не митовете!

+
Изявление на работодателските организации във връзка с протеста за реформи в енергетиката

Изявление на работодателските организации във връзка с протеста за реформи в енергетиката

+
Над 1100 фирми в 50 града на страната се включват в протеста на бизнеса с искане за реформи в енергетиката

Над 1100 фирми в 50 града на страната се включват в протеста на бизнеса с искане за реформи в енергетиката

+
Протестът на фирмите за реформи в енергетиката!

Протестът на фирмите за реформи в енергетиката!

+
Национални протести на работодателите срещу цената на тока

Национални протести на работодателите срещу цената на тока

+
АИКБ, БСК и КРИБ с отворено писмо до премиера Борисов за цените на електроенергията от 1 юли 2015 г.

АИКБ, БСК и КРИБ с отворено писмо до премиера Борисов за цените на електроенергията от 1 юли 2015 г.

+
Работодателските организации със съвместна позиция срещу предлагания ръст на енергийните цени за бизнеса от 1 юли 2015 г.

Работодателските организации със съвместна позиция срещу предлагания ръст на енергийните цени за бизнеса от 1 юли 2015 г.

+
Информационна кампания за въвеждането на т.нар. бели сертификати организираха БСК и Агенцията за енергийна ефективност

Информационна кампания за въвеждането на т.нар. бели сертификати организираха БСК и Агенцията за енергийна ефективност

+
Скъпата енергия гони инвеститорите

Скъпата енергия гони инвеститорите

+
Сашо Дончев: Безумие е с цените на тока да се правят социални политики

Сашо Дончев: Безумие е с цените на тока да се правят социални политики

+
Сашо Дончев: Основният проблем на България в енергетиката е неефективността

Сашо Дончев: Основният проблем на България в енергетиката е неефективността

+
Възможна ли е енергийна независимост чрез взаимна зависимост?

Възможна ли е енергийна независимост чрез взаимна зависимост?

+
България не се нуждае от нови електроенергийни мощности, сочи прогноза за електроенергийния баланс на страната ни до 2025 г.

България не се нуждае от нови електроенергийни мощности, сочи прогноза за електроенергийния баланс на страната ни до 2025 г.

+
Сашо Дончев, председател на УС на БСК: Министрите в новия кабинет трябва да са експерти

Сашо Дончев, председател на УС на БСК: Министрите в новия кабинет трябва да са експерти

+
Екатерина Захариева: Енергийният борд трябва да бъде платформа за конструктивен диалог между всички заинтересовани страни в сектор „Енергетика“

Екатерина Захариева: Енергийният борд трябва да бъде платформа за конструктивен диалог между всички заинтересовани страни в сектор „Енергетика“

+
Българската енергетика – корупция, алчност и власт

Българската енергетика – корупция, алчност и власт

+
БСК настоява ДКЕВР да отмени решенията си от 1 юли 2014 г. за промяна на енергийните цени

БСК настоява ДКЕВР да отмени решенията си от 1 юли 2014 г. за промяна на енергийните цени

+
ОТВОРЕНО ПИСМО относно износа на електроенергия

ОТВОРЕНО ПИСМО относно износа на електроенергия

+
Отворено писмо на БСК и браншови организации до ДКЕВР

Отворено писмо на БСК и браншови организации до ДКЕВР

+
Добри практики в областта на производството на зелена енергия за собствено потребление

Добри практики в областта на производството на зелена енергия за собствено потребление

+
Слънцето не праща фактури…

Слънцето не праща фактури…

+
Камен Колев: Ясна политика в енергетиката и намаляване на административната тежест ще насърчи предприемачеството

Камен Колев: Ясна политика в енергетиката и намаляване на административната тежест ще насърчи предприемачеството

+
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЛИ Е ЕВРОПА?

КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЛИ Е ЕВРОПА?

+
Камен Колев: Няма опасност да се стигне до национализация на електроразпределителните дружества

Камен Колев: Няма опасност да се стигне до национализация на електроразпределителните дружества

+
Държавната намеса в спор между равноправни търговски дружества е недопустима

Държавната намеса в спор между равноправни търговски дружества е недопустима

+
Необходима е съвременна законова и нормативна уредба във ВЕИ сектора

Необходима е съвременна законова и нормативна уредба във ВЕИ сектора

+
Състояние на търговията с квоти за емисии на парникови газове (работна среща в БСК)

Състояние на търговията с квоти за емисии на парникови газове (работна среща в БСК)

+
Данев: Държавната намеса и политическият нарцисизъм създават несигурност в икономиката

Данев: Държавната намеса и политическият нарцисизъм създават несигурност в икономиката

+
Камен Колев: Цената на тока може да се повиши заради некоректните потребители

Камен Колев: Цената на тока може да се повиши заради некоректните потребители

+
В БСК бяха връчени европейските отличия за производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление

В БСК бяха връчени европейските отличия за производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление

+
Производство и доставки на енергийни продукти - данни на НСИ

Производство и доставки на енергийни продукти - данни на НСИ

+
България е сред страните с най-висок дял електроенергия

България е сред страните с най-висок дял електроенергия

+
Милиарди дългове и загуби в енергетиката

Милиарди дългове и загуби в енергетиката

+
БСК: Цените за износ на ел. енергия не трябва да са по-ниски от тези за вътрешно потребление, нужна е радикална реформа в сектора

БСК: Цените за износ на ел. енергия не трябва да са по-ниски от тези за вътрешно потребление, нужна е радикална реформа в сектора

+
Работна среща по проблемите на енергийната ефективност в българската индустрия

Работна среща по проблемите на енергийната ефективност в българската индустрия

+
Политическата целесъобразност няма място в управлението на енергетиката!

Политическата целесъобразност няма място в управлението на енергетиката!

+
Декларация на големите индустриални потребители на електроенергия относно промените в Закона за енергетиката

Декларация на големите индустриални потребители на електроенергия относно промените в Закона за енергетиката

+
Данев: Популистките мерки с цените в енергетиката ще доведат до закриване на работни места

Данев: Популистките мерки с цените в енергетиката ще доведат до закриване на работни места

+
Енергетиката - цъкащата бомба в икономиката

Енергетиката - цъкащата бомба в икономиката

+
Позиция на BUSINESSEUROPE относно експлоатацията на шистов газ в Европа

Позиция на BUSINESSEUROPE относно експлоатацията на шистов газ в Европа

+
Божидар Данев: Всички правителства са виновни за кризата в енергетиката

Божидар Данев: Всички правителства са виновни за кризата в енергетиката

+
БСК излъчи свои представители в Обществения съвет към министъра на икономиката, енергетиката и туризма

БСК излъчи свои представители в Обществения съвет към министъра на икономиката, енергетиката и туризма

+
Три наредби в областта на енергетиката отмени правителството

Три наредби в областта на енергетиката отмени правителството

+
Работни групи ще следят управлението на държавни фирми и енергийната ефективност

Работни групи ще следят управлението на държавни фирми и енергийната ефективност

+
Проект на правила за създаване на Обществен съвет към ДКЕВР

Проект на правила за създаване на Обществен съвет към ДКЕВР

+
СПРЕТЕ ПОПУЛИЗМА! Икономиката се нуждае от разумни мерки за възстановяване!

СПРЕТЕ ПОПУЛИЗМА! Икономиката се нуждае от разумни мерки за възстановяване!

+
Парламентът прие на първо и на второ четене промените в Закона на енергетиката, свързани с цените на тока

Парламентът прие на първо и на второ четене промените в Закона на енергетиката, свързани с цените на тока

+
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА БСК В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА БСК В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

+
Божидар Данев: Бизнесът субсидира тока, водата и парното за гражданите

Божидар Данев: Бизнесът субсидира тока, водата и парното за гражданите

+
Камен Колев: Политическото говорене трябва да се основава на експертните разчети

Камен Колев: Политическото говорене трябва да се основава на експертните разчети

+
Камен Колев: Не са ясни много финансови параметри за нова ядрена електроцентрала

Камен Колев: Не са ясни много финансови параметри за нова ядрена електроцентрала

+
Възможности за зелена трансформация на Югоизточна Европа

Възможности за зелена трансформация на Югоизточна Европа

+
БСК: Енергетиката трябва да се управлява с икономически, а не с политически аргументи

БСК: Енергетиката трябва да се управлява с икономически, а не с политически аргументи

+
Работна среща по проект GBE FACTORY се проведе в Стара Загора

Работна среща по проект GBE FACTORY се проведе в Стара Загора

+
Проведе се работна среща

Проведе се работна среща "GBE FACTORY – сгради с нулево потребление на енергия"

+
АЕЦ

АЕЦ "Белене". Инвестиционният климат и политическото говорене

+
В енергетиката вече трупат загуби

В енергетиката вече трупат загуби

+
Клуб „Насърчаване на предприятията за производство на зелена енергия” бе учреден в БСК

Клуб „Насърчаване на предприятията за производство на зелена енергия” бе учреден в БСК

+
През 2013 г. се очаква нов енергиен ценови удар

През 2013 г. се очаква нов енергиен ценови удар

+
Божидар Данев: Цените на много от стоките ще скочат заради поскъпването на тока

Божидар Данев: Цените на много от стоките ще скочат заради поскъпването на тока

+
БСК: Новите енергийни цени задълбочават проблемите в икономиката

БСК: Новите енергийни цени задълбочават проблемите в икономиката

+
Тежката индустрия не може да понесе скока в цените на тока и газа

Тежката индустрия не може да понесе скока в цените на тока и газа

+
Камен Колев: Високата цена на промишлената електроенергия ще доведе до свиване на износа

Камен Колев: Високата цена на промишлената електроенергия ще доведе до свиване на износа

+
Б. Данев: Ниската цена на електроенергията обезмисля енергийна ефективност

Б. Данев: Ниската цена на електроенергията обезмисля енергийна ефективност

+
Eвропейски наръчник за добри практики при използването на възобновяеми източници на енергия

Eвропейски наръчник за добри практики при използването на възобновяеми източници на енергия

+
Създава се Консултативен съвет за свободния енергиен пазар

Създава се Консултативен съвет за свободния енергиен пазар

+
Б. Данев: 22 години правим социализъм в енергетиката

Б. Данев: 22 години правим социализъм в енергетиката

+
Становище на БСК относно цената на електроенергията за индустриално потребление

Становище на БСК относно цената на електроенергията за индустриално потребление

+
Нов проект на БСК по програма „Интелигентна енергия – Европа”

Нов проект на БСК по програма „Интелигентна енергия – Европа”

+
Позиция на БСК против прилагане на модела ПРИМЕС при разработването на Националния план за разпределение на квоти за емисии на СО2

Позиция на БСК против прилагане на модела ПРИМЕС при разработването на Националния план за разпределение на квоти за емисии на СО2

+
България инициира приемането на общоевропейско законодателство за шистовия газ

България инициира приемането на общоевропейско законодателство за шистовия газ

+
Камен Колев: Практиката за кръстосано субсидиране на енергийните цени трябва да бъде прекратена

Камен Колев: Практиката за кръстосано субсидиране на енергийните цени трябва да бъде прекратена

+
БСК: ДКЕВР отново взе непазарно решение за цените в енергийния сектор

БСК: ДКЕВР отново взе непазарно решение за цените в енергийния сектор

+
Националните политики по търговията с емисии на СО2 в периода 2013-2010 г. бяха дискутирани на среща в БСК

Националните политики по търговията с емисии на СО2 в периода 2013-2010 г. бяха дискутирани на среща в БСК

+
Божидар Данев: Ползването на енергийните цени като социален инструмент деформира структурата на икономиката и застрашава перспективите за дългосрочнот

Божидар Данев: Ползването на енергийните цени като социален инструмент деформира структурата на икономиката и застрашава перспективите за дългосрочнот

+
„Икономиката на България е предплатила многократно цената на т.нар. „излишък от емисионни права”, заяви зам.-председателят на БСК Димитър Бранков на с

„Икономиката на България е предплатила многократно цената на т.нар. „излишък от емисионни права”, заяви зам.-председателят на БСК Димитър Бранков на с

+
Либерализацията на енергийния пазар бе дискутирана днес в БСК

Либерализацията на енергийния пазар бе дискутирана днес в БСК

+
Позиция на БСК във връзка с дискусията за актуализиране на енергийните цени

Позиция на БСК във връзка с дискусията за актуализиране на енергийните цени

+
Позиция на БСК относно изключването на инсталациите с комбинирано производство на топлина и електроенергия от обхвата на дерогацията по член 10в от Ди

Позиция на БСК относно изключването на инсталациите с комбинирано производство на топлина и електроенергия от обхвата на дерогацията по член 10в от Ди

+
Конференция на тема „Икономика на нисковъглеродната енергетика

Конференция на тема „Икономика на нисковъглеродната енергетика", организирана от БСК, се проведе днес

+
Възобновяемите енергийни източници са поредният инвеститорски балон след строителството

Възобновяемите енергийни източници са поредният инвеститорски балон след строителството

+
Позиция на БСК относно Приемане на стратегия за развитието на възообновяемите енергийни източници

Позиция на БСК относно Приемане на стратегия за развитието на възообновяемите енергийни източници

+
Позиция на БСК относно Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ

Позиция на БСК относно Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ

+
Позиция на БСК относно резултатите от приключилата конференция в Копенхаген

Позиция на БСК относно резултатите от приключилата конференция в Копенхаген

+
Позиция на БСК във връзка с намеренията за увеличаване на цените на природния газ

Позиция на БСК във връзка с намеренията за увеличаване на цените на природния газ

+
Българската електроенергия - поглед през огледалото на външната търговия

Българската електроенергия - поглед през огледалото на външната търговия

+
За енергетиката през юли 2009

За енергетиката през юли 2009

+
АОБР: Повишаването на цените на тока ще доведе до фалити на фирми

АОБР: Повишаването на цените на тока ще доведе до фалити на фирми

+
Позиция на БСК - цени на ел.енергия

Позиция на БСК - цени на ел.енергия

+

Цени на ел.енергия - обществено обсъждане

+
Енергийни цени - декларация на БСК

Енергийни цени - декларация на БСК

+
Позиция на БСК - цени на ел.енергия

Позиция на БСК - цени на ел.енергия

+

Форум - цени в енергетиката

+
Електроенергийни цени - декларация на БСК

Електроенергийни цени - декларация на БСК

+
Позиция на БСК за новите цени на ел.-енергията

Позиция на БСК за новите цени на ел.-енергията

+
Анализ на Б. Данев за единния европейски пазар включен в бюлетина на ЕИСК

Анализ на Б. Данев за единния европейски пазар включен в бюлетина на ЕИСК

+
Божидар Данев – позиция – енергийна независимост на Европа

Божидар Данев – позиция – енергийна независимост на Европа

+

10.08.2016 г.:

Европейската комисия одобри без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия. Окончателното публично публикуване на Наредбата за намаляване тежестта върху българския бизнес, свързана с разходите за възобновяема енергия, предстои след отпечатването ѝ във вестника на Еврокомисията. Наредбата ще влезе в сила със задна дата от 1 август 2015 година и ще важи до 31 декември 2020 година.

Прочетено: 17258