За удобство на нашите членове и партньори публикуваме:

Печатни материали по проект MyCompetence:

  • Представяне на MyCompetence [bg]
  • Представяне на резултатите от проекта [bg]
  • Представяне на Националната референтна мрежа [bg]
  • Представяне на проекта [bg][en]
  • Заключителен доклад [bg]

Брошури по проект EEN:

  • Всичко за Вашия бизнес и иновации [bg][en]
  • Услуги на Център "Външноикономическо сътрудничество" с продукта IMPRoove [bg]
  • Практически наръчник по иновационен мениджмънт за МСП [bg]

Брошури по проект Play4Guidancе:

  • Представяне на проекта [bg]
Прочетено: 102748