Общо: 560
Очакваме вашите предложения за подобряване работата на НИСО

Очакваме вашите предложения за подобряване работата на НИСО

+
Околна среда

Околна среда

+
Наука и технологии

Наука и технологии

+
Туризъм

Туризъм

+
Анкета: „Covid-19 и работата от разстояние“

Анкета: „Covid-19 и работата от разстояние“

+
ЕК: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност

ЕК: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност

+
Качество и безопасност на храните

Качество и безопасност на храните

+
Анкета относно програма Interreg Next Черноморски басейн 2021-2027 г.

Анкета относно програма Interreg Next Черноморски басейн 2021-2027 г.

+
Консултация: Интелигентни транспортни системи

Консултация: Интелигентни транспортни системи

+
Анкета във връзка със социалния диалог относно умения, иновации и обучение

Анкета във връзка със социалния диалог относно умения, иновации и обучение

+
Анкета: „2020 г. през погледа на бизнеса“

Анкета: „2020 г. през погледа на бизнеса“

+
Анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование

Анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование

+
Законопроект за храните

Законопроект за храните

+
Анкета: „2019 г. през погледа на бизнеса“

Анкета: „2019 г. през погледа на бизнеса“

+
Консултация на ЕК относно средата за обслужване на едно гише за митниците

Консултация на ЕК относно средата за обслужване на едно гише за митниците

+
Обществено допитване по предложение за изменение на БДС 12:2010

Обществено допитване по предложение за изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"

+
Анкетно проучване относно дейности и резултати от програма

Анкетно проучване относно дейности и резултати от програма "COSME" през погледа на бизнеса! Вашето мнение е важно за нас!

+
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (полезни връзки)

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (полезни връзки)

+
Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност

Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност

+
АНКЕТА: 2016 г. през погледа на бизнеса

АНКЕТА: 2016 г. през погледа на бизнеса

+