Общо: 559
Земеделие и развитие на селските райони

Земеделие и развитие на селските райони

+
Здравеопазване

Здравеопазване

+
Транспорт

Транспорт

+
Наука и технологии

Наука и технологии

+
Туризъм

Туризъм

+
Правосъдие и вътрешни работи

Правосъдие и вътрешни работи

+
ЕК: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност

ЕК: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност

+
Качество и безопасност на храните

Качество и безопасност на храните

+
Държавна администрация

Държавна администрация

+
Енергетика

Енергетика

+
Околна среда

Околна среда

+
Консултация: Интелигентни транспортни системи

Консултация: Интелигентни транспортни системи

+
Анкета във връзка със социалния диалог относно умения, иновации и обучение

Анкета във връзка със социалния диалог относно умения, иновации и обучение

+
Законопроект за храните

Законопроект за храните

+
Обществено допитване по предложение за изменение на БДС 12:2010

Обществено допитване по предложение за изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"

+
Анкетно проучване относно дейности и резултати от програма

Анкетно проучване относно дейности и резултати от програма "COSME" през погледа на бизнеса! Вашето мнение е важно за нас!

+
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (полезни връзки)

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (полезни връзки)

+
Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност

Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност

+
АНКЕТА: 2016 г. през погледа на бизнеса

АНКЕТА: 2016 г. през погледа на бизнеса

+
Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

+