Общо: 591
Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

+
Финанси и данъчна политика:  ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Финанси и данъчна политика: ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

+
Земеделие: промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Земеделие: промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност

+
Регионална политика: промени в ЗУТ

Регионална политика: промени в ЗУТ

+
Бизнес среда: Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива

Бизнес среда: Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива

+
Социална политика и заетост: промени в  Кодекса за социално осигуряване

Социална политика и заетост: промени в Кодекса за социално осигуряване

+
Туризъм: ЗИД на на Закона за обществените поръчки

Туризъм: ЗИД на на Закона за обществените поръчки

+
Култура: Национален фонд

Култура: Национален фонд "Култура"

+
Анкета: Киберсигурност в предприятието

Анкета: Киберсигурност в предприятието

+
АНКЕТА относно справяне с високите цени на енергията

АНКЕТА относно справяне с високите цени на енергията

+
„Седем въпроса за нивото на автоматизация в българската индустрия“

„Седем въпроса за нивото на автоматизация в българската индустрия“

+

Междусекторни политики:

+
Въпросник относно дигитализацията в предприятията

Въпросник относно дигитализацията в предприятията

+
Анкета: Ефекти от високите енергийни цени и ковид мерките през януари 2022г.

Анкета: Ефекти от високите енергийни цени и ковид мерките през януари 2022г.

+
Анкета

Анкета "Регулациите и административните режими"

+
ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

+
Фармацевтични продукти - еврозаконодателство

Фармацевтични продукти - еврозаконодателство

+
Анкета

Анкета "2021 г. през погледа на бизнеса"

+
Тежкотоварни превозни средства - CO2

Тежкотоварни превозни средства - CO2

+
Информационни услуги за движение по пътищата: преработени спецификации

Информационни услуги за движение по пътищата: преработени спецификации

+