Общо: 597
Бизнес среда: ОВ на Закона за насърчаване на инвестициите

Бизнес среда: ОВ на Закона за насърчаване на инвестициите

+
Енергетика:  ЗИД на на Закона за енергетиката

Енергетика: ЗИД на на Закона за енергетиката

+
Земеделие: ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Земеделие: ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

+
Проучване за интереса към наемане на работници от трети страни

Проучване за интереса към наемане на работници от трети страни

+
Проучване на Британския парламент относно търговската политика на UK

Проучване на Британския парламент относно търговската политика на UK

+
Анкетно проучване на ЕК относно качеството на стажовете в ЕС

Анкетно проучване на ЕК относно качеството на стажовете в ЕС

+
Туризъм: ЗД на Закона за туризма

Туризъм: ЗД на Закона за туризма

+
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ - SWOT АНАЛИЗ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ - SWOT АНАЛИЗ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ

+
Проучване на МОР за приноса на частния сектор към Целите за устойчиво развитие

Проучване на МОР за приноса на частния сектор към Целите за устойчиво развитие

+

Междусекторни политики: Кръгова икономика и Европейската зелена сделка

+
Проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци

Проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци

+
Анкета относно арбитражните клаузи в търговските договори

Анкета относно арбитражните клаузи в търговските договори

+
Включете се в онлайн анкета във връзка с процедурите за обществените поръчки!

Включете се в онлайн анкета във връзка с процедурите за обществените поръчки!

+
АНКЕТА: „2022 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

АНКЕТА: „2022 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

+
Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

+
Анкета: Киберсигурност в предприятието

Анкета: Киберсигурност в предприятието

+
АНКЕТА относно справяне с високите цени на енергията

АНКЕТА относно справяне с високите цени на енергията

+
„Седем въпроса за нивото на автоматизация в българската индустрия“

„Седем въпроса за нивото на автоматизация в българската индустрия“

+
Въпросник относно дигитализацията в предприятията

Въпросник относно дигитализацията в предприятията

+
Анкета: Ефекти от високите енергийни цени и ковид мерките през януари 2022г.

Анкета: Ефекти от високите енергийни цени и ковид мерките през януари 2022г.

+