Членството в БСК ви дава възможност:

 1. Да бъде чут Вашият глас в защита на Вашето предприятие, на общите интереси на предприемачите и работодателите, на секторите и регионите, в които осъществявате своята дейност, с цел:
  • Блокиране на неадекватни нормативни предложения, промени в законодателството и неговото прозрачно, справедливо и ефективно прилагане;
  • Открито представителство и лобиране, съобразено със закона и общите интереси на членовете на БСК.

 2. Да участвате при определянето на стратегията на работодателите и индустриалците по отношение на всички социално-икономически проблеми на предприятието, бранша и региона, в който осъществявате дейността си. Вашите позиции и предложения за подобряване на законодателството и административната практика ще бъдат представени и експертно защитени по категоричен начин пред компетентните институции на изпълнителната и законодателната власт чрез органите за социално партньорство на национално, европейско и международно ниво.

 3. Да станете част от фирмени, секторни, национални и международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за осъществяване на бизнес партньорства.

 4. Да получите специализирана експертна помощ, когато се нуждаете от:
 5. Да ползвате специализирани услуги за микро- и малки фирми, сред които: изнесен търговски офис, обработка и съхранение на отчетна документация, текущо правно обслужване и др.

 6. Да получавате регулярна и/или ексклузивна (по заявка) информация за промени в законодателството, състоянието и перспективите пред българския и чужди пазари, търговска и производствена статистика, добри практики в сферата на стопанското управление, управлението на човешките ресурси, финансите, екологичните изисквания и др.

 7. За извънсъдебно решаване на търговски спорове в Арбитражния съд при БСК – бърза и ефективна алтернатива на държавното правосъдие, призната в страната и чужбина по силата на Нюйоркската конвенция.

С всички дейности и услуги на БСК можете да се запознаете ТУК! 

__________________________________________

Браншовите и регионалните организации, членове на БСК, имат право да поддържат напълно безплатно собствени подсайтове в рамките на сайта на БСК, където да публикуват подробна информация за своята организация, нейната структура, членове, дейности, услуги, новини и др. За целта достатъчно е да се свържете с Пресцентъра на БСК.