България е отличник по преизпълнение на приходите от такси, а последните в преобладаващата си част не са формирани на разходопокривен принцип, както повеляват нормативните изисквания. Например, годишната издръжка на Агенцията по вписванията е в размер на около 16 млн. лв., а приходите от такси са над 53 млн. лв. За съжаление, това не е изолиран случая, а е по-скоро масова практика, тъй като по аналогичен начин стоят нещата и с други администрации.

У нас е налице свръхрегулация, тъй като над 500 администрации управляват повече от 2500 регулаторни режима, голяма част от които биха могли да бъдат отменени или смекчени. Нещо повече, продължава съществуването на феномена „незаконни регулации“, при който най-вече общинските администрации въвеждат и управляват регулаторни режими, при положение че нямат законово право да го правят. Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност е чудесен, но за да стане действително работещ, е необходима промяна в повече от 80 други закони.

Друг важен проблем в комуникацията „бизнес-администрация“ е приемането на нормативни актове без необходимата пълноценна оценка на тяхното въздействие. Доколкото изобщо се прави спорадично такава, тя най-често е формална и непълна, а последваща оценка на вече влязло в сила законодателство практически липсва.

По отношение на административните санкции е важно да се отбележи, че броят на административните актове и наказателни постановления бележи сериозен ръст (около 60%) в периода 2014-2015 г., но в същото време е налице некачествено оформяне на тези актове. Доказателство за това е фактът, че над половината от оспорените в съда наказателни постановления биват отменени. Друг е въпросът, че едва 6% от наказателните постановления биват обжалвани, което пък е индиректна негативна оценка за работата на съдебната система у нас.

Голяма част от заетите в администрацията не познават актуалната нормативна уредба и често това е причина за неадекватни изисквания към потребителите на административни услуги. В тази връзка, необходимо е провеждането на регулярни обучения на служителите в администрацията и завишен контрол относно изискванията, които налагат на граждани и бизнес.

Подобряването на административното обслужване, намаляването на административния натиск върху бизнеса и минимизирането на условията за корупция могат да станат факт единствено чрез ускорено въвеждане на електронното управление. За съжаление, обаче, по този въпрос все още не може да бъде отчетен съществен напредък. През последните 15 години се разходват средно по 200 млн. лв. годишно за въвеждане на електронно правителство, т.е. до момента държавата е похарчила за целта над 3 млрд. лв., а плащания вече са предвидени и за следващите години. Срещу вложените средства към момента резултатът е, че:

 • Само 8% от регистрите имат обмен и интеграция на данни с други регистри;
 • 1/3 от регистрите са само на хартия!
 • Едва 1% от документооборота минава през Единната система за междуведомствен обмен на документи (ЕСМОД);
 • 102 администрации предлагат 2826 е-услуги, като едва 4% от тях са за двустранна комуникация, а 74% са само предоставяне на информация, което е най-ниското ниво на е-комуникация.
 • 98% от заявленията за ползване на е-услуги са към 5 администрации: Агенция по вписванията, Агенция по геодезия, картография и кадастър, НАП, ГИТ и НАПОО.
 • Налице е необходимост от унифициране на достъпа до е-услуги, тъй като отделните администрации изискват различни видове идентификация от своите потребители.

Ефектите от въвеждането на електронно управление са силно видими, когато се съпоставят някои показатели на България и Естония (страната с едно от най-ефективните е-управления). По данни на Световната банка, необходимото време за получаване на оперативен лиценз в Естония е 16 дни, а у нас – 40 дни, необходимото време за стартиране на бизнес в Естония е 3,5 дни, а у нас – 18 дни. В Естония за справяне с изискванията на правителствените разпоредби мениджърите отделят 6,6% от времето си, а у нас процентът е 16,1. Времето за износ в Естония е 6 дни, а у нас – 18, времето за внос в Естония е 5 дни, а у нас – 17. В Естония времето за подготовка за плащане на данъци е 81 часа, а у нас – 423 часа. На този фон не е изненадващ и фактът, че за Естония Световната банка отчита нулева корупция, а у нас 8,9% от фирмите декларират, че са били подложени на искане за плащане на поне един подкуп.

Важна стъпка напред: споразумение на ЕС срещу изкривяващите външни субсидии

Важна стъпка напред: споразумение на ЕС срещу изкривяващите външни субсидии

+
МС одобри промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

МС одобри промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

+
Връщане на Европа към пътя на сигурността и просперитета

Връщане на Европа към пътя на сигурността и просперитета

+
Щерьо Ножаров: Не се очаква шоково поскъпване на горивата. паниката е предизвикана от психологически фактори

Щерьо Ножаров: Не се очаква шоково поскъпване на горивата. паниката е предизвикана от психологически фактори

+
Данък

Данък "лихва" официално остана в историята

+
Правителството одобри проекта на Държавен бюджет

Правителството одобри проекта на Държавен бюджет

+
АОБР представи приоритетите си за 2022 г.

АОБР представи приоритетите си за 2022 г.

+
БКОС и ИКС със становище по Инструкция на МВР

БКОС и ИКС със становище по Инструкция на МВР

+
Социалното предприемачество – добри практики и нови възможности

Социалното предприемачество – добри практики и нови възможности

+
Стимули за бизнеса обсъди групата по икономика на преговарящите партии

Стимули за бизнеса обсъди групата по икономика на преговарящите партии

+
Посланикът на Република Южна Африка на работна визита в БСК

Посланикът на Република Южна Африка на работна визита в БСК

+
Девет банки са заявили интерес към новия ресурс на Фонда на фондовете по Програма „Възстановяване“

Девет банки са заявили интерес към новия ресурс на Фонда на фондовете по Програма „Възстановяване“

+
Добри Митрев: Настоящата криза ще направи българския предприемач още по-устойчив на бурите

Добри Митрев: Настоящата криза ще направи българския предприемач още по-устойчив на бурите

+
Анкета на СМТ: Дигитализацията на трудово-отчетните процедури ще увеличи доходите на хората, приходите на предприятията и на държавата

Анкета на СМТ: Дигитализацията на трудово-отчетните процедури ще увеличи доходите на хората, приходите на предприятията и на държавата

+
Севдалин Спасов, магазини

Севдалин Спасов, магазини "Мания": Изграждаме две нови бази в САЩ

+
Бизнес средата у нас получава „Среден (3)“

Бизнес средата у нас получава „Среден (3)“

+
ОББ подписа с ФнФ за 2.5 млрд.лв.

ОББ подписа с ФнФ за 2.5 млрд.лв.

+
Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ обеща на АОБР намаляване на административните прегради за бизнеса

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ обеща на АОБР намаляване на административните прегради за бизнеса

+
Стартира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Стартира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

+
Демократична България видя сходство в политиките си и приоритети на АОБР

Демократична България видя сходство в политиките си и приоритети на АОБР

+
Коалиция „БСП за България“ припозна 42 от общо 46 от приоритетите на АОБР

Коалиция „БСП за България“ припозна 42 от общо 46 от приоритетите на АОБР

+
Да се отложи стартът на Националната информационна система за отпадъците (НИСО), настоява БСК

Да се отложи стартът на Националната информационна система за отпадъците (НИСО), настоява БСК

+
Проектът за електронно фактуриране може да намали разходите на бизнеса

Проектът за електронно фактуриране може да намали разходите на бизнеса

+
ЕК предлага нова амбициозна програма за данъчно облагане на предприятията

ЕК предлага нова амбициозна програма за данъчно облагане на предприятията

+
НСТС проведе извънредно онлайн заседание

НСТС проведе извънредно онлайн заседание

+
АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС обсъдиха икономическите си приоритети

АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС обсъдиха икономическите си приоритети

+
АОБР представи приоритетите си за 2021 г.

АОБР представи приоритетите си за 2021 г.

+
Радосвет Радев: Голяма част от бизнеса е на командно дишане

Радосвет Радев: Голяма част от бизнеса е на командно дишане

+
Правителството одобри проектите на бюджет на РБ, ДОО и НЗОК

Правителството одобри проектите на бюджет на РБ, ДОО и НЗОК

+
Министерският съвет одобри промени в данъчното законодателство

Министерският съвет одобри промени в данъчното законодателство

+
Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Публикувани са законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

+
БСК подновява искането за електронна трудова книжка

БСК подновява искането за електронна трудова книжка

+
Наредба за свързване на имотния регистър и кадастъра разширява електронните услуги

Наредба за свързване на имотния регистър и кадастъра разширява електронните услуги

+
Документите за обезщетения от ДОО ще се подават само по електронен път

Документите за обезщетения от ДОО ще се подават само по електронен път

+
МФ ще премахне изискванията към СУПТО в Наредба Н-18

МФ ще премахне изискванията към СУПТО в Наредба Н-18

+
Справедливо и опростено данъчно облагане: Комисията предлага нов пакет от мерки, които да допринесат за възстановяването и растежа в Европа

Справедливо и опростено данъчно облагане: Комисията предлага нов пакет от мерки, които да допринесат за възстановяването и растежа в Европа

+
Приета е Наредба за категоризация на туристическите обекти

Приета е Наредба за категоризация на туристическите обекти

+
Европейската комисия пуска в действие платформата „Готови за бъдещето“ и кани експертите да се присъединят към нея

Европейската комисия пуска в действие платформата „Готови за бъдещето“ и кани експертите да се присъединят към нея

+
Грантове – само за малко от най-малките в бизнеса

Грантове – само за малко от най-малките в бизнеса

+
Промени в Закона за търговския регистър

Промени в Закона за търговския регистър

+
Европейската комисия приема допълнителни мерки в подкрепа на хранително-вкусовата промишленост

Европейската комисия приема допълнителни мерки в подкрепа на хранително-вкусовата промишленост

+
Предложения на Международна фискална организация – България (IFA), за антикризисни мерки

Предложения на Международна фискална организация – България (IFA), за антикризисни мерки

+
Промени в Наредбата за влагането на строителни продукти в строежите облекчават административната тежест за производителите

Промени в Наредбата за влагането на строителни продукти в строежите облекчават административната тежест за производителите

+
Какво да очакваме през данъчната 2020 г?

Какво да очакваме през данъчната 2020 г?

+
Трудните книжки

Трудните книжки

+
МФ публикува проекта на държавен бюджет за 2020 г.

МФ публикува проекта на държавен бюджет за 2020 г.

+
Жечко Димитров: Бюрокрацията убива предимствата на ниските данъци в България

Жечко Димитров: Бюрокрацията убива предимствата на ниските данъци в България

+
Сменят всички трудови книжки с нова наредба

Сменят всички трудови книжки с нова наредба

+
ИСС обсъди Националната програма за развитие „България 2030“

ИСС обсъди Националната програма за развитие „България 2030“

+
Махат книгите към касовите апарати Търговците няма да отпечатват дневни финансови отчети

Махат книгите към касовите апарати Търговците няма да отпечатват дневни финансови отчети

+
Индустриален клъстер

Индустриален клъстер "Сигурност" с позиция във връзка одитен доклад на Сметна палата

+
Усъвършенстване на административното обслужване в областта на инвестиционните инициативи

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на инвестиционните инициативи

+
ЕК: Процедури за нарушение от месец март 2019 г.

ЕК: Процедури за нарушение от месец март 2019 г.

+
Как Наредба №18 ще се отрази върху електронната търговия в България?

Как Наредба №18 ще се отрази върху електронната търговия в България?

+
БСК: Абсурдно е разпореждането от държавата с частна собственост да се ползва като инструмент за насърчаване на капиталовия пазар

БСК: Абсурдно е разпореждането от държавата с частна собственост да се ползва като инструмент за насърчаване на капиталовия пазар

+
Комисар Булц изтъква значението на новите европейски правила в сектора на автомобилния транспорт

Комисар Булц изтъква значението на новите европейски правила в сектора на автомобилния транспорт

+
XV-то Общо събрание на БСК направи промени в Устава и избра нови управителни органи

XV-то Общо събрание на БСК направи промени в Устава и избра нови управителни органи

+
Намаляване на административните пречки пред дуалното обучение предлага БСК

Намаляване на административните пречки пред дуалното обучение предлага БСК

+
Проведе се заседание на Националния икономически съвет

Проведе се заседание на Националния икономически съвет

+
Радосвет Радев: Постигането на екологичните цели трябва да става чрез стимули, а не чрез санкции

Радосвет Радев: Постигането на екологичните цели трябва да става чрез стимули, а не чрез санкции

+
Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев се срещна с вицепремиера Томислав Дончев

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев се срещна с вицепремиера Томислав Дончев

+
МС прие промени, свързани с отпадането на изискванията за представяне на съдебно удостоверение за актуално състояние

МС прие промени, свързани с отпадането на изискванията за представяне на съдебно удостоверение за актуално състояние

+
Черноморският регион привлича 5% от световните туристически приходи

Черноморският регион привлича 5% от световните туристически приходи

+
БАН: Икономиката ни излиза от кризата нереформирана

БАН: Икономиката ни излиза от кризата нереформирана

+
Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков представлява българските работодатели пред 107-та сесия на МОТ

Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков представлява българските работодатели пред 107-та сесия на МОТ

+
Правителството прие промени в нормативната уредба в областта на опазването на околната среда

Правителството прие промени в нормативната уредба в областта на опазването на околната среда

+
Приет е отчет за изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса

Приет е отчет за изпълнението на Третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса

+
Бюджет на ЕС: Комисията предлага модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава

Бюджет на ЕС: Комисията предлага модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава

+
Жечко Димитров: Необходим е ефективен реинженеринг на административните процедури ПРЕДИ електронизацията на услугите за гражданите и бизнеса

Жечко Димитров: Необходим е ефективен реинженеринг на административните процедури ПРЕДИ електронизацията на услугите за гражданите и бизнеса

+
Агенция по (в)писванията

Агенция по (в)писванията

+
9 нови е-услуги от Агенцията по вписванията

9 нови е-услуги от Агенцията по вписванията

+
Послание на BusinessEurope до срещата на Европейския съвет на 22-23 март 2018

Послание на BusinessEurope до срещата на Европейския съвет на 22-23 март 2018

+
Хаос и опашки в Агенция по вписванията след поредната мярка за облекчаване на административната тежест за бизнеса

Хаос и опашки в Агенция по вписванията след поредната мярка за облекчаване на административната тежест за бизнеса

+
150 администрации обменят само е-документи

150 администрации обменят само е-документи

+
Годишен оборот на ИТ 2,5 млрд. евро

Годишен оборот на ИТ 2,5 млрд. евро

+
АОБР протестира срещу създалия се хаос във фирмената регистрация

АОБР протестира срещу създалия се хаос във фирмената регистрация

+
ГИТ: От 01.01.2018 г. не се подава уведомление при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд

ГИТ: От 01.01.2018 г. не се подава уведомление при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд

+
Татяна Иванова: Законът за частната охранителна дейност ще създаде предпоставки за дисбаланс

Татяна Иванова: Законът за частната охранителна дейност ще създаде предпоставки за дисбаланс

+
Само 5% искат е-администрация

Само 5% искат е-администрация

+
София с дигитални карти на бизнеса

София с дигитални карти на бизнеса

+
Намалява се административната тежест за работодателите при наемане на работници от държави извън ЕС

Намалява се административната тежест за работодателите при наемане на работници от държави извън ЕС

+
Налага се ре-старт на е-управлението

Налага се ре-старт на е-управлението

+
Фирмите без дейност станаха 200 000

Фирмите без дейност станаха 200 000

+
ГЕРБ и Патриотите подкрепиха промените за пенсионните фондове

ГЕРБ и Патриотите подкрепиха промените за пенсионните фондове

+
Държавата ще ангажира охранителните фирми в борбата с битова престъпност

Държавата ще ангажира охранителните фирми в борбата с битова престъпност

+
МФ предлага промени в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

МФ предлага промени в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

+
Божидар Данев: Нарушен е синхронът между ГЕРБ и парламента

Божидар Данев: Нарушен е синхронът между ГЕРБ и парламента

+
Националният икономически съвет обсъди намаляването на регулаторната тежест и вноса на работна ръка от трети страни

Националният икономически съвет обсъди намаляването на регулаторната тежест и вноса на работна ръка от трети страни

+
БСК настоява за оттегляне на законопроекта за промени в АПК

БСК настоява за оттегляне на законопроекта за промени в АПК

+
Камен Колев: Трябва да се навакса изоставането за уебплатформата за обществените поръчки

Камен Колев: Трябва да се навакса изоставането за уебплатформата за обществените поръчки

+
Идва ли краят на бюрокрацията?

Идва ли краят на бюрокрацията?

+
Промени в ДОПК включват България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия

Промени в ДОПК включват България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия

+
НСИ стартира изграждането на

НСИ стартира изграждането на "Единна входна точка" за подаване на годишни финансови отчети

+
До края на годината свързват търговските регистри на страните членки на ЕС

До края на годината свързват търговските регистри на страните членки на ЕС

+
Националният икономически съвет прие проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)

Националният икономически съвет прие проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)

+
Бизнесът очаква от новото правителство стъпки към еврозоната и ключови реформи

Бизнесът очаква от новото правителство стъпки към еврозоната и ключови реформи

+
„Пътна карта на бизнеса 2017“ срещна политици и бизнес в дебат за развитието на икономиката

„Пътна карта на бизнеса 2017“ срещна политици и бизнес в дебат за развитието на икономиката

+
АОБР се срещна с министър-председателя Огнян Герджиков

АОБР се срещна с министър-председателя Огнян Герджиков

+
Време за реформи в частния охранителен сектор

Време за реформи в частния охранителен сектор

+
БСК атакува във ВАС таксите, събирани от Агенцията по вписванията

БСК атакува във ВАС таксите, събирани от Агенцията по вписванията

+
Свръхрегулации и необосновано високи административни такси тероризират бизнеса

Свръхрегулации и необосновано високи административни такси тероризират бизнеса

+
Въвеждат се правила за електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

Въвеждат се правила за електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

+
Иновативни решения и осигурителни прегрешения

Иновативни решения и осигурителни прегрешения

+
Електрическата мобилност може да бъде ключова за осигуряване на устойчива заетост и растеж през следващите десетилетия

Електрическата мобилност може да бъде ключова за осигуряване на устойчива заетост и растеж през следващите десетилетия

+
Расте интересът към инсталирането на POS-терминали в администрацията

Расте интересът към инсталирането на POS-терминали в администрацията

+
Предвиждат увеличаване на минималната работна заплата на 460 лв. от 1 януари 2017 г.

Предвиждат увеличаване на минималната работна заплата на 460 лв. от 1 януари 2017 г.

+
Новите планове за управление на речните басейни бяха представени на среща в БСК

Новите планове за управление на речните басейни бяха представени на среща в БСК

+
БСК се включи с предложения в европейската Платформа REFIT за намаляване на регулаторната тежест

БСК се включи с предложения в европейската Платформа REFIT за намаляване на регулаторната тежест

+
Публично обсъждане на измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел се проведе в Народното събрание

Публично обсъждане на измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел се проведе в Народното събрание

+
„Данък уикенд“ - нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса

„Данък уикенд“ - нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса

+

"Непредвидимият" влезе във втората година на втория си сезон

+
Божидар Данев: Постоянните промени в законите гонят инвеститорите

Божидар Данев: Постоянните промени в законите гонят инвеститорите

+
БСК е против разширяването на правомощията на НАП и ограничаването на правата на данъчно задължените лица

БСК е против разширяването на правомощията на НАП и ограничаването на правата на данъчно задължените лица

+
От догодина фондациите и сдруженията да се регистрират в Агенцията по вписванията

От догодина фондациите и сдруженията да се регистрират в Агенцията по вписванията

+
Гърция отмени 26-процентния данък срещу България

Гърция отмени 26-процентния данък срещу България

+
Божидар Данев участва в среща на високо равнище на представители на българските и европейски институции и бизнеса

Божидар Данев участва в среща на високо равнище на представители на българските и европейски институции и бизнеса

+
БСК със забележки по проекта на ЗИД на Закона за социално подпомагане

БСК със забележки по проекта на ЗИД на Закона за социално подпомагане

+
България защити позицията си по жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции

България защити позицията си по жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции

+
Регистърът БУЛСТАТ се електронизира

Регистърът БУЛСТАТ се електронизира

+
Одобрен е третият план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса

Одобрен е третият план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса

+
Какво да правим, ако правото на ЕС е нарушено?

Какво да правим, ако правото на ЕС е нарушено?

+
БСК протестира срещу въведения от Гърция данък от 26% върху плащанията на българските фирми

БСК протестира срещу въведения от Гърция данък от 26% върху плащанията на българските фирми

+
Създава се Областен съвет за тристранно сътрудничество в Област София

Създава се Областен съвет за тристранно сътрудничество в Област София

+
Божидар Данев: За да има демокрация, трябва да има децентрализация

Божидар Данев: За да има демокрация, трябва да има децентрализация

+
Бизнесът в Русе настоя за квалифицирани кадри и ефективно управление на Дунавската стратегия

Бизнесът в Русе настоя за квалифицирани кадри и ефективно управление на Дунавската стратегия

+
БСК се обяви за по-малко регулация в икономиката

БСК се обяви за по-малко регулация в икономиката

+
Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между Европейския Съюз и САЩ – въпроси, касаещи МСП

Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между Европейския Съюз и САЩ – въпроси, касаещи МСП

+
Осигуровките на 52 хил. души се вдигат с 4.5%

Осигуровките на 52 хил. души се вдигат с 4.5%

+
Бумащината по 35 закона струва на бизнеса над 3 млрд. лева годишно

Бумащината по 35 закона струва на бизнеса над 3 млрд. лева годишно

+
Готови са финалните одитни доклади по ОП „Околна среда“ и ос 3 на ОП „Регионално развитие“

Готови са финалните одитни доклади по ОП „Околна среда“ и ос 3 на ОП „Регионално развитие“

+
Сашо Дончев: Законите ни не защитават принципи, а овластяват администрацията

Сашо Дончев: Законите ни не защитават принципи, а овластяват администрацията

+
МОНИТОРИНГ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БСК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

МОНИТОРИНГ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БСК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

+
Таксата за обжалване на обществени поръчки ще се обвърже със стойността им

Таксата за обжалване на обществени поръчки ще се обвърже със стойността им

+
Промени в ЗУТ предвиждат намаляване на регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и строителството

Промени в ЗУТ предвиждат намаляване на регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и строителството

+
Европа обединява националните търговски регистри в обща система

Европа обединява националните търговски регистри в обща система

+
Намаляването на такси ще спести на бизнеса 7 млн. лв. до края на годината

Намаляването на такси ще спести на бизнеса 7 млн. лв. до края на годината

+
Ще има добавки към пенсиите в следващите 3 години

Ще има добавки към пенсиите в следващите 3 години

+
Камен Колев: Ясна политика в енергетиката и намаляване на административната тежест ще насърчи предприемачеството

Камен Колев: Ясна политика в енергетиката и намаляване на административната тежест ще насърчи предприемачеството

+
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЛИ Е ЕВРОПА?

КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЛИ Е ЕВРОПА?

+
Фирмите вече ще декларират тримесечно само кредити над 500 хил. лева

Фирмите вече ще декларират тримесечно само кредити над 500 хил. лева

+
Димитър Бранков: Основният въпрос е има ли нужда от реформа на Кодекса на труда и коя е приемливата цена

Димитър Бранков: Основният въпрос е има ли нужда от реформа на Кодекса на труда и коя е приемливата цена

+
Божидар Данев:

Божидар Данев: "Мракобесно било да се работи на 15 г, а да се ражда на 13 - не"

+
Дискусия се води с аргументи, не с нападки!

Дискусия се води с аргументи, не с нападки!

+
Какво обеща правителството на бизнеса?

Какво обеща правителството на бизнеса?

+
Четири сметки за обслужване на задълженията на бизнеса към НАП могат да заменят единната сметка

Четири сметки за обслужване на задълженията на бизнеса към НАП могат да заменят единната сметка

+
Любомир Дацов: Мерките на БСК в цялост са правилни

Любомир Дацов: Мерките на БСК в цялост са правилни

+
Обвиненията без аргументи не правят по-успешно социалното партньорство

Обвиненията без аргументи не правят по-успешно социалното партньорство

+
Какви промени в Кодекса на труда предлага БСК?

Какви промени в Кодекса на труда предлага БСК?

+
Димитър Бранков: Бизнес климатът дава основания за оптимизъм

Димитър Бранков: Бизнес климатът дава основания за оптимизъм

+
Божидар Данев: Необходима е сериозна реформа в трудовото законодателство

Божидар Данев: Необходима е сериозна реформа в трудовото законодателство

+
Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им

+
Божидар Данев: Всеки може да е работодател, Конституцията го разрешава

Божидар Данев: Всеки може да е работодател, Конституцията го разрешава

+
Асоциацията на горските фирми обсъди промените в Закона за горите със зам.-министър Валентина Маринова

Асоциацията на горските фирми обсъди промените в Закона за горите със зам.-министър Валентина Маринова

+
Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК

Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК

+
ЕБВР ще ни съдейства за електронизацията на обществените поръчки

ЕБВР ще ни съдейства за електронизацията на обществените поръчки

+
Мерки за намаляване на административната тежест - трети пакет

Мерки за намаляване на административната тежест - трети пакет

+
Божидар Данев: Държавата е най-големият участник в сивия сектор

Божидар Данев: Държавата е най-големият участник в сивия сектор

+
Божидар Данев: Нищо старо не е забравено и нищо ново не е направено

Божидар Данев: Нищо старо не е забравено и нищо ново не е направено

+
Кризата удари малките и средните предприятия, микропредприятията оцеляват

Кризата удари малките и средните предприятия, микропредприятията оцеляват

+
S&P ПОТВЪРДИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ 'BBB/А-2'

S&P ПОТВЪРДИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ 'BBB/А-2'

+
Анри Малос: ЕС да приоритизира въпроса за европейската конкурентоспособност

Анри Малос: ЕС да приоритизира въпроса за европейската конкурентоспособност

+
Железопътен товарен коридор № 7 вече е в експлоатация

Железопътен товарен коридор № 7 вече е в експлоатация

+
Как правителството ще стимулира икономиката

Как правителството ще стимулира икономиката

+
Мерки на правителството за намаляване на административната тежест

Мерки на правителството за намаляване на административната тежест

+
Даниела Бобева: Работи се по нов закон за свръхзадлъжнялостта. Въвеждаме и строг контрол върху бързите кредити.

Даниела Бобева: Работи се по нов закон за свръхзадлъжнялостта. Въвеждаме и строг контрол върху бързите кредити.

+
Даниела Бобева: Ще има единна входна точка между НАП, Статистиката и Агенцията по вписванията

Даниела Бобева: Ще има единна входна точка между НАП, Статистиката и Агенцията по вписванията

+
Конкурентноспособна ли е България?

Конкурентноспособна ли е България?

+
Пет бизнес организации настояват за спешни промени в Закона за управление на отпадъците

Пет бизнес организации настояват за спешни промени в Закона за управление на отпадъците

+
Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

+
Управленската програма на Пламен Орешарски

Управленската програма на Пламен Орешарски

+
Трябва ли да има актуализация на бюджета?

Трябва ли да има актуализация на бюджета?

+
МВФ: Безработицата в България остава неприемливо висока

МВФ: Безработицата в България остава неприемливо висока

+
МВФ: България запази трудно постигнатата макроикономическа и финансова стабилност

МВФ: България запази трудно постигнатата макроикономическа и финансова стабилност

+
Камен Колев: Общините масово въвеждат незаконни регулации

Камен Колев: Общините масово въвеждат незаконни регулации

+
Как да се съживи икономиката?

Как да се съживи икономиката?

+
АНАЛИЗИ НА БСК ЗА РЕГУЛАТОРНИТЕ РЕЖИМИ

АНАЛИЗИ НА БСК ЗА РЕГУЛАТОРНИТЕ РЕЖИМИ

+
Мерки за подобряване на бизнес средата внесе БСК на вниманието на Министър-председателя

Мерки за подобряване на бизнес средата внесе БСК на вниманието на Министър-председателя

+
Еврокомисията предлага по-лесни банкови услуги

Еврокомисията предлага по-лесни банкови услуги

+
На вниманието на Главния прокурор: Кмет и съдия в акция „саморазправа” срещу десетки служители на частна фирма!

На вниманието на Главния прокурор: Кмет и съдия в акция „саморазправа” срещу десетки служители на частна фирма!

+
Божидар Данев: Повече работни места, а не по-големи заплати

Божидар Данев: Повече работни места, а не по-големи заплати

+
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БСК ЗА СТРУКТУРАТА И ЗАДАЧИТЕ НА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БСК ЗА СТРУКТУРАТА И ЗАДАЧИТЕ НА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ

+
Проведе се работна среща между ръководствата на БСК и Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Проведе се работна среща между ръководствата на БСК и Агенцията за устойчиво енергийно развитие

+
Компютър решава търговете

Компютър решава търговете

+
Расте броят на POS-терминалите в държавната администрация

Расте броят на POS-терминалите в държавната администрация

+
Българската индустрия предпазлива за инвестиции в нови работни места

Българската индустрия предпазлива за инвестиции в нови работни места

+
Привличането на инвестиции зависи от решителното подобряване на общата бизнес среда, а не от единични стимули

Привличането на инвестиции зависи от решителното подобряване на общата бизнес среда, а не от единични стимули

+
До 30 ноември трябва да се намали регулаторната тежест за бизнеса

До 30 ноември трябва да се намали регулаторната тежест за бизнеса

+
БСК приветства въвеждането на единна данъчно-осигурителна сметка

БСК приветства въвеждането на единна данъчно-осигурителна сметка

+
Правителството предвижда да премахне и опрости 750 пречки пред бизнеса

Правителството предвижда да премахне и опрости 750 пречки пред бизнеса

+
БСК: В ерата на комуникациите и цифровизацията физическият контакт с държавните чиновници е анахронизъм

БСК: В ерата на комуникациите и цифровизацията физическият контакт с държавните чиновници е анахронизъм

+
Позиция на БСК по проектите на нормативни документи във връзка със Закона за държавния служител

Позиция на БСК по проектите на нормативни документи във връзка със Закона за държавния служител

+
Хуберт Мандери: Повече от всякога Европа се нуждае от солидна индустриална база, за да стимулира растеж, конкурентоспособност и просперитет в региона

Хуберт Мандери: Повече от всякога Европа се нуждае от солидна индустриална база, за да стимулира растеж, конкурентоспособност и просперитет в региона

+
Предложените от Столична община нови такси за услуги са неприемливи и необосновани

Предложените от Столична община нови такси за услуги са неприемливи и необосновани

+
Размерът на съдебните такси не може да се определя въз основа на фискални съображения

Размерът на съдебните такси не може да се определя въз основа на фискални съображения

+
Камен Колев: Социалната политика в предприятието е въпрос на корпоративна социална отговорност, а не нормативно задължение

Камен Колев: Социалната политика в предприятието е въпрос на корпоративна социална отговорност, а не нормативно задължение

+
Божидар Данев: 40 на сто по-малко инвестиции у нас

Божидар Данев: 40 на сто по-малко инвестиции у нас

+
5 години, 1 месец и 20 дни по-късно...

5 години, 1 месец и 20 дни по-късно...

+
4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.

4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.

+

"2011 г. през погледа на бизнеса"

+
100 милиона лева са задълженията на общините към строителните фирми

100 милиона лева са задълженията на общините към строителните фирми

+
Меглена Кунева подкрепи искането на бизнеса за повече прозрачност на публичните разходи и по-малко намеса на държавата в икономиката

Меглена Кунева подкрепи искането на бизнеса за повече прозрачност на публичните разходи и по-малко намеса на държавата в икономиката

+
Бразилският и европейският бизнес очакват от правителствата мерки облекчаване на данъчната и регулаторната среда, и насърчаване на иновациите и инвес

Бразилският и европейският бизнес очакват от правителствата мерки облекчаване на данъчната и регулаторната среда, и насърчаване на иновациите и инвес

+
БСК: Министърът на труда и социалната политика не трябва да допуска административно увеличение на минималните осигурителни прагове

БСК: Министърът на труда и социалната политика не трябва да допуска административно увеличение на минималните осигурителни прагове

+
По предложение на БСК гражданите и фирмите ще могат да се разплащат с администрацията и чрез POS-терминали.

По предложение на БСК гражданите и фирмите ще могат да се разплащат с администрацията и чрез POS-терминали.

+
„Рестартиране

„Рестартиране" на изпълнението на антикризисните мерки поискаха работодателските организации

+
Таксите, събрани от незаконни регулаторни режими, да се връщат в държавния бюджет, иска БСК

Таксите, събрани от незаконни регулаторни режими, да се връщат в държавния бюджет, иска БСК

+
БСК предлага държавната и общинските администрации да бъдат задължени да приемат плащания и чрез POS-терминали, а не само по банков път

БСК предлага държавната и общинските администрации да бъдат задължени да приемат плащания и чрез POS-терминали, а не само по банков път

+
Световната банка публикува доклади за регулаторната среда в България

Световната банка публикува доклади за регулаторната среда в България

+
Двойно са се увеличили незаконните правила за регулация на бизнеса, показва изследване на БСК

Двойно са се увеличили незаконните правила за регулация на бизнеса, показва изследване на БСК

+
МОСВ ще внесе в Министерския съвет предложение за отопадане на регулаторни режими в областта на околната среда, стана ясно на среща в БСК

МОСВ ще внесе в Министерския съвет предложение за отопадане на регулаторни режими в областта на околната среда, стана ясно на среща в БСК

+
Божидар Данев – председател на БСК: Нужен е баланс на отговорностите, защото не е възможно в условията на криза един да поеме всички негативи!

Божидар Данев – председател на БСК: Нужен е баланс на отговорностите, защото не е възможно в условията на криза един да поеме всички негативи!

+

ИСС - пресконференция

+

Консултативен антикризисен съвет към министър-председателя

+

Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията

+

Регулаторни режими

+

Проведоха се първите заседания на комитетите към Националния съвет по икономическа политика

+

Административни бариери пред бизнеса - форум

+
Награди на БСК - `ИН-5`

Награди на БСК - `ИН-5`

+
Решения на УС на БСК

Решения на УС на БСК

+

Чрез RRObserver бизнесът ще наблюдава администрацията

+

Зам.-председателят на БСК Камен Колев участва в среща, посветена на регулаторните режими

+

Бизнесът ще следи администрацията как прилага законодателството по отношение на регулаторните режими

+

Среща с експерти от Европейската комисия

+

Днес и утре в София се провежда XXVII-а Редовна годишна среща на регионалните структури на БСК

+

Конференция - публично-частно партньорство

+

Сандански – работна среща с местния бизнес

+

Делегация на MEDEF International е на посещение в България

+

Десети Икономически форум на ЦЕИ

+

Търговски регистър - отложен старт - позиция на БСК

+

Съветът за икономически растеж ще заседава днес

+

Отговор на министър-председателя на питане за регулаторните режими като източник на корупция (препис от стенограмата на Парламентарния контрол от 16 ф

+

Председателят на БСК Божидар Данев и неговият заместник Камен Колев се срещнаха с постоянния представител на Световната банка у нас – г-н Флориан Фихт

+

Дискусия на тема "Регулаторните режими в България - влияние върху бизнес климата и нивото на корупция"

+

Пакт за икономическо и социално развитие на Република България до 2009 г. подписаха социалните партньори на 26 септември т.г.

+

"2005 г. през погледа на бизнеса"

+
Прочетено: 66989