Пазар на труда:

 • Формираща се структурна безработица със специфични елементи на възрастова безработица, потомствена безработица, регионална безработица.
 • Ниска активност на пазара на труда - около 870 хил. нито учат, нито работят (300 хил. млади хора)
 • По темп на нарастване на коефициента на младежка безработица, България е на второ място в ЕС, след Испания.
 • Квалифицираната работна сила е съсредоточена в 10 областни града.
 • Около 55% от работодателите заявяват, че имат сериозни затруднения с намирането на подходящи хора за ключови позиции (проучване на БСК).
 • Остър дефицит на лекари, медицински сестри, парамедици, учители.
 • Задълбочаващ се недостиг за около 190 професии и длъжности със средна квалификация - оператори на машини и съоръжения, техници, технолози, механици, заварчици, стругари, шофьори, кранисти, готвачи и пр.
 • Дефицит на специалисти с висше образование в сферите: информационни и комуникационни технологии; машиностроене и автоматизация; химия и металургия; електроника; енергетика; хранително-вкусова промишленост; туризъм; специалисти с профил във високите технологии; функционални мениджъри, бизнес анализатори, финансисти, маркетингови специалисти.

Производителност на труда:

 • Производителността на труда на България е най-ниската в сравнение с всички останали страни в региона и много под тази за целия ЕС. Средният ръст на производителността е 3% годишно, докато например в Литва и Румъния достигна 5% в периода 2000-2013 г. Ако се запазят сегашните демографски тенденции и показателите за работната сила, ръстът у нас ще се увеличи до 4% годишно до 2040 г. Това няма да позволи на страната ни дори да намали пропастта в доходите у нас спрямо тези в най-бедната страна-членка на ЕС преди разширяването от 2004 г. – Португалия ( анализ на Световната банка).
 • Твърде малко предприятия са внедрили наложили се международни системи за оптимизиране на процесите, повишаване на ефективността и производителността (трябва да го свържем с REFA, чийто правайдер е БИК „Капиталов пазар“).
Експерти на МОТ подкрепиха МТСП за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати

Експерти на МОТ подкрепиха МТСП за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати

+
Светлана Дончева: Мета уменията са ключ към личностното и професионално развитие

Светлана Дончева: Мета уменията са ключ към личностното и професионално развитие

+
Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

+
Равнището на регистрираната безработица през февруари се запазва на 5,8%

Равнището на регистрираната безработица през февруари се запазва на 5,8%

+
НСИ: Наблюдение на работната сила през 2023 г.

НСИ: Наблюдение на работната сила през 2023 г.

+
Шалапатова: Не се очаква замразяване на минималната работна заплата

Шалапатова: Не се очаква замразяване на минималната работна заплата

+
Работодатели чакат по 6 месеца за персонал отвън

Работодатели чакат по 6 месеца за персонал отвън

+
Кои са секторите със заплати от 5000 лева?

Кои са секторите със заплати от 5000 лева?

+
Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г.

+
БСК стартира мащабен 4-годишен проект в областта на човешките ресурси

БСК стартира мащабен 4-годишен проект в областта на човешките ресурси

+
Търсят се квалифицирани кадри

Търсят се квалифицирани кадри

+
Страната ни е шампион по темп на увеличение на доходи в ЕС

Страната ни е шампион по темп на увеличение на доходи в ЕС

+
Стартира нова бизнес платформа за търсене и предлагане на работна ръка

Стартира нова бизнес платформа за търсене и предлагане на работна ръка

+
Заплатите у нас ще растат два пъти по-бързо от инфлацията през 2024 г., прогнозира Allianz Trade

Заплатите у нас ще растат два пъти по-бързо от инфлацията през 2024 г., прогнозира Allianz Trade

+
Липсата на човешки ресурси е ключовото предизвикателство пред бизнеса

Липсата на човешки ресурси е ключовото предизвикателство пред бизнеса

+
Директива за работа в платформи: Съобщение на BusinessEurope преди срещата на държавите-членки на ЕС

Директива за работа в платформи: Съобщение на BusinessEurope преди срещата на държавите-членки на ЕС

+
Защо бизнесът у нас се оплаква от недостиг на квалифициран персонал?

Защо бизнесът у нас се оплаква от недостиг на квалифициран персонал?

+
Предложенията за работа са намалели с близо 1/5 от началото на годината

Предложенията за работа са намалели с близо 1/5 от началото на годината

+
Мария Минчева: Темата за уменията е ключова за всяка икономика

Мария Минчева: Темата за уменията е ключова за всяка икономика

+
Нова платформа ще свързва работодатели от ЕС и работници от трети страни

Нова платформа ще свързва работодатели от ЕС и работници от трети страни

+
Проведе се първо заседание на Работната група за транспониране на директивата за МРЗ

Проведе се първо заседание на Работната група за транспониране на директивата за МРЗ

+
Работа има за всички - заетостта в Европа никога не е била толкова висока

Работа има за всички - заетостта в Европа никога не е била толкова висока

+
Мария Минчева: Не виждаме икономиката като фокус на бюджетната политика

Мария Минчева: Не виждаме икономиката като фокус на бюджетната политика

+
14,7% ръст на СРЗ през третото тримесечие на 2023 г., на годишна база, отчете НСИ

14,7% ръст на СРЗ през третото тримесечие на 2023 г., на годишна база, отчете НСИ

+
Ново проучване на европейски компании подчертава критичния недостиг на работна ръка и умения

Ново проучване на европейски компании подчертава критичния недостиг на работна ръка и умения

+
От хартиена към електронна трудова книжка: Какво трябва да знаем за прехода?

От хартиена към електронна трудова книжка: Какво трябва да знаем за прехода?

+
Увеличава се броят на обявените свободни работни места през август

Увеличава се броят на обявените свободни работни места през август

+
Ново спорно предложение в Кодекса на труда - солидарна отговорност за заплатите

Ново спорно предложение в Кодекса на труда - солидарна отговорност за заплатите

+
България ще улесни привличането на висококвалифицирани специалисти от чужбина

България ще улесни привличането на висококвалифицирани специалисти от чужбина

+
Включете се в проучване за интереса към наемане на работници от трети страни!

Включете се в проучване за интереса към наемане на работници от трети страни!

+
МИ: Нужни са реални действия за осигуряване на кадри за бизнеса

МИ: Нужни са реални действия за осигуряване на кадри за бизнеса

+
Минималната заплата: Спор между синдикати и работодатели по методиката за формирането ѝ

Минималната заплата: Спор между синдикати и работодатели по методиката за формирането ѝ

+
НСИ: С 15,1% нарастват разходите за труд през първото тримесечие на 2023 г. на годишна база

НСИ: С 15,1% нарастват разходите за труд през първото тримесечие на 2023 г. на годишна база

+
Парламентът отхвърли предложението за увеличение на минималната заплата

Парламентът отхвърли предложението за увеличение на минималната заплата

+
Бъдещето е нашето настояще!

Бъдещето е нашето настояще!

+
НСИ: 71,9 години е средна продължителност живота у нас

НСИ: 71,9 години е средна продължителност живота у нас

+
Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2023 г.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2023 г.

+
1 882 лв. е средната работна заплата за страната през първото тримесечие на 2023 г.

1 882 лв. е средната работна заплата за страната през първото тримесечие на 2023 г.

+
Мария Минчева: бъдещето принадлежи на младите!

Мария Минчева: бъдещето принадлежи на младите!

+
България е първа по ръст на заплатите в ЕС

България е първа по ръст на заплатите в ЕС

+
Само 4 дни работа? Законно, но скъпо за бизнеса и може да реже заплати

Само 4 дни работа? Законно, но скъпо за бизнеса и може да реже заплати

+
С 16,1% нарастват разходите на работодателите през четвъртото тримесечие на 2022 г. на годишна база

С 16,1% нарастват разходите на работодателите през четвъртото тримесечие на 2022 г. на годишна база

+
НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина

НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина

+
Министър Велкова: От догодина минималната заплата да стане 940 лева

Министър Велкова: От догодина минималната заплата да стане 940 лева

+
Проблеми с достъпа на работна сила от трети страни и предстоящи реформи бяха обсъдени на среща в БСК

Проблеми с достъпа на работна сила от трети страни и предстоящи реформи бяха обсъдени на среща в БСК

+
Спорът за минималната работна заплата - позициите на синдикати и работодатели

Спорът за минималната работна заплата - позициите на синдикати и работодатели

+
Бизнесът сезира ЕК заради размера на минималната работна заплата

Бизнесът сезира ЕК заради размера на минималната работна заплата

+
Ще достигне ли минималната заплата 950 лева от 1 януари?

Ще достигне ли минималната заплата 950 лева от 1 януари?

+
Първо заседание на работната група за транспониране на директивата за минималната заплата

Първо заседание на работната група за транспониране на директивата за минималната заплата

+
НСИ: Броят на заетите през IV тримесечие на 2022 г. се увеличава с 3.8% на годишна база

НСИ: Броят на заетите през IV тримесечие на 2022 г. се увеличава с 3.8% на годишна база

+
2/3 от първокласниците ще са в професии, които още не са родени

2/3 от първокласниците ще са в професии, които още не са родени

+
НСИ: Наетите лица към края на дек. 2022 г. намаляват с 5,6 хил. на годишна база

НСИ: Наетите лица към края на дек. 2022 г. намаляват с 5,6 хил. на годишна база

+
2022 г. завършва с най-ниското регистрирано равнище на безработица за декември

2022 г. завършва с най-ниското регистрирано равнище на безработица за декември

+
Добри Митрев: Намалението на цените ще се усети от средата на февруари

Добри Митрев: Намалението на цените ще се усети от средата на февруари

+
Пазарът на труда е с една трета надолу през м. декември

Пазарът на труда е с една трета надолу през м. декември

+
България - шампион по ръст на заплатите в Европа

България - шампион по ръст на заплатите в Европа

+
Минималната работна заплата става 780 лева от 1 януари 2023 г.

Минималната работна заплата става 780 лева от 1 януари 2023 г.

+
Повечето работодатели компенсират инфлацията в заплатите на служителите

Повечето работодатели компенсират инфлацията в заплатите на служителите

+
Какви са предимствата и недостатъците от въвеждането на четиридневна работна седмица

Какви са предимствата и недостатъците от въвеждането на четиридневна работна седмица

+
БСК подкрепи 770 лв. МРЗ от средата на 2023 г.

БСК подкрепи 770 лв. МРЗ от средата на 2023 г.

+
Не е работа на законодателя да определя размера на минималната работна заплата

Не е работа на законодателя да определя размера на минималната работна заплата

+
Регистрираната безработица остава рекордно ниска за ноември

Регистрираната безработица остава рекордно ниска за ноември

+
НСТС не постигна съгласие за промените в Кодекса на труда и минималната заплата

НСТС не постигна съгласие за промените в Кодекса на труда и минималната заплата

+
С ден по-малко

С ден по-малко

+
БСК с остра позиция срещу проекта за промени в КТ, въвеждащ автоматизъм при определянето на МРЗ

БСК с остра позиция срещу проекта за промени в КТ, въвеждащ автоматизъм при определянето на МРЗ

+
Спад на обявите за работа във всички сектори през м. октомври 2022 г.

Спад на обявите за работа във всички сектори през м. октомври 2022 г.

+
НСИ: Подобрява се образователната структура на населението

НСИ: Подобрява се образователната структура на населението

+
Вносът на работна ръка в България остава бавен и труден

Вносът на работна ръка в България остава бавен и труден

+
Рекордно нисък брой на регистрираните безработни през септември

Рекордно нисък брой на регистрираните безработни през септември

+
Безработицата през август достигна най-ниската си стойност за този месец

Безработицата през август достигна най-ниската си стойност за този месец

+
Бизнесът може да включи още близо 860 безработни и заети в обучения

Бизнесът може да включи още близо 860 безработни и заети в обучения

+
Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни

+
Равнището на безработица се запазва на рекордно ниски стойности и през юли

Равнището на безработица се запазва на рекордно ниски стойности и през юли

+
Европейските профсъюзи и работодателите се готвят да подпишат историческо споразумение

Европейските профсъюзи и работодателите се готвят да подпишат историческо споразумение

+
Изкривяват пенсионната система

Изкривяват пенсионната система

+
М. Минчева: Необходимо е осъвременяване на трудовото законодателство

М. Минчева: Необходимо е осъвременяване на трудовото законодателство

+
Броят на безработните в бюрата по труда намалява

Броят на безработните в бюрата по труда намалява

+
Над 5600 украинци вече са започнали работа на трудов договор

Над 5600 украинци вече са започнали работа на трудов договор

+
Не може да има социално измерение без здрава икономическа основа

Не може да има социално измерение без здрава икономическа основа

+
Съветът на ЕС и Европарламентът се споразумяха за минималната заплата

Съветът на ЕС и Европарламентът се споразумяха за минималната заплата

+
Одобрени са промени в Кодекса на труда

Одобрени са промени в Кодекса на труда

+
Томчо Томов, Българска стопанска камара: „Над 80% от работодателите не предприемат мерки за управление на стреса“

Томчо Томов, Българска стопанска камара: „Над 80% от работодателите не предприемат мерки за управление на стреса“

+
Конференцията “Работеща България за бъдещето на труда” набеляза 30 мерки за устойчиво развитие

Конференцията “Работеща България за бъдещето на труда” набеляза 30 мерки за устойчиво развитие

+
Челопеч и Козлодуй отново лидери по заплати в страната

Челопеч и Козлодуй отново лидери по заплати в страната

+
Възможно ли е заплатите да догонят инфлацията?

Възможно ли е заплатите да догонят инфлацията?

+
След 1 април: По-висок осигурителен праг, повече помощи и ваучери

След 1 април: По-висок осигурителен праг, повече помощи и ваучери

+
Вдигането на минималната работна заплата в условия на криза води до съкращения

Вдигането на минималната работна заплата в условия на криза води до съкращения

+
Предложиха 760 лв. минимална заплата, работодателите са против

Предложиха 760 лв. минимална заплата, работодателите са против

+
НСИ: Работната сила през 2021 г.

НСИ: Работната сила през 2021 г.

+
При какви условия украинците могат да започнат работа в България?

При какви условия украинците могат да започнат работа в България?

+
2022 г. започна с увеличение на заявените работни места в реалната икономика

2022 г. започна с увеличение на заявените работни места в реалната икономика

+
Минималната работна заплата - начин на употреба

Минималната работна заплата - начин на употреба

+
2021 г. приключи с рекордно ниско ниво на безработица

2021 г. приключи с рекордно ниско ниво на безработица

+
Минимална заплата от 750 лв. изглежда непостижима през 2022 г.

Минимална заплата от 750 лв. изглежда непостижима през 2022 г.

+
АЗ: Безработицата се задържа на рекордно ниските 4.7% и през октомври

АЗ: Безработицата се задържа на рекордно ниските 4.7% и през октомври

+
УС на БСК утвърди позиция относно принципите за определяне на МРЗ и основни очаквания към държавния бъджет за 2022 г.

УС на БСК утвърди позиция относно принципите за определяне на МРЗ и основни очаквания към държавния бъджет за 2022 г.

+
Рекордно ниска безработица през септември

Рекордно ниска безработица през септември

+
Регистрираната безработица вече е под 5%

Регистрираната безработица вече е под 5%

+
Регистрираната безработица се върна на нивата отпреди Ковид-19 пандемията

Регистрираната безработица се върна на нивата отпреди Ковид-19 пандемията

+
Анкета показа: Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Анкета показа: Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

+
Повечето служители харесват дистанционната работа, но разбират недостатъците й

Повечето служители харесват дистанционната работа, но разбират недостатъците й

+
Защита на хората, работещи през платформи: Европейската комисия започва консултации със социалните партньори

Защита на хората, работещи през платформи: Европейската комисия започва консултации със социалните партньори

+
Годината стартира с ръст на започналите работа

Годината стартира с ръст на започналите работа

+
Близо 15 000 безработни по-малко през юли спрямо предходния месец

Близо 15 000 безработни по-малко през юли спрямо предходния месец

+
Финансови стимули за запазване на заетостта

Финансови стимули за запазване на заетостта

+
Защо е необходим нов Кодекс на труда?

Защо е необходим нов Кодекс на труда?

+
МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

+
Радосвет Радев: Кризата с COVID-19 ще доведе до сериозни промени в отношенията между работодатели и наети лица

Радосвет Радев: Кризата с COVID-19 ще доведе до сериозни промени в отношенията между работодатели и наети лица

+
Правителството предлага мащабни промени в Кодекса на труда

Правителството предлага мащабни промени в Кодекса на труда

+
Социалните партньори подписаха 2-годишно тристранно споразумение

Социалните партньори подписаха 2-годишно тристранно споразумение

+
БСК: Трудовото ни законодателство трябва да се промени, работим по правила от 1986 г.

БСК: Трудовото ни законодателство трябва да се промени, работим по правила от 1986 г.

+
Асен Ангелов: Осигуряването върху реални доходи е защита при криза като тази

Асен Ангелов: Осигуряването върху реални доходи е защита при криза като тази

+
Нови електронни и дистанционни услуги за работодателите, търсещи персонал

Нови електронни и дистанционни услуги за работодателите, търсещи персонал

+
Законопроектът за изменение на Закона за здравето вече е в Парламента

Законопроектът за изменение на Закона за здравето вече е в Парламента

+
За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19

За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19

+
БСК: Мярката 60 на 40 остава неработеща за повечето фирми

БСК: Мярката 60 на 40 остава неработеща за повечето фирми

+
Отсъстващи работници са първият удар върху родния бизнес

Отсъстващи работници са първият удар върху родния бизнес

+
Какво търсят младите, които нито работят, нито учат

Какво търсят младите, които нито работят, нито учат

+
Отново на дневен ред: Фалшивите болнични

Отново на дневен ред: Фалшивите болнични

+
Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

+
170 хиляди млади българи нито учат, нито работят

170 хиляди млади българи нито учат, нито работят

+
ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

+
БСК иска отмяна на забраната за извънреден труд

БСК иска отмяна на забраната за извънреден труд

+
Кой какво иска да се промени с извънредния труд в България?

Кой какво иска да се промени с извънредния труд в България?

+
Няма да се въвежда 9-часов работе ден

Няма да се въвежда 9-часов работе ден

+
Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

+
Димитър Бранков: Остарялото трудово законодателство е причина за злоупотребите с трудоспособните

Димитър Бранков: Остарялото трудово законодателство е причина за злоупотребите с трудоспособните

+
АОБР сезира институциите относно обявяване на противоконституционност на т.нар. клас прослужено време

АОБР сезира институциите относно обявяване на противоконституционност на т.нар. клас прослужено време

+
АОБР сезираха Комисията за защита от дискриминация за клас прослужено време

АОБР сезираха Комисията за защита от дискриминация за клас прослужено време

+
АОБР обсъди с Омбудсмана на РБ предложенията за защита на работниците при неизплащане на заплати

АОБР обсъди с Омбудсмана на РБ предложенията за защита на работниците при неизплащане на заплати

+
Националният икономически съвет обсъди намаляването на регулаторната тежест и вноса на работна ръка от трети страни

Националният икономически съвет обсъди намаляването на регулаторната тежест и вноса на работна ръка от трети страни

+
Предложения за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Предложения за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

+
Предложение на БСК от 2011 г. получи нормативно решение

Предложение на БСК от 2011 г. получи нормативно решение

+
Позиция на АОБР по механизма за определяне на МРЗ

Позиция на АОБР по механизма за определяне на МРЗ

+
В БСК се проведе среща във връзка с процедурата по определяне на МОД за 2017 г.

В БСК се проведе среща във връзка с процедурата по определяне на МОД за 2017 г.

+
80:20 за бизнеса срещу държавата

80:20 за бизнеса срещу държавата

+
Бизнесът ще получи 80 млн. лв. за по-добри условия на труд

Бизнесът ще получи 80 млн. лв. за по-добри условия на труд

+
Христина Вучева: Не може само магистрали, трябва и образование

Христина Вучева: Не може само магистрали, трябва и образование

+
Икономиката в графики

Икономиката в графики

+
Ами ако изключим София от сметките?

Ами ако изключим София от сметките?

+
Обучението на 30 хил. софтуерни специалисти ще се финансира с евросредства

Обучението на 30 хил. софтуерни специалисти ще се финансира с евросредства

+
MyCompetence.bg – с принос в европейското професионално образование, насочено към пазара на труда

MyCompetence.bg – с принос в европейското професионално образование, насочено към пазара на труда

+
2.9% ръст на БВП през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база

2.9% ръст на БВП през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база

+
Томчо Томов: 190 професии са дефицитни

Томчо Томов: 190 професии са дефицитни

+
Спад с 2-3% на БВП, ако платеният отпуск се увеличи с 5 дни

Спад с 2-3% на БВП, ако платеният отпуск се увеличи с 5 дни

+
БСК: Русенските фирми изпитват сериозен глад за подготвени кадри

БСК: Русенските фирми изпитват сериозен глад за подготвени кадри

+
Заплатите в IT сектора 4 пъти по-високи от средните за страната

Заплатите в IT сектора 4 пъти по-високи от средните за страната

+
2.9% ръст на БВП през третото тримесечие на 2015 г. отчете НСИ

2.9% ръст на БВП през третото тримесечие на 2015 г. отчете НСИ

+
БСК: Почти половината българи в трудоспособна възраст не работят

БСК: Почти половината българи в трудоспособна възраст не работят

+
Увеличават се заетите в машиностроенето

Увеличават се заетите в машиностроенето

+
БСК ще подпомага обучението по индустриален дизайн

БСК ще подпомага обучението по индустриален дизайн

+
ЕК представи препоръки за реформи в българската система за научни изследвания и иновации

ЕК представи препоръки за реформи в българската система за научни изследвания и иновации

+
50% от временно наетите с бюджетни пари пак стават безработни

50% от временно наетите с бюджетни пари пак стават безработни

+
Минималните осигурителни прагове узаконяват сивата икономика, затова трябва да бъдат премахнати

Минималните осигурителни прагове узаконяват сивата икономика, затова трябва да бъдат премахнати

+
Томчо Томов: Всеки пети кандидат-мениджър във финансовия сектор е чужденец

Томчо Томов: Всеки пети кандидат-мениджър във финансовия сектор е чужденец

+
БСК: Реалните заплати са скочили с 35% по време на кризата

БСК: Реалните заплати са скочили с 35% по време на кризата

+
БСК отново постави пред социалния министър предложения в сферата на трудовите регулации

БСК отново постави пред социалния министър предложения в сферата на трудовите регулации

+
100 работещи издържат 78 пенсионери

100 работещи издържат 78 пенсионери

+
Дистанцията между липсата на кадри и свободните позиции в ИТ сектора само ще се увеличава

Дистанцията между липсата на кадри и свободните позиции в ИТ сектора само ще се увеличава

+
БСК е против писменото уведомяване на работниците за отпуска им

БСК е против писменото уведомяване на работниците за отпуска им

+
България е заявила 22 патента за иновации срещу 1000 пъти повече германски

България е заявила 22 патента за иновации срещу 1000 пъти повече германски

+
Томчо Томов: Квалифицираните бягат от работа в туризма, а 60% от висшистите работят на длъжности за среднисти

Томчо Томов: Квалифицираните бягат от работа в туризма, а 60% от висшистите работят на длъжности за среднисти

+
Световната банка: Българската икономика трябва да увеличи производителността си

Световната банка: Българската икономика трябва да увеличи производителността си

+
Божидар Данев: Младите у нас предпочитат да са чиновници

Божидар Данев: Младите у нас предпочитат да са чиновници

+
БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

+
БСК поиска от МОТ съдействие за справянето с проблемите на българския пазар на труда и социалното осигуряване

БСК поиска от МОТ съдействие за справянето с проблемите на българския пазар на труда и социалното осигуряване

+
С 2.3 на сто е нараснала производителността на труда в България през първото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на 2014 г.

С 2.3 на сто е нараснала производителността на труда в България през първото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на 2014 г.

+
Томчо Томов: Младите хора са пред омагьосан кръг

Томчо Томов: Младите хора са пред омагьосан кръг

+
Икономиката губи милиарди от безработни младежи

Икономиката губи милиарди от безработни младежи

+
Трудът в България 6,5 пъти по-ниско платен отколкото средноевропейския

Трудът в България 6,5 пъти по-ниско платен отколкото средноевропейския

+
Идеята за гъвкаво работно време печели привърженици

Идеята за гъвкаво работно време печели привърженици

+
Безработицата намалява до 10,7% през април

Безработицата намалява до 10,7% през април

+
Ключ към заетостта е не дипломата, а уменията

Ключ към заетостта е не дипломата, а уменията

+
Ако не можеш да промениш системата - направи си сам училище

Ако не можеш да промениш системата - направи си сам училище

+
БСК: Бизнесът търси интердисциплинарни познания и хибридни умения

БСК: Бизнесът търси интердисциплинарни познания и хибридни умения

+
БСК и фондация

БСК и фондация "Конрад Аденауер" ще си партнират за въвеждането на дуалното обучение

+
БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование в България

БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование в България

+
Д. Бранков: Пазарът на труда в България има огромни структурни проблеми

Д. Бранков: Пазарът на труда в България има огромни структурни проблеми

+
Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

+
4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

+
Трудът ни поскъпва, заплатите растат

Трудът ни поскъпва, заплатите растат

+
Сгрешената структура на висшето образование в България

Сгрешената структура на висшето образование в България

+
Чрез увеличението на МРЗ не доходите нарастват, а разходите!

Чрез увеличението на МРЗ не доходите нарастват, а разходите!

+
Божидар Данев: Младите искат държавна служба

Божидар Данев: Младите искат държавна служба

+
Божидар Данев: Повишаването на минималната работна заплата е крайно непродуктивно

Божидар Данев: Повишаването на минималната работна заплата е крайно непродуктивно

+
Замразяват минималната заплата

Замразяват минималната заплата

+
БСК: Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес, 86 на сто от висшистите са готови за миграция

БСК: Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес, 86 на сто от висшистите са готови за миграция

+
Томчо Томов: Бизнесът търси реални умения, за да инвестира в нови идеи

Томчо Томов: Бизнесът търси реални умения, за да инвестира в нови идеи

+
10,8% безработица през третото тримесечие на 2014 г. отчете НСИ

10,8% безработица през третото тримесечие на 2014 г. отчете НСИ

+
МВФ: България има макроикономическа стабилност, но това не е достатъчно, нужни са и реформи

МВФ: България има макроикономическа стабилност, но това не е достатъчно, нужни са и реформи

+
Шефовете трудно намират подходящите кадри за работа

Шефовете трудно намират подходящите кадри за работа

+
Всеки трети висшист - в процес на изчакване

Всеки трети висшист - в процес на изчакване

+
Всеки четвърти българин има работа, за която няма нужната квалификация

Всеки четвърти българин има работа, за която няма нужната квалификация

+
Държавата трябва да изготви приоритети в областта на науката

Държавата трябва да изготви приоритети в областта на науката

+
Една година MyCompetence.bg – информационната система на БСК в подкрепа на управлението на човешкия капитал в бизнеса

Една година MyCompetence.bg – информационната система на БСК в подкрепа на управлението на човешкия капитал в бизнеса

+
Наполовина намалява текучеството на хора във фирмите, ако се внедри компетентностния подход в управлението на персонала

Наполовина намалява текучеството на хора във фирмите, ако се внедри компетентностния подход в управлението на персонала

+
Д-р Томчо Томов: Всяка страна в криза, засилено инвестира в образованието - при нас е точно обратното

Д-р Томчо Томов: Всяка страна в криза, засилено инвестира в образованието - при нас е точно обратното

+
България се качва до 54-то място в класацията по конкурентоспособност

България се качва до 54-то място в класацията по конкурентоспособност

+
Професиите без кадри в България

Професиите без кадри в България

+
БСК отчита засилен интерес към тестването за компютърни умения

БСК отчита засилен интерес към тестването за компютърни умения

+
Близо 150 000 работни места средногодишно ще се осигурят с дуалната система

Близо 150 000 работни места средногодишно ще се осигурят с дуалната система

+
БСК: Липсват специалисти по авангардни технологии

БСК: Липсват специалисти по авангардни технологии

+
БСК: Постоянно се отлагат законовите мерки за валидирането на знания, придобити извън формалното образование

БСК: Постоянно се отлагат законовите мерки за валидирането на знания, придобити извън формалното образование

+
БСК: Знанията остаряват по-бързо от хората

БСК: Знанията остаряват по-бързо от хората

+
Томчо Томов: Митовете за „престижните“ училища и специалности са вредни

Томчо Томов: Митовете за „престижните“ училища и специалности са вредни

+
България ще получи с 20 процента повече средства от Европейския социален фонд в периода 2014 – 2020 г. в сравнение с предишния програмен период

България ще получи с 20 процента повече средства от Европейския социален фонд в периода 2014 – 2020 г. в сравнение с предишния програмен период

+
Колко работим и колко ни плащат?

Колко работим и колко ни плащат?

+
Дефицит на практическа подготовка и умения е най-често срещаният проблем при подбора на инженерни кадри, показва проучване на БСК

Дефицит на практическа подготовка и умения е най-често срещаният проблем при подбора на инженерни кадри, показва проучване на БСК

+
Ниското образование на хората с увреждания и архитектурната среда пречат за наемането на хора с увреждания

Ниското образование на хората с увреждания и архитектурната среда пречат за наемането на хора с увреждания

+
БСК участва в разработването на учебните програми в университетите

БСК участва в разработването на учебните програми в университетите

+
Томчо Томов: Студентите завършват без достатъчно стаж

Томчо Томов: Студентите завършват без достатъчно стаж

+
ИТ специалистите и инженерите – масово недоволни от обучението в университета

ИТ специалистите и инженерите – масово недоволни от обучението в университета

+
Повече от 120 предприятия прилагат MyCompetence в управлението на човешките си ресурси

Повече от 120 предприятия прилагат MyCompetence в управлението на човешките си ресурси

+
Томчо Томов: Необходима е шокова реформа в България

Томчо Томов: Необходима е шокова реформа в България

+
15-годишните българчета не могат да си купят билет от автомат

15-годишните българчета не могат да си купят билет от автомат

+
Трудова заетост и социално положение в ЕС: тримесечният преглед показва слабо подобрение въпреки първите признаци на възстановяване

Трудова заетост и социално положение в ЕС: тримесечният преглед показва слабо подобрение въпреки първите признаци на възстановяване

+
Всеки четвърти висшист работи в чужбина, оставащите в България се реализират в търговията и услугите

Всеки четвърти висшист работи в чужбина, оставащите в България се реализират в търговията и услугите

+
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЛИ Е ЕВРОПА?

КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЛИ Е ЕВРОПА?

+
Божидар Данев: Докато се синдикализира, икономиката няма да тръгне

Божидар Данев: Докато се синдикализира, икономиката няма да тръгне

+
Сашо Дончев: Преди всичко е трудът

Сашо Дончев: Преди всичко е трудът

+
Четири сектора вадят България от кризата

Четири сектора вадят България от кризата

+
Димитър Бранков: Основният въпрос е има ли нужда от реформа на Кодекса на труда и коя е приемливата цена

Димитър Бранков: Основният въпрос е има ли нужда от реформа на Кодекса на труда и коя е приемливата цена

+
Божидар Данев:

Божидар Данев: "Мракобесно било да се работи на 15 г, а да се ражда на 13 - не"

+
Доклад на ЕК

Доклад на ЕК "Заетост и социални процеси в Европа 2013"

+
БСК: Необходими са по-малко, но по-качествени университети

БСК: Необходими са по-малко, но по-качествени университети

+
Какво обеща правителството на бизнеса?

Какво обеща правителството на бизнеса?

+
Божидар Данев: „Държавата да плаща само за специалности, които се търсят на пазара“

Божидар Данев: „Държавата да плаща само за специалности, които се търсят на пазара“

+
Божидар Данев: Никой не търси невежи работници

Божидар Данев: Никой не търси невежи работници

+
Обвиненията без аргументи не правят по-успешно социалното партньорство

Обвиненията без аргументи не правят по-успешно социалното партньорство

+
Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК

Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК

+
БСК с отличие за приноса си към обучението на възрастни

БСК с отличие за приноса си към обучението на възрастни

+
Божидар Данев: Държавата е най-големият участник в сивия сектор

Божидар Данев: Държавата е най-големият участник в сивия сектор

+
Даниела Симидчиева: Финансови облекчения за бизнеса, ако се въведе дуалната система

Даниела Симидчиева: Финансови облекчения за бизнеса, ако се въведе дуалната система

+
Как ще се развие пазарът на труда през 2014?

Как ще се развие пазарът на труда през 2014?

+
Томчо Томов: Компаниите не купуват вече работно време и труд, а знания и умения

Томчо Томов: Компаниите не купуват вече работно време и труд, а знания и умения

+
Последни сме по БВП на глава от населението в ЕС

Последни сме по БВП на глава от населението в ЕС

+
БСК настоява за оттегляне на проекта за промени в КТ в частта за колективното договаряне

БСК настоява за оттегляне на проекта за промени в КТ в частта за колективното договаряне

+
Охранител - най-търсената професия

Охранител - най-търсената професия

+
Производителността на труда се увеличава през третото тримесечие

Производителността на труда се увеличава през третото тримесечие

+
Анри Малос: Източването на мозъци е проблем за България

Анри Малос: Източването на мозъци е проблем за България

+
БСК: ИТ специалистите губят квалификацията си от университета на 4 години, инженерите – на 7, а икономистите – на 9 години

БСК: ИТ специалистите губят квалификацията си от университета на 4 години, инженерите – на 7, а икономистите – на 9 години

+
Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри

Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри

+
200 професионални гимназии ще признават наученото от живота

200 професионални гимназии ще признават наученото от живота

+
БСК: За 80% от висшистите ползата от вузовете е само дипломата, едва 2% търсят кадри от хуманитарни специалности

БСК: За 80% от висшистите ползата от вузовете е само дипломата, едва 2% търсят кадри от хуманитарни специалности

+
ЕБВР: Източна Европа спря посред прехода и може никога да не догони Запада

ЕБВР: Източна Европа спря посред прехода и може никога да не догони Запада

+
Томчо Томов: В България не знаем от какви кадри се нуждаем

Томчо Томов: В България не знаем от какви кадри се нуждаем

+
BUSINESSEUROPE: Необходими са и структурни реформи в ЕС, безработицата в България ще намалее с 0,3%

BUSINESSEUROPE: Необходими са и структурни реформи в ЕС, безработицата в България ще намалее с 0,3%

+
БСК: Средноквалифицираните кадри са на изчерване, масово висшисти работят на позиции за среднисти

БСК: Средноквалифицираните кадри са на изчерване, масово висшисти работят на позиции за среднисти

+
Божидар Данев: Предложението за увеличение на минималната работна заплата не е съобразено с нуждите на пазара на труда

Божидар Данев: Предложението за увеличение на минималната работна заплата не е съобразено с нуждите на пазара на труда

+
БСК: Налице е потомствена безработица

БСК: Налице е потомствена безработица

+
Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса

Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса

+
Божидар Данев: Гладът на българската икономика в момента са т.нар STEM-умения, свързани с математика, с точни науки

Божидар Данев: Гладът на българската икономика в момента са т.нар STEM-умения, свързани с математика, с точни науки

+
Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти

Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти

+
БСК ще работи по създаването на компетентностна рамка за „зелените

БСК ще работи по създаването на компетентностна рамка за „зелените" професии

+
БСК: Всеки шести от безработните младежи до 25 години никога не е започвал работа

БСК: Всеки шести от безработните младежи до 25 години никога не е започвал работа

+
Ролята на бизнеса в борбата с младежката безработица

Ролята на бизнеса в борбата с младежката безработица

+
Само една четвърт от завършилите вишисти работят на позиции, изискващи висше образование

Само една четвърт от завършилите вишисти работят на позиции, изискващи висше образование

+
Конкурентноспособна ли е България?

Конкурентноспособна ли е България?

+
Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

Информационната система за оценка на компетенциите вече е факт

+
Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

Задълбочаващ се недостиг на кадри с необходимите компетенции е основен проблем пред IT-сектора

+
БСК организира семинари „Опитът на „Филипс“ и „Хенкел“ в дуалната система на обучение“

БСК организира семинари „Опитът на „Филипс“ и „Хенкел“ в дуалната система на обучение“

+
Производителността на труда намалява с 0,9% през второто тримесечие на 2013 г. на годишна база

Производителността на труда намалява с 0,9% през второто тримесечие на 2013 г. на годишна база

+
Бюджетна стабилност и евтина работна ръка крепят българската икономика

Бюджетна стабилност и евтина работна ръка крепят българската икономика

+
Информационната система за оценка на компетенциите може да е инструмент за актуализация на учебното съдържание в професионалното образование

Информационната система за оценка на компетенциите може да е инструмент за актуализация на учебното съдържание в професионалното образование

+
Рекордна безработица, нисък дълг и стагнираща икономика

Рекордна безработица, нисък дълг и стагнираща икономика

+
Вижте дискусия за връзката между бизнеса и образованието

Вижте дискусия за връзката между бизнеса и образованието

+
БСК проучва жизнения цикъл на придобитите квалификации и компетенции

БСК проучва жизнения цикъл на придобитите квалификации и компетенции

+
Божидар Данев: Увеличаването на минималната работна заплата ще доведе до колосални регионални проблеми

Божидар Данев: Увеличаването на минималната работна заплата ще доведе до колосални регионални проблеми

+
Софийският университет ще прилага Информационната система за оценка на компетенциите, разработена от БСК

Софийският университет ще прилага Информационната система за оценка на компетенциите, разработена от БСК

+
Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

+
Европейските социални партньори приеха Рамка за действия по заетостта на младите хора

Европейските социални партньори приеха Рамка за действия по заетостта на младите хора

+
Над 20% от работодателите наемат нови хора

Над 20% от работодателите наемат нови хора

+
Ръстът на производителността на труда забавя ход

Ръстът на производителността на труда забавя ход

+
Във връзка с интервю на Божидар Данев за в. Труд

Във връзка с интервю на Божидар Данев за в. Труд

+
Реиндустриализация? Първо да си оправим образованието

Реиндустриализация? Първо да си оправим образованието

+
За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

+
Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите

Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите

+
България заделя най-малко пари за образование в ЕС

България заделя най-малко пари за образование в ЕС

+
Общественият съвет към министъра на труда и социалната политика обсъди политиките по заетост и доходи

Общественият съвет към министъра на труда и социалната политика обсъди политиките по заетост и доходи

+
Ще оставим ли София да изяде България?

Ще оставим ли София да изяде България?

+
Все по-трудно ще намираме работа

Все по-трудно ще намираме работа

+
Fitch: България се нуждае от още структурни реформи

Fitch: България се нуждае от още структурни реформи

+
70% от българските студенти биха емигрирали, ако получат предложение за работа в чужбина

70% от българските студенти биха емигрирали, ако получат предложение за работа в чужбина

+
ЕК: В България има макроикономически дисбаланси

ЕК: В България има макроикономически дисбаланси

+
Търсенето на работна сила се активизира

Търсенето на работна сила се активизира

+
Информационна система на БСК доближава образователните стандарти до изискванията на бизнеса

Информационна система на БСК доближава образователните стандарти до изискванията на бизнеса

+
Безработицата – основният проблем на България

Безработицата – основният проблем на България

+
Със 7.5% нараства минималната работна заплата в сектор „Металургия”

Със 7.5% нараства минималната работна заплата в сектор „Металургия”

+
Работници под наем - шанс за младите

Работници под наем - шанс за младите

+
Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

Стартира националната Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

+
Свободните работни места в България са 25 хиляди

Свободните работни места в България са 25 хиляди

+
Предложения за промени в трудовото законодателство дискутираха браншови организации в БСК

Предложения за промени в трудовото законодателство дискутираха браншови организации в БСК

+
Б. Данев: България е в нова национална катастрофа. Третата след

Б. Данев: България е в нова национална катастрофа. Третата след "промяната"

+
Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

+
БСК предлага да бъде изградена информационна система за образователния и квалификационния статус на българите.

БСК предлага да бъде изградена информационна система за образователния и квалификационния статус на българите.

+
16 лева на час БВП е създал всеки българин през последните три месеца на 2012 година

16 лева на час БВП е създал всеки българин през последните три месеца на 2012 година

+
Божидар Данев: Проблем № 1 е загубата на работни места

Божидар Данев: Проблем № 1 е загубата на работни места

+
Бизнесът плаща за повече кадри в техникумите

Бизнесът плаща за повече кадри в техникумите

+
ЕК похвали България за напредъка по изграждане на система за оценка на компетенциите на работната сила

ЕК похвали България за напредъка по изграждане на система за оценка на компетенциите на работната сила

+
Необходима е тотална реформа при подготовката на IT кадри

Необходима е тотална реформа при подготовката на IT кадри

+
Позиции на УС на БСК по заплащането на труда

Позиции на УС на БСК по заплащането на труда

+
Божидар Данев: Станахме държава на колцентрове и молове

Божидар Данев: Станахме държава на колцентрове и молове

+
Българите като средните европейци след 2030 г.

Българите като средните европейци след 2030 г.

+
Професии, за които кризата отмина

Професии, за които кризата отмина

+
БВП на един зает се увеличава с 2.4% в сравнение с последното тримесечие на 2011 г.

БВП на един зает се увеличава с 2.4% в сравнение с последното тримесечие на 2011 г.

+
BUSINESSEUROPE: Инвестирането в правилните умения е важен фактор за справяне с младежката безработица

BUSINESSEUROPE: Инвестирането в правилните умения е важен фактор за справяне с младежката безработица

+
БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни

БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни

+
Над 1200 души обучи БСК през 2012 г. в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Над 1200 души обучи БСК през 2012 г. в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

+
Приемане на Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

Приемане на Закон за професионалните стандарти в заетостта, предлага БСК

+
Б. Данев: Какъв ръст на БВП без инвестиции и с 400 хил. загубени работни места?

Б. Данев: Какъв ръст на БВП без инвестиции и с 400 хил. загубени работни места?

+
Застаряващото население ще повиши значително социалните разходи в България, според Световната банка

Застаряващото население ще повиши значително социалните разходи в България, според Световната банка

+
ЕК: България губи битката с безработицата

ЕК: България губи битката с безработицата

+
България провежда политика за насърчаване на мобилността и циркулярната миграция

България провежда политика за насърчаване на мобилността и циркулярната миграция

+
БСК: Нивото на компетенциите на работната сила е ключово за успешното развитие на пазара на труда

БСК: Нивото на компетенциите на работната сила е ключово за успешното развитие на пазара на труда

+
Обезкуражените в България

Обезкуражените в България

+
ЕС да инвестира в образование, наука и инфраструктура, призова Филип де Бук

ЕС да инвестира в образование, наука и инфраструктура, призова Филип де Бук

+
Безработицата струва на Европа 153 млрд. евро

Безработицата струва на Европа 153 млрд. евро

+
Милион и половина българи издържат всички останали

Милион и половина българи издържат всички останали

+
Българската индустрия предпазлива за инвестиции в нови работни места

Българската индустрия предпазлива за инвестиции в нови работни места

+
Безработицата през септември e била 10,6%

Безработицата през септември e била 10,6%

+
11% от заетите са в туризма

11% от заетите са в туризма

+
Една пета от работещите у нас - свидетели на съкращения в службата

Една пета от работещите у нас - свидетели на съкращения в службата

+
Три изхода и едно спасение за есенния пазар на труда

Три изхода и едно спасение за есенния пазар на труда

+
Димитър Бранков: Предизвикателството пред икономиката: спасяването на работни места, а не на доходите

Димитър Бранков: Предизвикателството пред икономиката: спасяването на работни места, а не на доходите

+
Deja Vu - разнопосочни коментари за вдигането на минималната заплата

Deja Vu - разнопосочни коментари за вдигането на минималната заплата

+
БСК и БАН ще изследват ефектите от неграмотността върху икономиката

БСК и БАН ще изследват ефектите от неграмотността върху икономиката

+
За съвместни дейности между правителството и социалните партньори са заделени 3 % от средствата на ОПРЧР

За съвместни дейности между правителството и социалните партньори са заделени 3 % от средствата на ОПРЧР

+
По данни на НСИ: 12.9 процента безработица, спад на потреблението и ръст на БВП с 0.5%

По данни на НСИ: 12.9 процента безработица, спад на потреблението и ръст на БВП с 0.5%

+
11

11 "сини карти" осигуряват високоспециализирани кадри от трети страни за икономиката ни

+
БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

+
Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

Дискусия по параметрите на законодателния пакет по заетостта в ЕС

+
Липсата на кадри е сериозен проблем за развитието на трудовия пазар

Липсата на кадри е сериозен проблем за развитието на трудовия пазар

+
Разходи на работодателите за труд за първото тримесечие на 2012 г.

Разходи на работодателите за труд за първото тримесечие на 2012 г.

+
Божидар Данев: Икономиката ни е като костенурка

Божидар Данев: Икономиката ни е като костенурка

+
Парламентът се захвана със закон, който трябва да пребори неграмотността

Парламентът се захвана със закон, който трябва да пребори неграмотността

+
Българската стопанска камара подписа националното споразумение „Първа работа“

Българската стопанска камара подписа националното споразумение „Първа работа“

+
Отчетен бе сериозен напредък по изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите

Отчетен бе сериозен напредък по изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите

+
Работодателите не търсят просто „дипломи“, а хора с умения, идеи и визия за бъдещето

Работодателите не търсят просто „дипломи“, а хора с умения, идеи и визия за бъдещето

+
Божидар Данев: Обречени сме на „икономика на mall-овете и call-центровете“, ако продължаваме да произвеждаме кадри, за които няма работа

Божидар Данев: Обречени сме на „икономика на mall-овете и call-центровете“, ако продължаваме да произвеждаме кадри, за които няма работа

+
Безработицата през април е 11,4%

Безработицата през април е 11,4%

+
Десислава Николова: Нужни са спешни и по-различни мерки за преодоляване на кризата на пазара на труда в България

Десислава Николова: Нужни са спешни и по-различни мерки за преодоляване на кризата на пазара на труда в България

+
25% от хората се осигуряват на минимума

25% от хората се осигуряват на минимума

+
Предложения на БСК по проекта на Закон за училищното и предучилищното образование

Предложения на БСК по проекта на Закон за училищното и предучилищното образование

+
Вредят или помагат почивните дни на бизнеса?

Вредят или помагат почивните дни на бизнеса?

+
БСК представи проекта за информационна система за оценка на компетенциите пред европейски експерт

БСК представи проекта за информационна система за оценка на компетенциите пред европейски експерт

+
БСК предлага опрощаване на кредитите за образование, ако студентите са с изрядни осигуровки и работят в България

БСК предлага опрощаване на кредитите за образование, ако студентите са с изрядни осигуровки и работят в България

+
Разходите за труд растат заради съкращаването на работни места

Разходите за труд растат заради съкращаването на работни места

+
БСК: Всички закони в областта на образованието и професионалното обучение да бъдат обединени в Образователен кодекс

БСК: Всички закони в областта на образованието и професионалното обучение да бъдат обединени в Образователен кодекс

+
БСК работи за създаването на единни професионални стандарти в 20 икономически браншове

БСК работи за създаването на единни професионални стандарти в 20 икономически браншове

+
Георги Шиваров: Индустрията ни няма висока добавена стойност

Георги Шиваров: Индустрията ни няма висока добавена стойност

+
27,3% от работещите - с висше образование, 61,2% - със средно

27,3% от работещите - с висше образование, 61,2% - със средно

+
Божидар Данев:

Божидар Данев: "Задръстихме се от юристи и филолози, а нямаме инженери"

+
Предложения на социалните партньори за промени в трудовото и осигурителното законодателство

Предложения на социалните партньори за промени в трудовото и осигурителното законодателство

+
4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.

4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.

+
Работодатели и синдикати предлагат мерки за повишаване ефективността и прозрачността на социалния диалог

Работодатели и синдикати предлагат мерки за повишаване ефективността и прозрачността на социалния диалог

+
Предложения на БСК за подобряване на бизнес средата в страната

Предложения на БСК за подобряване на бизнес средата в страната

+
Бургас и Ст.Загора станаха част от Националната мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

Бургас и Ст.Загора станаха част от Националната мрежа за оценка на компетенциите на работната сила

+
БСК: Увеличението на МРЗ е прокризисна мярка, която задълбочава проблемите на пазара на труда

БСК: Увеличението на МРЗ е прокризисна мярка, която задълбочава проблемите на пазара на труда

+
Б. Данев: Прогнозата за ръст на БВП до 2,9 % през 2012 година е твърде амбицозна задача и едва ли ще я достигнем

Б. Данев: Прогнозата за ръст на БВП до 2,9 % през 2012 година е твърде амбицозна задача и едва ли ще я достигнем

+
Сашо Дончев: Трудът у нас не е критерий за реализация на хората и не всички предприемачи са непочтени

Сашо Дончев: Трудът у нас не е критерий за реализация на хората и не всички предприемачи са непочтени

+
Пазарът на Евросъюза гладен за качествени работници

Пазарът на Евросъюза гладен за качествени работници

+
36% от работещите заемат длъжност, която е по-ниска от тяхната квалификация

36% от работещите заемат длъжност, която е по-ниска от тяхната квалификация

+
Божидар Данев: Достигането на 36 % висшисти у нас не е решение на проблема с компетенциите на завършващите

Божидар Данев: Достигането на 36 % висшисти у нас не е решение на проблема с компетенциите на завършващите

+
Проведе се форум „Правото на труд – път към достоен живот”

Проведе се форум „Правото на труд – път към достоен живот”

+
БСК: Министърът на труда и социалната политика не трябва да допуска административно увеличение на минималните осигурителни прагове

БСК: Министърът на труда и социалната политика не трябва да допуска административно увеличение на минималните осигурителни прагове

+
Повече от половината работодатели не планират увеличение на заплатите

Повече от половината работодатели не планират увеличение на заплатите

+
Божидар Данев: Ако искаме да решаваме проблемите, трябва да ги назоваваме с истинските им имена

Божидар Данев: Ако искаме да решаваме проблемите, трябва да ги назоваваме с истинските им имена

+
Божидар Данев: Намираме се на сериозен кръстопът - прогресираща стагнация или плавен просперитет, основан на компетенции

Божидар Данев: Намираме се на сериозен кръстопът - прогресираща стагнация или плавен просперитет, основан на компетенции

+
Божидар Данев: Големият проблем на икономиката ни е заетостта

Божидар Данев: Големият проблем на икономиката ни е заетостта

+
Заетите в икономиката с годишен спад

Заетите в икономиката с годишен спад

+
Пакет предложения за реформи в пенсионната, образователната и здравната системи депозира БСК в НСТС

Пакет предложения за реформи в пенсионната, образователната и здравната системи депозира БСК в НСТС

+
БСК иска нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на „инвалидни

БСК иска нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на „инвалидни" пенсии

+
БСК: Държавата финансира образование, което не трябва на обществото и икономиката

БСК: Държавата финансира образование, което не трябва на обществото и икономиката

+
Няма достатъчно квалифицирани кадри

Няма достатъчно квалифицирани кадри

+
Камен Колев: Не само работодателят, но и работникът без трудов договор трябва да бъде глобяван

Камен Колев: Не само работодателят, но и работникът без трудов договор трябва да бъде глобяван

+
Божидар Данев: Масово сезонните работници работят „на черно” заради обезщетенията за безработица

Божидар Данев: Масово сезонните работници работят „на черно” заради обезщетенията за безработица

+
Седем икономически сектори разписват стандарти за ключови длъжности

Седем икономически сектори разписват стандарти за ключови длъжности

+
БСК: Университетите да получават финансиране само ако предлагат обучение, съобразено с реалните моментни и бъдещи нужди на държавата и икономиката

БСК: Университетите да получават финансиране само ако предлагат обучение, съобразено с реалните моментни и бъдещи нужди на държавата и икономиката

+
Божидар Данев: Ниските заплати са вредни за икономиката

Божидар Данев: Ниските заплати са вредни за икономиката

+
Камен Колев: Недостигът на средства за иновации обрича българската икономика на трайна неконкурентоспособност

Камен Колев: Недостигът на средства за иновации обрича българската икономика на трайна неконкурентоспособност

+
По-зле сме от гърците по БВП на глава от населението

По-зле сме от гърците по БВП на глава от населението

+
Томчо Томов: Хората нямат работа, но и за работа няма хора!

Томчо Томов: Хората нямат работа, но и за работа няма хора!

+
BUSINESSEUROPE: Липсата на единни професионални стандарти в ЕС пречи на трудовата мобилност

BUSINESSEUROPE: Липсата на единни професионални стандарти в ЕС пречи на трудовата мобилност

+
Данни за производителността на труда за първото тримесечие на 2011 г.

Данни за производителността на труда за първото тримесечие на 2011 г.

+
БСК очаква дискусия в тристранния съвет за увеличението на минималната работна заплата

БСК очаква дискусия в тристранния съвет за увеличението на минималната работна заплата

+
Въвеждането на европейската „синя карта” ще спомогне за преодоляване недостига на висококвалифицирани кадри за икономиката

Въвеждането на европейската „синя карта” ще спомогне за преодоляване недостига на висококвалифицирани кадри за икономиката

+
Томчо Томов: Необходимо е да се регламентира публично-частното партньорство между университетите и бизнеса при подготовката на кадри за икономиката

Томчо Томов: Необходимо е да се регламентира публично-частното партньорство между университетите и бизнеса при подготовката на кадри за икономиката

+
БСК: Принципът „парите следват ученика” трябва да се прилага и за частните учебни заведения

БСК: Принципът „парите следват ученика” трябва да се прилага и за частните учебни заведения

+
Позиция на БСК относно политиките по доходите и социалните плащания

Позиция на БСК относно политиките по доходите и социалните плащания

+
Димитър Бранков, зам.-председател на БСК: Заплатите трябва да се договарят по браншове

Димитър Бранков, зам.-председател на БСК: Заплатите трябва да се договарят по браншове

+

"За увеличение на доходите е несериозно да се говори, без да се коментира производителността на труда", заяви Сашо Дончев на среща с представителя на

+
Димитър Бранков: Увеличение на работните заплати трябва да се договаря по браншове, а не на национално ниво

Димитър Бранков: Увеличение на работните заплати трябва да се договаря по браншове, а не на национално ниво

+
БСК: Автоматизмът при определяне на МРЗ носи рискове за икономическата стабилност

БСК: Автоматизмът при определяне на МРЗ носи рискове за икономическата стабилност

+
Германия отваря своя пазар на труда за източноевропейците

Германия отваря своя пазар на труда за източноевропейците

+
Национален съвет ще утвърждава препоръчителни стандарти за компетенциите на работната сила

Национален съвет ще утвърждава препоръчителни стандарти за компетенциите на работната сила

+
БСК: Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас

БСК: Продължава недостигът на квалифицирани кадри у нас

+
Усвояваме малко средства от ЕС, поради липса на компетенции. На последно място сме по ниво на компетенции в Е-27. Липсват ни основно лидерски и комуни

Усвояваме малко средства от ЕС, поради липса на компетенции. На последно място сме по ниво на компетенции в Е-27. Липсват ни основно лидерски и комуни

+
Бизнесът осъзнава необходимостта от въвеждането на компетентностни модели за своите служители

Бизнесът осъзнава необходимостта от въвеждането на компетентностни модели за своите служители

+
Декларация на БСК във връзка с предложението за използване на линията на бедност при определяне размера на минималната работна заплата

Декларация на БСК във връзка с предложението за използване на линията на бедност при определяне размера на минималната работна заплата

+
Информационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост са секторите с най-висок потенциал за развитие

Информационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост са секторите с най-висок потенциал за развитие

+
За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез о

За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез о

+
Анализ на БСК показва: Икономиката на бъдещето изисква професионално обучение, базирано на компетенции

Анализ на БСК показва: Икономиката на бъдещето изисква професионално обучение, базирано на компетенции

+
БСК призова да се стимулира осигуряването върху реалните заплати

БСК призова да се стимулира осигуряването върху реалните заплати

+
Проучване за производителността на труда в периода 1997-2009 г. представи днес БСК

Проучване за производителността на труда в периода 1997-2009 г. представи днес БСК

+
Състоянието и развитието на пазара на труда обсъдиха ръководствата на БСК и на МТСП

Състоянието и развитието на пазара на труда обсъдиха ръководствата на БСК и на МТСП

+
Божидар Данев – председател на БСК: Нужен е баланс на отговорностите, защото не е възможно в условията на криза един да поеме всички негативи!

Божидар Данев – председател на БСК: Нужен е баланс на отговорностите, защото не е възможно в условията на криза един да поеме всички негативи!

+

Телемост "София-Москва на тема "Влияние на финансовата криза на пазара на труда и трудовата миграция в Европа"

+

АОБР - доходи - становище

+

АОБР - Декларация - класове за прослужено време

+
Прочетено: 86325