Рубриката "На фокус" представя дейностите на БСК по подобряване на средата за бизнес, инвестиции и живот в България. За всеки казус е представено описание на проблема, позиция на БСК, мерки за преодоляване на проблема, постигнати резултати.

Обратна връзка

В "На фокус" всеки потребител на сайта има възможност да изпрати:

  • Предложения за други действия по разрешаване на даден казус,
  • Сигнали за нововъзникващи пречки за предприемачите,
  • Сигнали за неработещо законодателство,
  • Сигнали за подготвяни нормативни актове, които създават несигурност за бизнеса.

АКТУАЛНИ ТЕМИ НА ФОКУС: