В настоящата рубрика публикуваме аналитични материали, изготвени от партньорски юридически кантори, както и от правните експерти на БСК.

Сред авторите са адвокатските дружества „Мургова и партньори“ и "Валентин Савов и партньори", членове на БСК. 

Решение на ВАС: Възможност за възстановяване на ДДС по неплатени фактури

Решение на ВАС: Възможност за възстановяване на ДДС по неплатени фактури

+
Дружество с променлив капитал (ДПК) - новата категоризация на бизнеса

Дружество с променлив капитал (ДПК) - новата категоризация на бизнеса

+
Неизпълнението на задължение към фиска не може да поражда права за трети лица

Неизпълнението на задължение към фиска не може да поражда права за трети лица

+
Smart contract-ът всъщност правно-обвързващ договор ли е?

Smart contract-ът всъщност правно-обвързващ договор ли е?

+
Пререгистрацията на юридически лица с нестопанска цел продължава

Пререгистрацията на юридически лица с нестопанска цел продължава

+
Изменения в Кодекса на труда - нови задължения за работодателя и права са служителите

Изменения в Кодекса на труда - нови задължения за работодателя и права са служителите

+
Какво се случва с профилите в социалните мрежи на починалите?

Какво се случва с профилите в социалните мрежи на починалите?

+
Кои са рисковите моменти при покупка на недвижим имот на „зелено“ ?

Кои са рисковите моменти при покупка на недвижим имот на „зелено“ ?

+
Проф. Таня Йосифова за последните изменения в потребителското право

Проф. Таня Йосифова за последните изменения в потребителското право

+
Онлайн арбитраж и медиация – особености и специфика

Онлайн арбитраж и медиация – особености и специфика

+
Нови правила и задължения за търговците по Закона за защита на потребителите

Нови правила и задължения за търговците по Закона за защита на потребителите

+
Клауза за актуализация на цената или как търговците биха могли да се защитят от драстични промени в пазарните условия

Клауза за актуализация на цената или как търговците биха могли да се защитят от драстични промени в пазарните условия

+
Имат ли право компаниите да изискват от служителите си да се ваксинират?

Имат ли право компаниите да изискват от служителите си да се ваксинират?

+
Подготвени ли са компаниите в България за Whistleblower директивата на ЕС?

Подготвени ли са компаниите в България за Whistleblower директивата на ЕС?

+
Брекзит и GDPR - какви са регулациите върху личните данни?

Брекзит и GDPR - какви са регулациите върху личните данни?

+
Предизвикателства при търговския и митнически обмен след Брекзит

Предизвикателства при търговския и митнически обмен след Брекзит

+
Онлайн продажба на вземания, защото фирмената ликвидност е ключова за всяка компания

Онлайн продажба на вземания, защото фирмената ликвидност е ключова за всяка компания

+
Откриха горещ телефон за фирмите от ресторантьорския бранш

Откриха горещ телефон за фирмите от ресторантьорския бранш

+
Какво трябва да знаете за въведената „абсолютна десетгодишна погасителна давност

Какво трябва да знаете за въведената „абсолютна десетгодишна погасителна давност"?

+
Как се определя компетентният съд при дела с международен елемент в EС?

Как се определя компетентният съд при дела с международен елемент в EС?

+
Кой и как може да търси отговорност от държавата или общината за вреди, причинени на граждани?

Кой и как може да търси отговорност от държавата или общината за вреди, причинени на граждани?

+
Задължението за лоялност и забраната за конкурентна дейност на съдружниците в ООД

Задължението за лоялност и забраната за конкурентна дейност на съдружниците в ООД

+
Проблеми при освобождаването на служители по инициатива на работодателя срещу обезщетение

Проблеми при освобождаването на служители по инициатива на работодателя срещу обезщетение

+
Обезщетение за вреди, претърпени вследствие на картелното споразумение между производителите на товарни автомобили

Обезщетение за вреди, претърпени вследствие на картелното споразумение между производителите на товарни автомобили

+
Защита срещу незаконно разкриване, придобиване защита на търговска тайна

Защита срещу незаконно разкриване, придобиване защита на търговска тайна

+
Командироване на граждани на трети страни в България

Командироване на граждани на трети страни в България

+
Какво трябва да знаят работодателите при наемане на граждани на трети държави?

Какво трябва да знаят работодателите при наемане на граждани на трети държави?

+
Как законосъобразно да подготвим online магазина си?

Как законосъобразно да подготвим online магазина си?

+
Предимства на арбитража пред държавното съдопроизводство

Предимства на арбитража пред държавното съдопроизводство

+
Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен отпуск от други фирми

Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен отпуск от други фирми

+
Работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка

Работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка

+
Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите

Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите

+
Прочетено: 33005