Проекти: 76
Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

+
BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики

BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики"

+
LIFE CE STARSEED: „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“

LIFE CE STARSEED: „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“

+
„Skills Act 4 VET“

„Skills Act 4 VET“

+
265 истории за икономика

265 истории за икономика

+
Upskilling Lab 4.0

Upskilling Lab 4.0

+
Адаптация към новите условия

Адаптация към новите условия

+
Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни

Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни

+
Програма за обучение на българските работодатели за осигуряване на ЗБУТ – 2021

Програма за обучение на българските работодатели за осигуряване на ЗБУТ – 2021

+
Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

+
DigiFInd: Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия

DigiFInd: Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия

+
PRO-YOUTH: стратегическо сътрудничество за по-ефикасни схеми на учене на работното място в областта на културно-историческия туризъм

PRO-YOUTH: стратегическо сътрудничество за по-ефикасни схеми на учене на работното място в областта на културно-историческия туризъм

+
SMecoMP – Разпространяване на знания за иновациите в околната среда с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП

SMecoMP – Разпространяване на знания за иновациите в околната среда с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП

+
SWAN – Балканска електронна платформа за повторна употреба на отпадъци

SWAN – Балканска електронна платформа за повторна употреба на отпадъци

+
Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания

Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания

+
Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

+
Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност

+
Извършване на проучвания на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Извършване на проучвания на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

+
WIM 3 Участие на работниците - информираност, експериментиране, мониторинг

WIM 3 Участие на работниците - информираност, експериментиране, мониторинг

+
Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence, с бенефициент МТСП

Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence, с бенефициент МТСП

+