Общо: 15
Правосъдие: ЗИД на Закона за частната охранителна дейност

Правосъдие: ЗИД на Закона за частната охранителна дейност

+
Образование: приобщаващото образование

Образование: приобщаващото образование

+
Енергетика: регулиране на цените на електрическата енергия

Енергетика: регулиране на цените на електрическата енергия

+
Околна среда:  ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата

Околна среда: ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата

+
Земеделие: вземане на проби и лабораторно изпитване на храни

Земеделие: вземане на проби и лабораторно изпитване на храни

+
Финанси и данъчна политика: Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити

Финанси и данъчна политика: Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити

+
Наука и технологии: насърчаване на научните изследвания и иновациите

Наука и технологии: насърчаване на научните изследвания и иновациите

+
Социална политика и заетост: Национална карта на социалните услуги

Социална политика и заетост: Национална карта на социалните услуги

+
Регионална политика: ЗИД на ЗУТ

Регионална политика: ЗИД на ЗУТ

+
Бизнес среда: ЗИД на Закона за електронните съобщения

Бизнес среда: ЗИД на Закона за електронните съобщения

+
Транспорт: ЗИД на Закона за автомобилните превози

Транспорт: ЗИД на Закона за автомобилните превози

+
Здравеопазване: допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни

Здравеопазване: допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни

+
Държавна администрация: определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна инфраструктура

Държавна администрация: определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна инфраструктура

+
Култура: ЗИД на Закона за радиото и телевизията

Култура: ЗИД на Закона за радиото и телевизията

+
ЗАКОНОДАТЕЛНА  И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МС ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2024 Г.

ЗАКОНОДАТЕЛНА И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МС ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2024 Г.

+