Проекти: 14
BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

+
ECoVEM

ECoVEM

+
МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

+
TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

+
Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение (eDigiStars)“

Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение (eDigiStars)“

+
„Skills Act 4 VET“

„Skills Act 4 VET“

+
BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики

BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики"

+
Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

+
265 истории за икономика

265 истории за икономика

+
Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN)

+
Upskilling Lab 4.0

Upskilling Lab 4.0

+
Адаптация към новите условия

Адаптация към новите условия

+
Безплатни изследвания за Хепатит С

Безплатни изследвания за Хепатит С

+
Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни

Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни

+