Проекти: 14
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

+
ПЛАСТИК ПАКТ България

ПЛАСТИК ПАКТ България

+
Иновация на виртуалната реалност и стандартите на ЕС в сектора на недвижимите имоти

Иновация на виртуалната реалност и стандартите на ЕС в сектора на недвижимите имоти

+
BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

+
HED-RES-EU - Дигитализация на висшето образование за възобновяема енергия

HED-RES-EU - Дигитализация на висшето образование за възобновяема енергия

+
ECoVEM

ECoVEM

+
Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN)

+
КРИК (КРЪГОВА ИКОНОМИКА)

КРИК (КРЪГОВА ИКОНОМИКА)

+
МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

+
Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията

Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията

+
TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

+
eDigiStars: Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение

eDigiStars: Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение

+
Безплатни изследвания за Хепатит С

Безплатни изследвания за Хепатит С

+
Адаптация на работната сила

Адаптация на работната сила

+