Проекти: 11
ПЛАСТИК ПАКТ България

ПЛАСТИК ПАКТ България

+
Насърчаване на заетостта на граждани на трети страни чрез социален диалог (Recruit4Tomorrow)

Насърчаване на заетостта на граждани на трети страни чрез социален диалог (Recruit4Tomorrow)

+
Иновация на виртуалната реалност и стандартите на ЕС в сектора на недвижимите имоти

Иновация на виртуалната реалност и стандартите на ЕС в сектора на недвижимите имоти

+
BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

+
HED-RES-EU - Дигитализация на висшето образование за възобновяема енергия

HED-RES-EU - Дигитализация на висшето образование за възобновяема енергия

+
SDSD - Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд

SDSD - Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд

+
ECoVEM

ECoVEM

+
Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN)

+
КРИК (КРЪГОВА ИКОНОМИКА)

КРИК (КРЪГОВА ИКОНОМИКА)

+
МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

+
Оценка на ефективността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване

Оценка на ефективността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване

+