Прочетено: 1876

Източници:

  1. Годишни доклади за състоянието на държавната администрация (2010-2016 г.);
  2. Световна банка;
  3. Евростат:

 

МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСАЦИИ:

Класация

Ранг на Естония

Ранг на България

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017 (137 държави)

29

49

World Economic Forum: Global Information Technology Report 2016 (139 държави)

  • По показателя „Правителствена употреба на ИКТ“[1]Естония е на 1-во място в Европа и на 8-мо сред 139-те държави, включени в проучването, а България е на 102-ро място в глобалната класация и на 36-то място в Европа (вкл. държави извън ЕС)

22

69

World Economic Forum: Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe 2016 (28 държави)

1

n.a.

World BankGlobal ease of doing business index 2017 (190 държави)

12

50

Freedom HousFreedom on the Net 2017 (65 държави)

1

n.a.

heritage foundationIndex of Economic Freedom[2] (172 държави)

  • Естония е на 1-во място в Европа и е лидер на втората група икономики – „Преобладаващо свободни“, а България е в средата на третата група – „Умерено свободни“

6

47

European CommissionDigital Economy and Society Index (DESI) 2017 (28 държави)

9

27

Barclays Digital Development Index[3]

1

n.a.

[1] Показателят „Правителствена употреба“ дава представа за значението на правителствата за осъществяване на ИКТ политики за конкурентоспособност и благополучие, както и за усилията, които те изпълняват, за да реализират своите визии за развитието на ИКТ и броя на правителствените услуги, които предоставят онлайн.

[2] Държавите са групирани в шест нива на икономическа свобода: 1. Напълно свободни икономики, 2. Преобладаващо свободни, 3. Умерено свободни, 4. Преобладаващо несвободни, 5. Подтиснати, 6. Несвободни

[3] Индексът за цифрово развитие измерва нивата на цифрови умения сред работещите в 10 страни в световен мащаб.