Прочетено: 1915

Теодора Сотирова е експерт „Международно икономическо сътрудничество” в БСК от 2007 до 2018 г., с прекъсване от две години (2008-2010 г.), когато е експерт „Финансово разузнаване” в ДАНС.

Теодора е част от екипа на Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса. Теодора е специализирана в консултирането на фирми по въпроси, свързани с европейско финансиране, излизане на нови международни пазари и намиране на подходящи бизнес и проектни партньори. Интересите ѝ са насочени към бизнес развитие и ефективно управление на процесите, свързани с внедряване на иновации в МСП. Тя е екперт по управлeние на иновации в предприятията и сертифицирана за извършване на оценка на иновационен капацитет на фирми чрез инструмента IMP3rove. Теодора отговаря за управлението на различни проекти, финансирани по рамковите програми на ЕС, Хоризонт 2020 и други. Има богат опит в управлението на проекти с външно финансиране във всички фази на проектната дейност – кандидатстване, бюджетиране. изпълнение и отчитане.

Теодора е част от секторна група "Храни и селско стопанство" в рамките на Enteprise Europe Network. 

Завършила е „Международни отношения” в УНСС и магистърска степен по бизнес администрация в Нов български университет. Специализирала е по темата „Европейски страни и политики”.

Владее английски и немски език.

Омъжена, с две деца.