Прочетено: 1299

Милена Стоева беше експерт „Международно икономическо сътрудничество” в БСК от 2011 до 2018 г.

Основната част от дейността й е свързана с проект „Enterprise Europe Network”, чиято цел е насърчаване и подмагане  на МСП в реализацията на стоки и услуги, интернационализация на дейността им и повишаване на информираността им относно регулациите в Европа по отношение на бизнеса.

Като част от екипа на Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, Милена е специализирана в консултирaнето на фирми по въпроси, свързани с европейско финансиране, излизане на нови международни пазари и намиране на подходящи бизнес и проектни партньори.

Интересите ѝ са насочени към бизнес развитие и ефективно управление на събития. Занимава се с подготовката, организацията и провеждането на семинари, обучения, бизнес мисии и международни двустранни бизнес срещи между фирми в различни сектори, в България и чужбина. БСК е единственият организатор на международни брокерски събития в България по време на специализирани международни изложения в Интер Експо Център, София.

Милена е била „Комуникационен шампион“ за Еnterprise Europe Network България през 2014 г. Към момента е част от секторна група "Женско предприемачество" на мрежата. 

Милена е завършила бакалавърска степен „Международни отношения” и магистратура по бизнес икономика в УНСС. Специализирала е „Глобален мениджмънт и публични политики” и „Мениджмънт на бизнес организации”.

Владее английски и немски език.