Прочетено: 1172

Маркус Байрер, Генерален директор на BusinessEurope, посети БСК и се срещна със заместник-председателите на камарата Димитър Бранков и Камен Колев, както и с главния директор Бранимир Ханджиев, който е член на Изпълнителния комитет и на Изпълнителното бюро на BusinessEurope.