Прочетено: 652

На 25 септември 2019 г. в Българската стопанска камара се проведе среща с екип изследователи към Института за икономически изследвания към БАН и делегация от Южна Корея.

В посещението участваха професори от Корейския икономически университет, Корейския институт по икономическо развитие, президента на Корейската асоциация за съвременни китайски науки и учени към ИИИ Бан.

Делегацията от Корея предложи да развие и сподели своя опит със своите колеги от БАН и БСК в откриването на индикатори за възникващи икономически кризи въз основа на историята на азиатския полуостров.

Беше дискутирана системата от индикатори за ранно предупреждение за кризи, прилагана в Корея, текущата икономическа ситуация и дългосрочни перспективи пред българската икономика.