Прочетено: 735

На 02.10.2019 г., в БСК се проведе семинар, организиран от център „Чиста индустрия“ към Българска стопанска камара, на тема: „Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа“.

Събитието е част от кампанията „ЗДРАВОСЛОВНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА УПРАВЛЯВАТ ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА“ 2018-2019 г. на Европейската агенция по здраве и безопасност.