Прочетено: 193

Днес, на 26-ти ноември, в БСК се проведе работна среща между д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ и председател на Детския фонд на ООН за България, и Станислав Попдончев - заместник-председател на Българската стопанска камара.

По време на срещата бяха обсъдени ползите от евентуалното сътрудничество между двете институции, като основна тема бе как бизнесът би могъл да помогне в премахването на пречките, които към момента възникват по време на образованието на децата.

Д-р Муита подчерта значимостта от инвестициите в образованието в правилната посока, като изрази опасения, че знанията, които вбъдеще биха били потребни на индустрията, остават на заден план в програмите, диктувани от държавата.

От името на БСК Станислав Попдончев изрази готовност да подкрепи УНИЦЕФ в изграждането на общ диалог и обща платформа, която да насочи обучението на бъдещото поколение не само в спектъра на науката, но и в развитието на умения, от които бизнесът би могъл да профитира в бъдещ период.

Беше споделен опитът на Българската стопанска камара, свързан с изградената от Камарата платформа за оценка на компетенциите – MyCompetence, както и инициативите в областта на дуалното образование, който биха могли да допринесат за развитието на програмите на УНИЦЕФ за приобщаващо обучение.