Прочетено: 84

Канал 3, "Икономика и бизнес", 12.09.2020 г.

"При извеждане на свободния пазар на ток се дават допълнителни възможности на конкуренция, по-добри възможности на договаряне, но и крие рискове – непредсказуемост, регулираните цени се заменят с конюктурни, които могат да се менят всеки ден". С тези думи започна участието си в "Икономика и бизнес" Камен Колев, съветник на председателя на БСК