Прочетено: 146

Bloomberg TV, 14.10.2020 г.

Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара, Бизнес старт.