Анализът прави оценка на влиянието на технологиите и иновациите върху развитието на основните икономически дейности, както и върху професионалната и квалификационна структура на заетите в българската икономика. Този преглед ще подпомогне разработването и внедряването на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове – основна цел на изпълнявания от БСК проект.

 

Целият документ можете да прочетете във виртуалната библиотека: ВИЖТЕ ВИРТУАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия (2010 г.)