02.03.2022

През април 2022 г. Българската стопанска камара (БСК) ще навърши 42 години от своето учредяване. Екипът на Камарата иска да отбележи тази годишнина по по-различен начин и да приобщи за първи път към своя празник и българските ученици. В тази връзка от национално представителната работодателска организация организират литературен конкурс за ученици от 8 до 12 клас на следните две теми: “Предприемачът, който ме вдъхновява” и “Бих инвестирал в…”.

СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ: 1 март – 15 април 2022 г.

С ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА НА: Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката и индустрията

ЦЕЛ:

Целта на конкурса е да провокира мисленето на подрастващите за приноса на предприемачеството в българското общество, за необходимостта от инвестиции за по-доброто бъдеще и най-вече да даде поле на мечтите им и възможност за повече положителните новини и спомен за личности, които вдъхновяват или пораждат благодарност в настоящето ни.

НАГРАДЕН ФОНД: 1 000 лв.; Ден на отворените врати в БСК за отличените участници и “заемане на длъжност” по избор.

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие имат всички ученици от VIII до ХII клас.

Всеки участник в конкурса може да представи само едно есе, като избере една от двете теми.

Участниците в конкурса се разделят в две възрастови групи:

  • I-ва група – от VIII до XI клас
  • II-ра група – от ХI до ХII клас

Изисквания към есето – обемът на текста да е до 3 (три) печатни страници (без заглавната страница).

Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от заглавна страница със следната информация:

Избраната тема : “Предприемачът, който ме вдъхновява” или “Бих инвестирал в…”

  • Име, презиме, фамилия на автора
  • Дата на раждане
  • Училище
  • Клас
  • телефон и email за връзка
  • Преподавател
  • Телефон и email на преподавателя

Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби на e-mail: pr@bia-bg.com до 15 април 2022 г.

Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори.

В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии.

За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Журито си запазва право да публикува част от творбите на сайта на БСК и списанието на БСК “Noblesse Oblige”.

За справка и допълнителна информация: Гергана Гиздина, експерт “Връзки с обществеността”, 0883 499 229, g.gizdina@bia-bg.com

БСК е регистриран администратор на лични данни - гарантирана е конфиденциалност на всички участници по смисъла на ЗЗЛД.

Дата: 02.03.2022

Източник: Българска стопанска камара

Прочетено: 2389