Настоящото проучване е първия етап от изучаването на добрите европейски и световни практики в областта на информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. През следващите години на реализация на Проекта за ИСОК (до края на 2013 година), експертните екипи на БСК ще продължат ежегодно да актуализират събраната информация и постепенно да разширяват обхвата на своето изследване с цел прилагането на най-съвременните и модерни решения при изграждането на българския модел на националната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила