Анализ на експерта Люлин Радулов пред сп. сп. “Енергетика – електроенергийни ракурси”.

Изследването e направено в рамките на проект MEDEAS, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз по силата на договор № 691287. Цялата отговорност за публикацията принадлежи на автора ѝ. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз.  INEA и Европейската комисия не носят отговорност за използването на съдържащата се в публикацията информация.

Вижте пълния текст на анализа: ЧАСТ 1 и ЧАСТ 2

Електроенергийните системи по пътя към 2050 година