Автор: адв. Валентин Савов, Valentin Savov & Partners

_____________

През 2016 г. Европейската комисия (ЕК) установи наличието на картел между най-големите производители на камиони и товарни автомобили в Европа, които чрез тайни споразумения са постигнали съгласие относно ценообразуването и брутното увеличение на цените на продаваните от тях стоки. 

Кои дружества са участвали в картелното споразумение? 

ЕК установява, че картелно споразумение е било сключено между следните дружества: 

 • MAN SE;
 • MAN Truck & Bus AG;
 • MAN Truck & Bus Deutschland GmbH;
 • Daimler AG;
 • Fiat Chrysler Automobiles N.V.;
 • CNH Industrial N.V.;
 • Iveco S.p.A.;
 • Iveco Magirus AG;
 • AB Volvo (publ);
 • Volvo Lastvagnar AB;
 • Renault Trucks SAS;
 • Volvo Group Trucks Central Europe GmbH;
 • PACCAR Inc.;
 • DAF Trucks Deutschland GmbH;
 • DAF Trucks N.V.;
 • Scania. 

Стоките, до които се отнася нарушението, са камиони с тегло между 6 и 16 тона и товарни автомобили с тегло над 16 тона. 

Кой има право на обезщетение? 

Право да предяви иск за обезщетение за вреди има всеки, който е претърпял вреди, независимо дали е пряк, или непряк купувач. 

Пряк купувач е всеки, който е сключил договор (включително лизинг) с някое от посочените дружества, в изпълнение на който му е било доставено превозно средство, което отговаря на посочените по-горе характеристики. Нормално преки купувачи са компании, чийто бизнес се състои в превоз на стоки и логистика. 

Непряк купувач може да бъде дружество, което е използвало услугите на транспортни фирми, които са закупили/лизинговали своите камиони от участниците в картелното споразумение. На практика непряк купувач ще е всяко дружество, което е използвало чужди товарни автомобили за извършване на своята дейност.

Вреди могат да бъдат претендирани за периода от 01.01.2007 г. (когато Република България става член на Европейския съюз) до 18.11.2011 г. (когато е приключило действието на Картелното споразумение). Това означава, че товарните автомобили (при преките купувачи) следва да са закупени в този период, съответно транспортните услуги (при непреките купувачи) следва да са били използвани през същото това време. 

Какво обхваща обезщетението? 

Обезщетението може да обхваща преките загуби, които представляват разликата между заплатената за товарния автомобил цена и действителната му пазарна цена. Според ЕК цените на товарните автомобили са били завишени с между 10% и 20%. Точният размер на загубите обаче следва да бъде преценен във всеки отделен случай. 

В производството може да бъдат претендирани и пропуснатите ползи – загуба на пазарен дял поради невъзможност за предоставяне на съответните стоки/услуги от купувачите на товарни автомобили. Следва да бъде взето предвид, че степента на трудност при доказването на пропуснати ползи зависи от конкретния случай, но по принцип този вид вреди са трудно доказуеми.

 

 

 

Обезщетение за вреди, претърпени вследствие на картелното споразумение между производителите на товарни автомобили