23.01.2023

Глава 04 на Митническата тарифа описва външната търговия с млечни продукти. Това са млякото и сметаната от митническа тарифна позиция 0401, сирене, кашкавал и извара (0406), мляко и сметана, концентрирани или подсладени (0402), кисело мляко и заквасени млека (0403), суроватка (0404) и масло (0405).

Настоящият анализ се основава на сравнение на данните в натура (в тона) за износа, вноса и баланса на балканските държави, като са обхванати пет години преди приемането на България в ЕС (2002-2006 г.) и 15 години след това (2007-2021 г.). По този начин се вижда причинно-следствената връзка между националната политика и състоянието на сектора. Заради силно отворения характер на българската икономика, тези данни дават и обща характеристика на млечния сектор.

В таблицата са само средногодишните стойности за последните 15 години. Безспорният водач за този период, на база положителен баланс в натура за млечните продукти, с очевидна последователна национална политика е Турция, следвана от Сърбия. България е „червена“ но не толкова, колкото са Румъния и Гърция.

За периода 2002 – 2006 г. българският отрицателен баланс е 4,5 хиляди тона, докато след 2007 г. за три петилетки става близо 71,6 хиляди тона, т.е. „почервенява“ поне 17 пъти! Все още има две групи от характерни вековни български продукти с положителен баланс за всичките тези четири петилетки – сиренето, кашкавала и киселото мляко.

Външнотърговската статистика в натура за сиренето и кашкавала за 2019-2021 г. показва и други особености:

  • Гърция за тези три години е нетен износител на сирене и кашкавал с износ 6 пъти по-голям от този на България,
  • Турция е нетен износител с малко повече от половината от българския износ;
  • Румъния е нетен вносител с голямо отрицателно салдо и износ по-малко от половината от българския износ;
  • Сърбия е нетен вносител с 6 пъти по-малък износ от българския такъв.

Числата в натура добавят и нюанси/привкус на сухо мляко и палмово масло. Например, България през 2021 г. е внесла близо 109 хиляди тона от тези продукти, а Швейцария повече от три пъти по-малко – близо 33 хиляди тона. Годишният внос (в тона) само на сухо мляко в България за тези три години е близо или равен на общия внос на Сърбия, Гърция, Румъния и Швейцария взети заедно.

Посочените числа позволяват да направим извода, че България все още запазва млечни „островчета“, но няма национална политика в млечния сектор. Не помним българския вековен опит. Не се учим от съседи като Турция и Сърбия, а защо не и от Гърция, за някои продукти. Първият приоритет на този сектор трябва да бъде задълбоченият анализ в натура и национална експортна стратегия, ако търсим устойчивост и развитие.

 

Автор: Борислав Георгиев

________

Борислав Георгиев има близо 45 години практически и административен национален и международен опит във външната търговия, започвайки като експерт и достигайки до зам.-министър на външноикономическото сътрудничество. Практически опит в българските работодателски организации БСК, БТПП и други. Практически опит в износа на българска промишлена продукция за периода 2005 - 2017 г. Активно участие за членство на България в Световната търговска организация - Женева - 1996 г., членство във Васенарската договореност -1996, заповането на преговирите за членство в ЕС. Активно участие в улесняването на търговията в рамките на UN/ CEFACT - Женева, създаването на Национална експортна стратегия в рамките на МТЦ/ УНКТАД/ СТО - Женева и др.

Българският износ на млечни продукти през последните 15 години