Представяне

Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ) е доброволна организация с нестопанска цел, в частна полза, на фирми които се занимават с разработка, производство, търговия и сервиз на електронна и компютърна техника и софтуер.


 

 

Кирил Желязков
Председател
974 3976