Представяне

Асоциация на Млекопреработвателите в България (АМБ) е е учредена в началото на 1991 г.

Млекопреработвателните предприятия членове на Асоциацията, преработват около 65% от суровото мляко и заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти.

Асоциацията на млекопреработвателите в България представлява и защитава интересите на своите членове у нас и в чужбина.

Асоциациата извършва следните дейности:  анализи, експертни оценки, консултации, обучение,  информационна дейност, маркетингови проучвания, разработване и внедряване на фирмена документация, организиране и провеждане на панаири и изложения, професионални посещения и контакти с организации и фирми от други страни и други дейности в съответствие с целите си.