За нас

Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС) е създадена през 2002 г. от 12 частни охранителни дружества.

Към момента асоциацията обединява над 26 дружества от различните сфери на частните услуги за сигурност в Р България.

Според анализ на сектора за 2009 г. дружествата, членове на НАФОТС, имат над 40 млн. лева годишен оборот, в тях работят над 8 000 служители, които се грижат за сигурността на над 15 000 обекта.

По данни на европейската статистическа агенция ЕВРОСТАТ асоциацията заема 26% от пазара на частните услуги за сигурност в България.

Над 70 % от членовете на НАФОТС са сертифицирани по съответните международни стандарти.

НАФОТС е член на европейската асоциация ЕВРОАЛАРМ и на Българската стопанска камара.

НАФОТС е сред инициаторите-учредители на Български съюз на индустрията за сигурност (БСИС), обединяващ сдружения от сектора "охрана и сигурност", чиято цел е издигане на престижа на сектора и приемане на единен етичен кодекс, вклюващ критерии за професионализъм в работата и високо качество на предлаганите услуги.

НАФОТС участва в Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност при ГД "Охранителна полиция".