Представяне

Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, заети в бранша, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и приемат правилата на Етичния кодекс.

Учредителите на Асоциацията вярват в значимостта на бизнес сектора свързан с професионалното почистване за постигане от българското общество на високи здравословни и хигиенни стандарти, и качество на живот.

Асоциацията ще работи за предоставяне на качествени услуги, продукти и техника на клиентите.

Асоциацията ще издига професията на заетите в сектора, ще обучава и повишава квалификацията им, ще работи за повишаване на мотивацията им и съхраняване на човешкото достойнство.

Асоциацията ще подпомага развитието на успешния бизнес на своите членове в интерес на обществото.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  • Даниела Стоилова Петкова - председател
  • Любомир Андонов - заместник председател
  • Костадин Костадинов
  • Пламен Стоянов
  • Кръстина Христова

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

  • Димитър Маринов
  • Иво Стефанов
  • Недялко Младенов

ЗА КОНТАКТ: 

info@bg-cleaning.eu

инж. Даниела Петкова
Председател на УС 
тел.: 0888 857 690

Гергана Маринова
Асистент на УС
тел.: 0884 922 316

Даниела Петкова
Председател
0888 857 690