Представяне

Нашата мисия:

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КУЛТУРА ЗА ЕФЕКТИВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД!

Знания – обучения от детски градини, начални и висши училища до професионална реализация.

Умения – тренировъчни курсове, практически курсове, симулации и игри в кабинетни условия и среда имитираща практическите условия.

Култура – етика, отговорност и уважение към колеги и работодатели. Екипно поведение към оборудване и спазване на изискванията за безопасност.

Нашата цел:

ПО-ДОБЪР, УСПЕШЕН И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ!

Нашата мисия трябва да бъде разбрана, както от работещите, така и от работодателите, като наш труд и тяхно разбиране за бъдещо инвестиране за висока производителност и здраво общество на съзнателно трудещи се, с висока култура на знания и умения.

Направления:

ТРУД

  • Професионално ориентиране – консултации и насоки /персонални и/или колективни/ според психически, физически и/или регионални особености.
  • Центрове за професионално обучение – квалификация, преквалификация, повишаване на квалификацията на хората. Работа в тясна връзка по програми с училища и университети за по- висока култура. Обучения на ученици, студенти и работещи за опознаване на безопасността при работа, бедствия и аварии и хоби занимания.
  • Подобряване на условията на труд чрез правилно използване на оборудването, новите технологии комплектовани с колективни предпазни средства, чисти производства.

ЗДРАВЕ

  • Медицински Центрове – профилактика, профилактични прегледи, лечебни процедури, физически и психически подбор на персонала.
  • Служби по Трудова Медицина – модели и оценки на риска, изготвени с помощта на професионалисти и експерти по лични и колективни предпазни средства.
  • Безопасност – при работа, бедствия и аварии и хоби занимания.
  • Системи за управление на качеството, безопасността и екологията. Консултиране, разработване, сертифициране и обучения.
  • Системи по браншови модели за превенция на риска при работа.
  • Кодекси за добри практики при работа, бедствия и аварии.
  • Лични и Колективни Предпазни Средства – консултации, обучения за избор, ползване, поддръжане, инспектиране и сервизиране.

Опазването на околната среда и здравето на хората е приоритет на нашите консултации, обучения и практики в съгласуване и кординация на екипа на БА ТЗБ, съвместно с членовете на асоциацията и национални, местни структури и партньори.

Борил Ташев, Йордан Стойков
Председатели на УС