Представяне

През 2014 год. се учреди, Национален браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори”.

НБС НПАПЕ е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност в областта на техническия надзор, безопасна експлоатация, монтаж, поддръжка, ремонт и преустройване, включително обучение и консултации за експлоатацията на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори и производство на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях.

За пръв път в бранша се създаде уникалният за сектора СПЕЦИАЛИЗИРАН ОРГАН - Експертен съвет.

Членовете на ЕС са изявени специалисти в бранша, притежаващи години професионален опит в областта на технически надзор, експлоатация, включително обучение и консултации, поддръжка, монтаж, ремонт и преустройване на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори, производство на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях, с най-високата степен на правоспособност.

Калин Петров
Председател на УС