Новини

Специализиран тренинг за насърчаване на женското предприемачество се проведе на 15 май в София

Специализиран тренинг за насърчаване на женското предприемачество се проведе на 15 май в София

+
Асоциация на жените предприемачи в България – Селена насърчава предприемачеството в селските райони

Асоциация на жените предприемачи в България – Селена насърчава предприемачеството в селските райони

+
Славянка Стойкова
Председател на УС
0884 971 597