Представяне

Сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“, представлявано от Николай Минков - член на УС и изпълнителен директор. Сдружението е учредено през 2005 г. и към настоящия момент има общо 37 членове (22 компании, 10 общини и 5 университета), а общият брой на заетите в членовете на клъстера лица е 13 097. Сдружението е сформирано на индустриално-регионален принцип, като водещите компании при неговото иницииране са „Асарел – медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Геотехмин“ ООД.

д-р Иван Вутов
Председател на УС
Златина Саръева
Координатор
0879 948 479