Инж. Николай Минков
Председател на УС
Златина Саръева
Координатор
0879 948 479

Новини

Състоя се конференция

Състоя се конференция "Индустрия, енергетика, климат 2019"

+
Проведе се конференция

Проведе се конференция "Безопасност и здраве при работа 2018"

+
УС на БСК прие за членове на Камарата 8 фирми и браншови организации, обединяващи работодатели на над 18 000 заети лица

УС на БСК прие за членове на Камарата 8 фирми и браншови организации, обединяващи работодатели на над 18 000 заети лица

+
БСК подписа Споразумение за сътрудничество за създаване на Национална академия за професионално обучение

БСК подписа Споразумение за сътрудничество за създаване на Национална академия за професионално обучение

+
Технологичният напредък на българската индустрия  има потенциала да се случва по-бързо от очакваното

Технологичният напредък на българската индустрия има потенциала да се случва по-бързо от очакваното

+
Камен Колев: Иновациите в бизнеса са сред приоритетите на БСК

Камен Колев: Иновациите в бизнеса са сред приоритетите на БСК

+