Представяне

Сдружение „Храни и напитки България“ е учредено през 2018 г. с цел създаване на по-благоприятна среда за развитие на хранителната индустрия в България. Сдружението е член на най-голямата секторна организация в Европа FoodDrinkEurope, която представлява интересите на своите членове пред европейските институции по съществени теми, в т.ч. безопасност на храните, здравословно хранене, опазване на околната среда, конкурентоспособност и потребителско доверие. Сдружението планира да приобщи и присъедини компании от всички сектори на хранително-питейната индустрия, като целта е обединяване на експертиза, опит и активна роля в осъвременяване на регулаторната рамка в България, която пряко засяга развитието на сектора. Към настоящия момент в сдружението членуват единадесет от най-големите компании у нас в областта на хранително-вкусовата промишленост, като общият брой на заетите в тях лица е 4030 души.

Яна Иванова
Изпълнителен директор
+359 2 421 94 80