Представяне

Съюзът на счетоводителите в България /ССБ/ е ЮЛНЦ на физически и юридически лица, които извършват дейности в областите на счетоводството, одита, данъчния и финансов консултинг. ССБ е първото НПО в България, учредено в началото на 1990 година. Сдружението притежава клонове в 25 български града, а нови пет са в процес на учредяване.

Понастоящем в ССБ членуват професионалисти, ангажирани със спазването на високи професионални и етични стандарти.

Сред членовете на ССБ са бюджетни, банкови и корпоративни счетоводители, главни счетоводители и съставители на финансови отчети, дипломирани експерт-счетоводители, финансови анализатори и мениджъри, и техните предприятия.

Павел Димитров
изпълнителен директор
+359 87 701 2025; +359 2 904 2323