Представяне

АСОЦИАЦИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ (АМК)  е създадена през 2017 г. и днес в нея членуват 4 юридически и 41 физически лица, занимаващи се с предоставяне на професионални козметични и естетични услуги. Като неправителствена съсловна организация, Асоциацията има за цел да се грижи за развитието и популяризацията на медицинската козметика и образоване и информиране на потребителите за значението на правилната грижа за кожата, тялото и здравето като най-добрата профилактика и превенция на нежелани естетични и здравословни дефекти и заболявания. Основни приоритети на АМК са: внедряване на световни и европейски стандарти на естетичния пазар в България; Създаване на професия „Медицински козметик“; повишаване качеството на предлаганите услуги на козметичния бранш; борба с нелоялната конкуренция на подбиването на цените и със сивата икономика в сферата; създаване на национален стандарт за откриване на козметичен салон или естетичен център и тяхната категоризация; повишаване на стандартите за обучителни центрове; борба с неправомерното предлагане на апаратура и козметични и медицински изделия, които не отговаря на стандартите за качество и безопасност.