Новини

Димитър Михайлов: Няма да открием топлата вода със създаването на аграрна камара

Димитър Михайлов: Няма да открием топлата вода със създаването на аграрна камара

+
Ръководството на БСК и браншови организации от хранително-питейната индустрия се срещнаха с министъра на икономиката и индустрията

Ръководството на БСК и браншови организации от хранително-питейната индустрия се срещнаха с министъра на икономиката и индустрията

+
Без работна ръка не може да има българско земеделие

Без работна ръка не може да има българско земеделие

+
УС на БСК прие годишния финансов отчет и доклада за дейността на БСК за 2021 г.

УС на БСК прие годишния финансов отчет и доклада за дейността на БСК за 2021 г.

+
Димитър Михайлов
Изпълнителен директор
0890 100 824