Новини

УС на БСК прие годишния финансов отчет и доклада за дейността на БСК за 2021 г.

УС на БСК прие годишния финансов отчет и доклада за дейността на БСК за 2021 г.

+
Димитър Михайлов
Изпълнителен директор
0890 100 824