Представяне

Българскя браншови съюз на трикотажната промишленост (ББСТП) е организация с нестопанска цел, основана през 1994 година. Тя е платформа за обмен и посредничество между производителите, индустрията и търговците в и извън страната.

Дейността на ББСТП се финансира и издържа от годишните вноски на своите членове. Основна цел на ББСТП е да предложи експортни и маркетингови услуги и информация на своите членове. Съюза събира, структурира и разпространява специализирана информация между членовете, като така помага на българските трикотажни производители да оптимизират своята ежедневна работа и да навлязат на международни пазари.

Членове на съюза са фирми, свързани с производството на трикотажно облекло и текстил, бельо и бански костюми, чорапи и чорапогащи, фирми-представителства на производители на машини, посреднически агенции.

Стефко Колев
Председател
0884 848 601