БСК провежда анкетно проучване относно компетенциите, професионалната квалификация, образователното ниво на работната сила и ученето през целия живот.

Проучването се осъществява в рамките на проект
Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”,
който се реализира от БСК, съвместно със социалните партньори.
Целта на проекта е да идентифицира потребностите и да предложи ефективни бизнес модели за развитие потенциала на работната сила.

Проучването е в две части:


Предоставените от Вас сведения ще бъдат обобщени в аналитичен доклад и няма да бъдат съобщавани поотделно.

Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 30 минути.

Молим Ви да отговаряте последователно и без пропуски на въпросите, в зависимост от дадените указания към тях.

Предварително благодарим за отделеното време!


АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ:
Добави мнение