Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е страна по Споразумение „Първа работа” между правителството на Република България и социалните партньори в подкрепа на младите хора за успешна реализация на пазара на труда.

Основните ангажименти в Споразумението са:

  1. Популяризиране на възможностите за осигуряване на младежка заетост;
  2. Заявяване на работни места и наемане на работа на младежи до 29-годишна възраст.


В изпълнение на ангажиментите ни по Споразумението се обръщаме към Вас с молба за информация за действията, които сте предприели и проектите, по които работите за наемане на младежи до 29 годишна възраст.

Уведомяваме Ви, че Агенцията по заетостта стартира новата схема за младежи до 29-годишна възраст „Първа работа”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и в поделенията й Дирекции „Бюра по труда” се приемат заявки от работодатели за участие в процедурата. Освен това продължава приемането и на заявки за програмата „Ново начало” за стажуване. За всяко разкрито работно място работодателите ще могат да се възползват от възможностите за субсидирана заетост.

Повече информация за новата процедура може да получите на: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013


До членовете на БСК относно споразумение
Добави мнение