Стопанска камара - гр. ШУМЕН, е партньор на Българската стопанска камара по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", осъществяван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. 


В рамките на проекта се предвижда изграждане на Национална референтна мрежа, обединяваща 20 секторни и 10 регионални звена за оценка на компетенциите. В тази връзка, на 15 НОЕМВРИ 2011 г. ще бъде официално открит Регионален център за оценка на компетенциите - гр. Шумен


За участие в откриването на регионалния център са поканени представители на местната власт, териториалните поделения на институциите, ангажирани с проблемите на пазара на труда и квалификацията на работната сила, синдикатите, работодатели от региона, мениджъри „Човешки ресурси" и медии.


Регионалният център за оценка на компетенциите - гр. Шумен, ще координира и провежда дейността по тестване на разработените от експертни екипи по проекта на БСК карти за оценка на компетенциите в предварително подбрани пилотни предприятия от региона. По този начин ще бъде подкрепено разработването и прилагането на професионалните стандарти за ключови длъжности за предприятията от отделните сектори на икономиката.


Въвеждането на компетентностния модел за управление на човешките ресурси в предприятията цели да улесни мобилността и адаптивността на работната сила, да създаде и утвърди професионални стандарти, които да са в помощ на самите заети и на работодателите, както и на институциите, ангажирани с проблемите на квалификацията и пазара на труда.


Ръководството на Стопанска камара Шумен най-учтиво Ви кани  на откриването на Регионалния център за оценка на компетенциите - гр. Шумен Събитието ще се проведе на 15.11.2011 г., от 16.00 ч., в Конферентна зала под офиса на СИ БАНК (новата сграда пред Горското ст-во) , ул. "Любен Каравелов" 27 (входа е от страната на бул."Симеон Велики)


За допълнителни въпроси и уточнения тел: 0879059678 или e-mail: i_doneva@abv.bg

Лице за контакт: Илияна Донева

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Откриване на Регионален център за оценка на компетенциите – гр. Шумен