Дискусия на тема „Въвеждане на европейската „Синя карта" в България и нуждите на българския бизнес от висококвалифицирана работна ръка" ще се проведе на 31 май, вторник, от 10.00 ч. в заседателната зала на Българска стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20, ет.1).


Дискусията се провежда в рамките на проект „Подкрепа за подготовката и успешното прилагане на европейската „Синя карта" за квалифицирани граждани на трети държави съобразено с нуждите на работодателите в България", който се изпълнява от Европейския институт и е финансиран от ЕИФ, чрез Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция", Министерство на труда и социалната политика.


Организирането на кръглата маса в гр. София се подкрепя и подпомага с любезното съдействие на Българска стопанска камара.


С програмата на форума можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия „Въвеждане на европейската „Синя карта