На 14 и 15 април 2011 г. експерти от БСК ще посетят Бургас, за да продължат диалога с ръководството на „Лукойл" за определяне на конкретни практически възможности за участие на компанията като пилотно предприятие в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", осъществяван от Българска стопанска камара по ОП „Развитие на човешките ресурси".


Паралелно с това, по инициатива на Консултантски център на БСК за Югоизточен район ще се осъществи работна дискусия, свързана със създаването на клъстер в областта на интермодалния транспорт. Очаква се на тази среща да се очертае организацията и да се стигне до конкретни практически стъпки, които да бъдат предприети в тези две области от взаимен интерес за бизнес индустрията и членуващите в БСК браншови и регионални организации.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща на експерти от БСК с ръководството на „Лукойл” в Бургас