Тридневен работен форум с участието на чуждестранни експерти ще се проведе в периода 15-17 декември 2010 г. в София. Форумът се организира в рамките на проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", осъществяван от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013".


Винфрид Швен от Германия, Станислав Аусец от Словения и Израел Вайсман от Израел ще представят опита на своите страни в областта на професионалното обучение и образование, оценката на компетенциите на работната сила и възможностите за повишаване качеството на човешките ресурси.


Форумът ще стартира на 15 декември, от 15.00 ч, в х-л „Тракия" - София, с работна среща на чуждестранните експерти с екипа за управление на проекта на БСК по ОП „РЧР".


На 16 декември, в БСК (ул. Алабин 16-20), от 9.00 до 15.00 ч
 (с прекъсване на обяд в периода от 12.30 до 13.30 ч) ще се проведат три паралелни пленарни сесии - по една за представяне опита на всеки от тримата чуждестранни експерти.


Г-н Винфрид Швен ще участва в сесията с основни акценти и въпроси за дискусия:

 • Връзка между работодателските организации и специализираните звена за оценка на компетенциите;
 • Професионалните стандарти на секторно ниво - как се използват в практиката?
 • Примери за секторни компетентностни модели;
 • Кой плаща за процедурите за оценка на различните нива;
 • Разликата между секторни и регионални звена за оценка на компетенциите;
 • Функции и дейности на комисиите за оценка
 • и др.

В рамките на втората паралелна сесия г-н Станислав Аусец ще отговори на някои от следните въпроси:

 • Как Словения осигурява качеството на професионалното обучение и образование?
 • Как Словения постига безпристрастна оценка на професионалното обучение и каква е нормативната рамка за регулиране дейността на независимите външни оценители?
 • Как се осъществява обмена на информация между бизнеса и обучителните/образователните институции?
 • Как бизнесът идентифицира необходимостта от отделни специалности и професии (методи, подходи, практики)?
 • и др.

В третата паралелна сесия г-н Израел Вайсман ще сподели израелския и световния опит за разработване на стратегии за оценка на компетенциите, вкл. компонентите на оценката и отделните фази на оценка.


През третия ден на форума (17 декември), от 9.00 до 12.30 ч, в х-л „Тракия" ще се проведат заключителни дискусии и ще бъдат обобщени резултатите от срещите.


Пълния текст на програмата, както и биографичните справки на тримата чуждестранни експерти можете да изтеглите ОТТУК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Тридневен работен форум с участието на чуждестранни експерти ще се проведе в периода 15-17 декември 2010 г. в София.