На 15 ноември 2010 г., от 11.30 ч, в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от три анкетни проучвания за състоянието, проблемите, очакванията, потребностите и изискванията към компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила в България. Трите проучвания са осъществени сред: фирми, работещи в държавната администрация и синдикални структури.


Проучванията са проведени от БСК в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа" в рамките на изпълняван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси" за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони.


Резултатите и изводите от анкетите ще бъдат представени от:

  • Жечко Димитров - програмен директор;
  • Димитър Бранков - зам.-председател на БСК;
  • Томчо Томов - председател на Асоциацията за развитие на човешкия потенциал в индустрията;
  • Любен Томев - директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ;
  • Емил Димитров - конфедерален секретар на КТ „Подкрепа".

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - Представяне на резултатите от анкетни проучвания сред фирми, синдикати и административни служители