На 1 ноември 2010 г., понеделник, от 11.00 ч,

в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20)


ще се проведе

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


на тема:

"Състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила в България"


Ще участват:

  • Божидар Данев - председател на БСК
  • Димитър Бранков - заместник-председател на БСК
  • Жечко Димитров - програмен директор
  • Григор Димитров - главен директор „Осигурителни отношения" при БСК

 


Ще бъдат представени резултатите от анализ на тема „Състояние и тенденции на пазара на труда, разработен в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Проектът се изпълнява от БСК в периода 2009-2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".


Анализът се базира на данни за периода 2005-2009 г. и цели проучванe на изходното състояние и очаквани тенденции на пазара на труда, в секторен и регионален разрез, вкл. демографски тенденции, образователно-квалификационна структура и др.


Документът проследява и ефектите върху трудовия пазар, настъпили вследствие икономическата криза, и дава препоръки за преодоляване на деформациите.


Предстои анализът да се актуализира ежегодно.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция на тема